Úrad

Tlačivá a žiadosti

Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Oddelenie majetkové

Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad

Oddelenie finančné

Oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta