Úrad

Tlačivá a žiadosti

Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Oddelenie majetkové

Oddelenie finančné

Oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta