Zasadnutia

Komisia finančná a investícií

Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 86 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 2 MB

Predkladané materiály