Samospráva

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta – komisia Mestského zastupiteľstva v Levoči podľa ustanovenia čl. 7 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára poslancov Mestského zastupiteľstva v Levoči.

 

Anna Kravecová, predsedníčka komisie