VOĽBY

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,  ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú

v sobotu 30. septembra 2023.

 

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 204/2023 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023_204

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?volby-nrsr.

 

Informácia o pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky znie Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený – voľby do NR SR – 2023

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej  republiky v roku 2023 obsahuje dokument Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do NR SR 2023

 

Elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 obsahuje dokument  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2023-26072023

 

Elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 obsahuje dokument Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 2023 – 26072023

 

Informácie k delegovaniu do okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 obsahuje dokument Delegovanie členov do okrskových volebných komisií – voľby do NR SR 2023-17082023

 

Pozvánka na prvé zasadanie okrskových volebných komisií zriadených na území mesta Levoča, ktoré sa uskutoční dňa 07. septembra 2023 (štvretok) o 15.00 h v mestskom divadle, divadelnej sále, Námestie Majstra Pavla 54, Levoča Pozvánka na 1. zasadanie okrsk. voleb. komisií – voľby do NR SR 2023

 

 

Prílohy na stiahnutie