Dokumenty mesta

Dokumenty mesta

Štatút mesta Levoča-01052018-schválený

Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Levoča – 01012023-schválený

Rokovací poriadok MZ v Levoči – 01052018-schválený

Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku MZ v Levoči – 01072021-schválený

Dodatok č. 2 k rokovaciemu poriadku MZ v Levoči – 01012023-schválený

Rokovací poriadok MR – 01_05_2015

Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku MR v Levoči – 01032017

Dodatok č. 2 k rokovaciemu poriadku MR v Levoči – 01012023-schválený

Rokovací poriadok komisií MZ – 01_05_2015

Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku komisií MZ v Levoči – 01032017