Zasadnutia

08. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 36 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 793 KB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 739 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 678 KB

Predkladané materiály