VOĽBY

Voľby pred rokom 2022

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 4. novembra 2019 vyhlásil voľby Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020.

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 2020 – 11122019

Informácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s TP na území SR

Informácie pre voliča

Pozvánka na 1. zasadanie okrsk. voleb. komisií – voľby do NR SR 2020

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (351-2019)

Voľby do Národnej rady SR – 2020 – utvorenie voleb. okrskov a určenie voleb. miestn.-28112019

 

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 1. februára 2019 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019.

EP – Delegovanie členov do okrskových volebných komisií

EP – Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

EP – Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do EP 2019

EP – Informácie pre voliča

EP – Pozvánka na 1. zasadanie okrsk. voleb. komisií – voľby do EP 2019

EP – Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu (28-2019)

EP – Voľby do Európskeho parlamentu – 2019 – utvorenie voleb. okrskov a určenie voleb. miestn

 

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

l

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Delegovanie členov do mestskej volebnej komisie (1)

Delegovanie členov do mestskej volebnej komisie

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií – voľby do OSO 2018

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej a okrskovej volebnej komisie pre voľby do or

Informácia pre voliča

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – mesto Levoča

Oznámenie

Podávanie kandidátnych listín

Pozvánka na 1. zasadanie Mestskej volebnej komisie – voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Pozvánka na 1. zasadanie okrsk. voleb. komisií – voľby do OSO 2018

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (203-2018)

Utvorenie voleb. okrskov a určenie voleb. miestnosti

VZN mesta Levoča, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do MZ v Levoči

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby PM Levoča – 17092018

Zverejnenie čísiel kandidujúcich subjektov za účelom umiestňovania volebných plagátov počas volebnej kampane (1)

Zverejnenie počtu obyvateľov – voľby do orgánov samosprávy obcí 2018-09082018

Zverejnenie zapisovateľa MVK v Levoči – voľby do orgánov samosprávy obcí 2018-17082018

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – všetky potrebné informácie nájdete tu – https://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017.

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií – voľby do VÚC

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Informácia pre voliča Pozvánka na 1. zasadanie okrsk. voleb. komisií – voľby do VÚC 2017

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Volebné obvody

Zapisnica PSK o výsledku volieb do OSK 2017

Záznam zo žrebovania čísiel vyhradených plôch na umiestňovanie volebných plagátov (1)

Záznam zo žrebovania čísiel vyhradených plôch na umiestňovanie volebných plagátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

ZZ_2014_180_20170701 – volebný kodex

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

mv

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí – 15. november 2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí boli vyhlásené dňa 7. júla 2014 rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Deň konania volieb bol určený na sobotu 15. novembra 2014.

l

 

Voľby do Európskeho parlamentu – 24. máj 2014

mv

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2014

mv

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013

psk (vuc)

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – 10. marec 2012

l

 

Nové voľby do orgánov samosprávy obcí – voľby primátora mesta Levoča (sobota 31. marca 2012)

l

 

Nové voľby do orgánov samosprávy obcí (25. jún 2011)

a primátora mesta Levoča bol zvolený s počtom hlasov 2521

Milan Majerský, PaedDr. , 40 rokov, pedagóg, Sídlisko pri prameni 16, Levoča,

Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, MOST-HÍD, Strana demokratickej ľavice, Sloboda a Solidarita

 

Lehoty na nove volby

POcet obyvatelov

Rozhodnutie (1)

Rozhodnutie

Sčítanie hlasov – oznam

UZNESENIA ÚVK č. 5 a č. 6

Volebna kampan

Volebné miestnosti

vyhlasenie kandidatury

Vzor kandidátnej listiny politickej strany

Zakon_SNR_c. 346_1990

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010

 

VYHLÁSENIE výsledkov volieb primátora mesta Levoča a výsledkov volieb poslancov Mestského zastupiteľstva v Levoči, ktoré sa uskutočnili dňa 27. 11. 2010

 

1. Za primátora mesta Levoča bol zvolený s počtom hlasov 2 186

Miroslav Vilkovský Ing., 43 rokov, primátor mesta

SMER – sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Slobodné Fórum

 

2. Za poslancov Mestského zastupiteľstva v Levoči boli zvolení

Por. č.

Meno, priezvisko a titul

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

 

Volebný obvod č. 1

 

1. Miroslav Čurilla, KDH, SDKÚ-DS, OKS 670

2. Peter Jeseňák, MUDr. KDH, SDKÚ-DS, OKS 623

3. Štefan Kamenický, JUDr. KDH, SDKÚ-DS, OKS 406

4. Ľubomír Repaský, PaedDr. Nezávislý kandidát 371

5. Jozef Babik, Ing. KDH, SDKÚ-DS, OKS 331

6. Ľubomír KomaraBc. SMER 330

 

Volebný obvod č. 2

 

1. Anton Drahomirecký, MVDr. KDH, SDKÚ-DS, OKS 579

2. Marián Papcun, MUDr., MBA KDH, SDKÚ-DS, OKS 456

3. Ján Lorko, KDH, SDKÚ-DS, OKS 451

4. Ladislav Ogurčák, Mgr. KDH, SDKÚ-DS, OKS 437

5. Jozef Cvoliga, PhDr., Mgr. KDH, SDKÚ-DS, OKS 404

6. Ján Ferko, PaedDr. SMER 368

 

Volebný obvod č. 3

 

1. Ľubomír Vira, PhDr. SMER 544

2. Miroslav Vilkovský, Ing., SMER 539

3. Miroslav Dunčko, Nezávislý kandidát 472

4. Ján Babej, Ing. KDH, SDKÚ-DS, OKS 470

5. Roman Čonka, KSS 438

6. Jana Suráková, MUDr. KDH, SDKÚ-DS, OKS 429

7. Anna Kravecová, ĽS-HZDS 412

 

komunalne volby 2010

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2010

su sr

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009

psk (vuc)

 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2006

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ konaných 2.12.2006

1. Za primátora mesta Levoča bol zvolený

Ing. Miroslav V i l k o v s k ý,

39 rokov, riaditeľ daňového úradu, koalícia SMER – SD, SNS, ĽS – HZDS, SF, NÁDEJ

Kandidáti , ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Volebný obvod

Poradové číslo – Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

 

Volebný obvod č.1

 1. Jozef Hlaváč, MUDr.SMER – Sociálna demokracia, Slobodné fórum490
 2. Jaroslav Pavlačík, MUDr.SMER – Sociálna demokracia, Slobodné fórum413
 3. Milan Majerský, PaedDr.Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS, Kresťanskodemokratické hnutie408
 4. Ľubomír Gernáth, MUDr.SMER – Sociálna demokracia, Slobodné fórum380
 5. Peter Jeseňák, MUDr.Občianska konzervatívna strana366
 6. Miroslav ČurillaSlovenská demokratická a kresťanská únia – DS, Kresťanskodemokratické hnutie343
 7. Peter VanackýSlovenská demokratická a kresťanská únia – DS, Kresťanskodemokratické hnutie343

Volebný obvod č.2

 1. Anton Drahomirecký, MVDr.Občianska konzervatívna strana499
 2. Ján Ferko, PaedDr.SMER – Sociálna demokracia, Slobodné fórum417
 3. František KotrádySMER – Sociálna demokracia, Slobodné fórum311
 4. Ingrid Dzurňáková, MUDr.nezávislý kandidát295
 5. Ján LorkoSlovenská demokratická a kresťanská únia – DS, Kresťanskodemokratické hnutie275
 6. Ondrej Plačko, Ing.nezávislý kandidát266

Volebný obvod č.3

 1. Miroslav Vilkovský, Ing.SMER – Sociálna demokracia, Slobodné fórum482
 2. Ľubomír Vira, PhDr.SMER – Sociálna demokracia, Slobodné fórum428
 3. Miroslav Kamenický, PaedDr.nezávislý kandidát419
 4. Anna KravecováĽudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana338
 5. Ján Babej, Ing.Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS, Kresťanskodemokratické hnutie324
 6. Roman ČonkaKomunistická strana Slovenska308