Mestský úrad

Kancelária primátora

Sekretariát

Mgr. Dagmar Spišská

Telefón: + 421 53 451 2467, kl. 101, 0903 748 444

E-mail: mesto@levoca.sk,  info@levoca.skdagmar.spisska@levoca.sk

Kancelária č. 29, 1. poschodie

 

Právny útvar

JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová

Telefón: +421 53 419 0514, kl. 114

E-mail: pravne@levoca.sk

Právna agenda

Kancelária č. 24, 1. poschodie

 

Útvar informatiky

Andrej Koršňák

Telefón: +421 53 419 0521, kl. 121

E-mail: informatik@levoca.skandrej.korsnak@levoca.sk

Kancelária č. 15, 2. poschodie

 

Krízové riadenie

Ing. Rastislav Horbaľ

Telefón: + 421 53 451 2467

E-mail:  rastislav.horbal@levoca.sk

 

Verejné obstarávanie

Ing. Barbora Javorská

Telefón: +421 53 451 2467, kl. 101

E-mail: barbora.javorska@levoca.sk

Kancelária č. 29, 1. poschodie

 

Referát komunikácie a marketingu mesta

Mgr. Vladimíra Novotná Čajová

Telefón: +421 53 419 0500, kl. 650

E-mail: vladimira.novotna@levoca.sk

Kancelária č. 26, 1. poschodie