Verejné obstarávania

Všetky verejné obstarávania

Publikované
Výkon činnosti stavebného dozoru: Levoča-Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami
Publikované
Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – projektová dokumentácia
Publikované
Radnica na Námestí Majstra Pavla č. 2 v Levoči – projektová dokumentácia
Publikované
Stavebné úpravy št. cesty I/18 a miestnych komunikácií ul. Slavkovská a ul. Kežmarská v Levoči
Publikované
Rekonštrukcia strechy meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla č. 47, Levoča
Publikované
Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča
Publikované
Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči
Publikované
Rekonštrukcia fasády ZUŠ Levoča
Publikované
Spracovanie dokumentácie čiastočnej zmeny Územného plánu Mesta Levoča, Zmeny a doplnky 18/2020 – lokalita Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh
Publikované
Obstaranie čiastočnej zmeny Územného plánu Mesta Levoča, Zmeny a doplnky 01/2020 – lokalita hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh
Publikované
Rekonštrukcia fasády ZUŠ Levoča
Publikované
Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej haly na Ulici J. Francisciho č. 12, Levoča
Publikované
Rekonštrukcia VO na uliciach Probstnerova cesta, M. R. Štefánika, Levoča