VOĽBY

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024.  Voľby sa konajú od 07:00 hod. do 22:00 hod.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb uvádzame v plnom znení 2024_012.

Vzory a informácie sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?ep-vzory1.

Mesto Levoča na základe ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu. Dátum zverejnenia Informácie  podmienkach práva práva voliť a práva byť volebný vo voľbách do Európskeho parlamentu na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 16. 02. 2024

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 obsahuje dokument Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu 2024

Elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 obsahuje dokument Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do EP 2024-15032024

Elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 obsahuje dokument Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do EP 2024 – 08042024

Informácie k delegovaniu do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 obsahuje dokument Delegovanie členov do okrskových volebných komisií – voľby do EP 2024-08042024

Pozvánka na prvé zasadanie okrskových volebných komisií zriadených na území mesta Levoča, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2024 (streda) o 15.00 h v mestskom divadle, divadelnej sále, Námestie Majstra Pavla 54, Levoča Pozvánka na 1. zasadanie okrsk. voleb. komisií – voľby do EP 2024

 

 

 

 

Prílohy na stiahnutie