Oznamy mesta

OZNAM: mestský úrad bude dňa 28.3.2024 /štvrtok/ z organizačno-technických dôvodov zatvorený pre verejnosť od 13.00 h.

OZNAM

Mesto Levoča, Mestský úrad v Levoči týmto oznamuje občanom, že mestský úrad bude dňa 28.3.2024 /štvrtok/ z organizačno-technických dôvodov zatvorený pre verejnosť od 13.00 h.

Mgr. Nikolaj Kučka, v. r.
prednosta MsÚ