Život v meste

Pohotovostné kontakty

Pohotovostné lekárne

Zubno-lekárska služba prvej pomoci

Lekárska služba prvej pomoci

LINKY TIESŇOVÉHO VOLANIA

Integrovaný záchranný systém
112
Hasičský a záchranný zbor
150
Zdravotná záchranná služba
155
Polícia
158

Mestská polícia

Mestská polícia
053/451 06 50 policajti@levoca.sk
Mobil na hliadku MsP
0911 151 159 policajti@levoca.sk

Poruchy elektriny

Poruchová linka VSD
0800 123 332 nonstop

Poruchy plynu

Poruchová linka SPP
0850 111 565 nonstop

Poruchy vody

Poruchová linka Levoča
053/442 67 45

Poruchy verejného osvetlenia

Oddelenie verejného osvetlenia a občianskej vybavenosti
053/451 35 04 7:00 – 14:00 verejneosvetlenie@levoca.eu

Údržba komunikácií

Oddelenie miestnych komunikácií a verejnej zelene
053/469 90 09 7,00 – 14,00 peto.faltin@gmail.com

Cintorínske služby

Cintorínske služby
053/451 22 29 tscintorin@levoca.eu