VOĽBY 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a zároveň určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

 

Delegovanie do okrskových volebných komisií pre voľby od orgánov samosprávy obcí 29. 10. 2022

Prílohy na stiahnutie