Zasadnutia

08. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

Video záznam

Predkladané materiály