Úrad

Oddelenia

Oddelenie investičnej činnosti, ÚP, ŽP a stavebný úrad
Ing. Lenka Petrášová
Telefón: +421 53 451 2436 kl. 107
email: mesto@levoca.sk

Oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta
Mgr. Anna Babicová
Telefón: +421 53 451 2436 kl. 124
email: anna.babicova@levoca.sk

Oddelenie školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a školský úrad
PaedDr. Mária Choborová
Telefón: +421 53 451 4014 kl. 105
email: maria.choborova@levoca.sk

Oddelenie majetkové
Mgr. Martin Drahomirecký
Telefón: +421 53 451 4001 kl. 122
email: martin.drahomirecky@levoca.sk

Oddelenie finančné
Mgr. Ľuboš Kamenický
Telefón: +421 53 451 4001 kl. 110
email: lubos.kamenicky@levoca.sk

Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky
Ing. Jarmila Lisoňová
Telefón: +421 53 451 4014 kl. 117
email: jarmila.lisonova@levoca.sk