Mestský úrad

Klientske centrum

Klientske centrum mestského úradu poskytuje komplexné informácie pre občanov súvisiace s činnosťou mestského úradu. Pracovníci centra Vám poskytnú odborné poradenstvo a všetky potrebné tlačivá, nájdete tu aj podateľňu. Pokladňa v klientskom centre prijíma všetky druhy platieb. Klientske centrum sa nachádza na prízemí vľavo.

Úradné hodiny:

pondelok od 8.00 h – 11.30 h od 12.00 h – 15.00 h
utorok od 8.00 h – 11.30 h od 12.00 h – 15.00 h
streda od 8.00 h – 11.30 h od 12.00 h – 16.00 h
štvrtok od 8.00 h – 11.30 h od 12.00 h – 15.00 h
piatok od 8.00 h – 11.30 h od 12.00 h – 14.00 h

Pre matričný úrad, úsek správy daní a poplatkov, úsek územného plánovania, životného prostredia, štátneho fondu rozvoja bývania a stavebného úradu štvrtok nie je úradný deň.

Telefón:
+421 53 451 4001
+421 53 451 4014
+421 53 451 2467
+421 53 451 2436

E-mail

klientskecentrum@levoca.sk