VOĽBY

VOĽBY 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a zároveň určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022.

 

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022_209

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

 

Oznámenie o podávaní kandidátnych listín 26.08.2022 a 30.08.2022

 

Pozvánka na 1. zasadanie Mestskej volebnej komisie v Levoči

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Levoča – 07092022

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Levoči – 07092022

 

Zverejnenie čísiel kandidujúcich subjektov za účelom umiestňovania plagátov počas volebnej kampane

 

Delegovanie do okrskových volebných komisií pre voľby od orgánov samosprávy obcí 29. 10. 2022

 

Pozvánka na 1. zasadanie okrsk. voleb. komisií – voľby do OSO a do OSK 2022

 

Mesto Levoča zverejňuje emailovú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie vrátane ďalších dôležitých informácií k delegovaniu do špeciálnej volebnej komisie v nasledujúcom dokumente: Delegovanie členov do špeciálnej volebnej komisie so sídlom v Levoči – voľby do OSO 2022 a voľby do OSK 2022-03102022

 

Zverejnenie čísiel kandidujúcich subjektov za účelom umiestňovania plagátov počas volebnej kampane – voľby do OSK 2022

 

Pozvánka na 1. zasadanie špeciálnej volebnej komisie – voľby do OSO a do OSK 2022

 

Zverejnenie telefonického kontaktu na zapisovateľa MVK v Levoči na účel podávania žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 a voľby do OSK 2022-21102022

 

Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Levoča vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

 

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta – Levoča – 29.10.2022

Prílohy na stiahnutie