Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Rekonštrukcia verejného schodiska

Projekt s názvom: Rekonštrukcia verejného schodiska

Os. č. :      4                              
 

Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č.:          3.4.2  Obnova a rozvoj obcí
                           

Kód opatrenia:                                322
Výzva č.  :                                         34/PRV/MAS 04
Kód projektu:                                  442041300161
Miesto realizácie projektu:           Levoča, okres Levoča


Celkové náklady projektu: 28 904,44
 

NFP poskytnutý na základe zmluvy je zložený z :

  • prostriedkov EPFRV v sume 19 269,62,00 EUR, ktorá predstavuje 80% z celkových oprávnených výdavkov
  • prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 4 817,41 EUR, ktorá predstavuje 20% z celkových oprávnených výdavkov

 

Predmetom projektu:
- rekonštrukcia verejného schodiska, ktoré bolo v zlom technickom stave a z tohto dôvodu bolo uzatvorené.


Ciele projektu:

  • zvýšenie konkurencieschopnosti obce a zvýšenie kvality verejného priestranstva,
  • zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v meste a regióne,
  • zvýšenie vybavenosti mesta a regiónu infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb,
  • zlepšenie stavu obecného majetku a infraštruktúry obce,
  • intervencie do hmotnej infraštruktúry obce,
  • obnova a rozvoj obcí prostredníctvom podpory konceptu ochrany lokality, ktorá je dôležitým prvkom kvality života a obyvateľstva a jej trvalej udržateľnosti.


Priebeh projektu:

  • Začiatok realizácie projektu : 04/2014
  • Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 08/2014


Výsledky a dopady projektu:
Rekonštrukcia verejného schodiska.

 


 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka