Úrad

Výberové konania


13.12.2023 – Zamestnanec Miestnej občianskej a preventívnej služby v meste Levoča

Oznam

48 – IDO48a – Výberové konania fakultatívne

posudok o zdrav. spôsobilosti-mops18122023

Súhlas dotknutej osoby – čl. 7 nariadenia a § 14 zákona – Výberové konania fakultatívne – žiadosti o prijatie do zamestnania

Žiadosť o výpis z registra trestov – mesto Levoča


01.12.2023 – Školský digitálny koordinátor – Základná škola, Jána Francisciho 11, Levoča

Oznam


19.07.2023 – Pedagogický asistent – Základná škola, Gašpara Haina 37, Levoča

Oznam


19.07.2023 – Pedagogický asistent – Základná škola, Gašpara Haina 37, Levoča

Oznam


19.07.2023 – Vychovávateľ – Základná škola, Gašpara Haina 37, Levoča

Oznam


10.07.2023 – Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň), Základná škola, Jána Francisciho 11, Levoča

Oznam


21.06.2023 – Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň), Základná škola, Jána Francisciho 11, Levoča

Oznam


21.06.2023 – Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň), Základná škola, Jána Francisciho 11, Levoča

Oznam


14.11.2022 – Oznam o vyhlásení výberového konania – pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Oznam o vyhlásení výberového konania


23.02.2022 – Výber zamestnanca číslo OOaVP/03773/0681/2022/ILIS na pracovné miesto „príslušník mestskej polície“

Výber zamestnanca na pracovnú pozíciu – príslušník mestskej polície – 23022022


25.01.2022 – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Pedagogický asistent

Oznámenie /pdf


17.01.2022 – Výber zamestnanca číslo OOaVP/01197/00183/2022/ILIS na pracovné miesto „zamestnanec miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Levoča“

Výber zamestnanca na pracovnú pozíciu – zamestnanec MOPS II – 17012022


19.08.2021 – Výber zamestnanca číslo OOaVP/28000/01563/2021/ILIS na pracovné miesto „zamestnanec miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Levoča“

Výber zamestnanca na pracovnú pozíciu – zamestnanec miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Levoča – 19082021


17.05.2021 – Výber zamestnanca číslo OOaVP/22913/1035/2021/ILIS na pracovné miesto „zamestnanec kancelárie primátora mesta – referent komunikácie a marketingu mesta“ 

Výber zamestnanca na pracovnú pozíciu – zamestnanec kancelárie primátora – marketing – 17052021


17.05.2021 – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky – Materskej školy, Ulica Jána Francisciho 8/1674, Levoča
Výberové_konanie_MS_Francisciho_8
17.05.2021 – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky – Materskej školy, Ul. Gašpara Haina 1237/36, Levoča
Výberové_konanie_MS_G_Haina_36
17.05.2021 – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky – Materskej školy, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, Levoča
Výberové_konanie_MS_G_Hermanna_9
17.05.2021 – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky – Materskej školy, Predmestie 832/26, Levoča
Výberové_konanie_MS_G_Predmestie_26


19.04.2021 – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky –  Základnej školy, Francisciho 11, 054 01 Levoča.
Vyberove_konanie_riaditel_ZS_francisciho


25.03.2021 – Výberové konanie číslo OOaVP/03959/00716/2021/ILIS na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície Levoča
VK-náčelník Mestskej polície Levoča -24032021.


 

Prílohy na stiahnutie