Oznamy mesta

Začíname s rekonštrukciou a asfaltovaním viacerých ulíc v meste

Tento piatok (26. apríl 2024) začíname s rekonštrukciou a s prácami súvisiacimi s asfaltovaním na:

 • severozápadnej časti Námestia Majstra Pavla v úseku od križovania Košickej a Ružovej ulice po budovu Pošty
 • Sirotínskej ulici v úseku od križovania s Mäsiarskou ulicou po ulicu Špitálsku
 • Gymnaziálnom priechode

Dopravné obmedzenia  a uzávierky:

 • ŠTVRTOK (25. apríla  2024) od 20.00 hod. až PIATOK (26. apríl 2024) do 18:00 bude uzatvorená severozápadná časť námestia v úseku od križovania s Košickou ulicou (Kvetinárstvo Dejavú) po poštu.
  • V uvedenom termíne v úseku námestia, kde budú prebiehať stavebné práce nebude možné parkovať, zaparkované vozidlá by znemožnili frézovanie a mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
  • Na parkovanie využite záchytné parkoviská v hradbových priekopách.
  • Obchádzková trasa je vedená po Ružovej, Vetrovej, Uholnej a Kláštorskej ulici
  • MHD bude premávať bez obmedzení a zásobovanie miestnych prevádzok bude povolené zásobovacím vozidlám.
  • Juhovýchodná časť námestia bude dopravne prístupná z Vysokej ulice.
 • PIATOK (26. apríla 2024) – uzatvorené budú Gymnaziálny priechod a Sirotínska ulica  z dôvodu frézovania asfaltového krytu vozovky.
 • PONDELOK (29. apríla 2024) bude Sirotínska ulica úplne uzatvorená z dôvodu jej kompletnej rekonštrukcie spočívajúcej vo výmene konštrukčných vrstiev vozovky a chodníkov s asfaltovým krytom, výmene obrubníkov a doplnení líniového odvodňovacieho žľabu.

V nasledujúcich dňoch budú prebiehať práce súvisiace s lokálnou výmenou obrubníkov, výškovou úpravou poklopov inžinierskych sietí, dažďových vpustí a obrubníkov. Tieto práce budú prebiehať za stálej dopravy s dočasnými dopravnými obmedzeniami.

Počas asfaltovania bude Námestie Majstra Pavla a Gymnaziálny priechod opätovne uzatvorené. O presnom termíne asfaltovania budeme včas obyvateľov mesta informovať na sociálnych sieťach a web stránke mesta.

Dovoľujeme si požiadať obyvateľov o zhovievavosť a súčinnosť pri realizácii prác a účastníkov cestnej premávky prosíme o rešpektovanie dopravného značenia a rešpektovanie pokynov zhotoviteľa stavebných prác, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.