Úrad

Výberové konania

19.08.2021 – Výber zamestnanca číslo OOaVP/28000/01563/2021/ILIS na pracovné miesto „zamestnanec miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Levoča“

Výber zamestnanca na pracovnú pozíciu – zamestnanec miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Levoča – 19082021


17.05.2021 – Výber zamestnanca číslo OOaVP/22913/1035/2021/ILIS na pracovné miesto „zamestnanec kancelárie primátora mesta – referent komunikácie a marketingu mesta“ 

Výber zamestnanca na pracovnú pozíciu – zamestnanec kancelárie primátora – marketing – 17052021


17.05.2021 – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky – Materskej školy, Ulica Jána Francisciho 8/1674, Levoča
Výberové_konanie_MS_Francisciho_8
17.05.2021 – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky – Materskej školy, Ul. Gašpara Haina 1237/36, Levoča
Výberové_konanie_MS_G_Haina_36
17.05.2021 – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky – Materskej školy, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, Levoča
Výberové_konanie_MS_G_Hermanna_9
17.05.2021 – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky – Materskej školy, Predmestie 832/26, Levoča
Výberové_konanie_MS_G_Predmestie_26


19.04.2021 – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky –  Základnej školy, Francisciho 11, 054 01 Levoča.
Vyberove_konanie_riaditel_ZS_francisciho


25.03.2021 – Výberové konanie číslo OOaVP/03959/00716/2021/ILIS na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície Levoča
VK-náčelník Mestskej polície Levoča -24032021.


 

Prílohy na stiahnutie