Zasadnutia

02. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 385 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 954 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB

Predkladané materiály