Zasadnutia

05. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 61 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 656 KB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 608 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 744 KB

Predkladané materiály