VOĽBY

REFERENDUM 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022, vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07:00 hod. do 22:00 hod.

Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda uvádzame v plnom znení ZZ_2022_362_20221104.

Informácie týkajúce sa vyhláseného referenda (Informácie pre voliča, Delegovanie do volebných komisií a Vzory tlačív a iných písomností týkajúcich sa referenda) sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?referendum.

Mesto Levoča na základe ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Informáciu o podmienkach práva hlasovať v referende. Dátum zverejnenia Informácie  podmienkach práva hlasovať v referende na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 09. 11. 2022

 

Referendum – 2023 – utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností-09.11.2022 Dátum zverejnenia dokumentu  Referendum – 2023 – utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností – 09.11.2022 na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 10. 11. 2022

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre referendum 2023

Dátum zverejnenia elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre referendum 2023  na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 11. 11. 2022

 

Informácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s TP na území SR v referende 21. januára 2023

Dátum zverejnenia informácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s TP na území SR v referende 21. januára 2023 na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 11. 11. 2022

 

 

Elektronická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií primátorovi mesta Levoča:

mesto@levoca.sk

 

Delegovanie do okrskových volebných komisií pre referendum vyhlásené na 21. 01. 2023

Dátum zverejnenia dokumentu  Delegovanie do okrskových volebných komisií pre referendum vyhlásené na 21. 01. 2023 na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 15. 11. 2022

 

Pozvánka na 1. zasadanie okrskových volebných komisií – referendum 2023

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre referendum 2023 – 09122022

Dátum zverejnenia elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre referendum 2023  na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 09. 12. 2022

 

Mesto Levoča na základe požiadavky Okresného úradu Poprad, odboru všeobecnej vnútornej správy, zo dňa 11. 01. 2023 zverejňuje informáciu o zápise oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov nasledujúceho znenia: ZÁPIS OPRÁVNENÉHO VOLIČA DO ŠPECIÁLNEHO ZOZNAMU OPRÁVNENÝCH VOLIČOV – LE 

Dátum zverejnenia informácie o zápise oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 11.01.2023

Prílohy na stiahnutie