Aktuality

BEZPLATNÉ DLHOVÉ PORADENSTVO V LEVOČI

2LETÁK pre Levoču_máj_jún 2024

Cieľom BDP Poprad je poskytnúť občanom z okresov Levoča a Poprad bezplatné dlhové poradenstvo z oblasti ekonomiky, práva, psychológie a tým im pomôcť ľahšie zvládnuť svoju dlhovú situáciu.

Bezplatné služby môžu využiť fyzické osoby (bez ohľadu na ich sociálny status), ktoré majú:

 • dlhy na sociálnom alebo zdravotnom poistení,
 • dlhy z podnikateľskej činnosti (SZČO) voči Daňovému úradu SR,
 • dlhy u mobilných operátorov,
 • dlhy u poskytovateľov energií (elektrina, plyn)
 • dlhy na meste – smeti, dane,
 • dlhy voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • nezvládajú splácať hypotéky, úvery, či inú formu pôžičiek z bankových alebo nebankových inštitúcií,
 • exekúcie, prípadne im sú vykonávané exekučné zrážky zo mzdy, či dôchodku,
 • zdedili dlhy v rámci dedičského konania…

Záujemcovia o využitie našich bezplatných poradenských služieb môžu prísť na konzultáciu na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Levoči, 1. poschodie, č. dverí 117 (viď priložený leták) v dňoch:

 • 15.5.2024 (streda) od 11:00 hod. do 15:00 hod.
 • 17.6.2024 (pondelok) od 10:00 hod. do 15:00 hod.

Bližšie informácie sú zverejnené aj na webovom sídle

www.pomahamedlznikom.sk

Galéria