VOĽBY

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z., podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024. Voľby sa konajú od 07:00 hod. do 22:00 hod.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb uvádzame v plnom znení 2024_001.

Vzory a informácie sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?p24-vzory1.

Mesto Levoča na základe ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený vo voľbách prezidenta SR. Dátum zverejnenia Informácie  podmienkach práva práva voliť a práva byť volebný vo voľbách prezidenta SR na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 10. 01. 2024

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 obsahuje dokument Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby prezidenta SR 2024

 

Elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 obsahuje dokument  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2024

 

Elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 obsahuje dokument Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR 2024

 

Informácie k delegovaniu do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 obsahuje dokument Delegovanie členov do okrskových volebných komisií – voľby prezidenta SR 2024-16022024

 

Pozvánka na prvé zasadanie okrskových volebných komisií zriadených na území mesta Levoča, ktoré sa uskutoční dňa 29. februára 2023 (štvrrtok) o 15.00 h v mestskom divadle, divadelnej sále, Námestie Majstra Pavla 54, Levoča Pozvánka na 1. zasadanie okrsk. voleb. komisií – voľby prezidenta SR 2024

 

Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 23. 03 . 2024 P24_0Kandidati1

 

Prílohy na stiahnutie