Aktuality

SEMINÁR K OCHRANE A ZACHOVANIU KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

IMG_3197

V obnovených priestoroch prízemia historickej radnice sa v rámci projektu Radnica otvorená komunitám uskutočnil seminár k ochrane a zachovaniu kultúrneho dedičstva. Ide o jednej z míľnikov implementácie projektu.

Na seminári vystúpil primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský, ktorý vyzdvihol krásy mesta aj obnovených priestorov radnice. Spomenul, že sa levočská radnica zapojila do súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka a uchádza sa aj o cenu verejnosti za najkrajšie obnovenú pamiatku.

Publiku sa prihovorili traja rečníci. Témou Zuzany Suržinovej z Krajského pamiatkového úradu Prešov, pracovisko Levoča bola Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva z pohľadu štátnej správy. Generálna architektka projektu obnovy prízemia a suterénu levočskej radnice Magdaléna Janovská rečnila o Ochrane a zachovaní kultúrneho dedičstva z predprojektovej a projektovej prípravy. Pavol Jackovič z Odboru preventívnej údržby pamiatok pracoviska Východ projektu Pro Monumenta hovoril o následkoch zanedbanej údržby a prevencie.

Seminár bol jedným zo záverečných aktivít projektu a zúčastnili sa ho hostia z Levoče aj širšieho okolia.

Projekt Radnica otvorená komunitám, kód projektu CTL 01027 je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v programovej oblasti „podnikanie v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrna spolupráca“.

Galéria