VOĽBY 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a zároveň určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

 

Delegovanie do okrskových volebných komisií pre voľby od orgánov samosprávy obcí 29. 10. 2022

Pozvánka na 1. zasadanie okrsk. voleb. komisií – voľby do OSO a do OSK 2022

Mesto Levoča podľa ustanovenia § 146 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   z v e r e j ň u j e  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja – volebný obvod č. 4 a Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja

 

Mesto Levoča zverejňuje emailovú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie vrátane ďalších dôležitých informácií k delegovaniu do špeciálnej volebnej komisie v nasledujúcom dokumente: Delegovanie členov do špeciálnej volebnej komisie so sídlom v Levoči – voľby do OSO 2022 a voľby do OSK 2022-03102022

 

Zverejnenie čísiel kandidujúcich subjektov za účelom umiestňovania plagátov počas volebnej kampane – voľby do OSK 2022

 

Pozvánka na 1. zasadanie špeciálnej volebnej komisie – voľby do OSO a do OSK 2022

 

Zverejnenie telefonického kontaktu na zapisovateľa MVK v Levoči na účel podávania žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 a voľby do OSK 2022-21102022

Prílohy na stiahnutie