Mestský úrad

Úradné hodiny pre styk s verejnosťou

                         ÚRADNÉ HODINY MESTSKÉHO ÚRADU LEVOČA PRE STYK S VEREJNOSŤOU

 

  • pondelok       od 8,00 h  do  11,30 h              od 12,00 h  do 15,00 h
  • utorok            od 8,00 h  do  11,30 h              od 12,00 h  do 15,00 h
  • streda             od 8,00 h  do  11,30 h              od 12,00 h  do 16,00 h
  • štvrtok            od 8,00 h  do  11,30 h              od 12,00 h  do 15,00 h

Pre matričný úrad, úsek správy daní a poplatkov, úsek územného plánovania, životného prostredia, ŠFRB a stavebného úradu  štvrtok nie je úradný deň.

  • piatok            od 8,00 h  do  11,30 h                od 12,00 h  do 14,00 h

 

  

                                                                                                                                                                             Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
                                                                                                                                                                                            primátor mesta

Prílohy na stiahnutie