Mestský úrad

Voľba hlavného kontrolóra mesta Levoča

Voľba hlavného kontrolóra mesta Levoča – rok 2023

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Levoča 28. 06. 2023 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Levoča – 28062023                                                                                                                                                                                         Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Levoča – 28062023-podpísané

 

Žiadosť o výpis z registra trestov – mesto Levoča Žiadosť o výpis z registra trestov – mesto Levoča

Ochrana osobných údajov – Informácia pre dotknutú osobu 90 – IDO90a – Voľba hlavného kontrolóra

 

Prílohy na stiahnutie