Zasadnutia

06. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 357 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 5 MB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB

Predkladané materiály