Aktuality

DEŇ UČITEĽOV 2024

IMG_5629

Učiteľky a učitelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa opäť stretli v Mestskom divadle, aby spoločne oslávili Deň učiteľov.

Povolanie učiteľa nebolo nikdy jednoduché. Dobrým učiteľom sa môže stať len ten, kto má v sebe zanietenosť a ochotu odovzdávať poznanie iným. Práca s deťmi má mnoho špecifík a súčasná doba je aj v oblasti vzdelávania zložitá. Preto je dôležité vyjadriť vďaku a úctu učiteľkám a učiteľom za ich prácu a odhodlanie. „Dovoľte mi, aby som zo srdca pozdravil všetkých pedagógov a vyjadril vám úctu a veľké poďakovanie, že ste si vybrali jedno z najušľachtilejších povolaní – učiteľ, ktoré vykonávate s vážnosťou, odhodlaním a láskou, a že takto prispievate k tomu, aby z našich detí boli múdrejší a lepší ľudia.

Vážim si ju o to viac, pretože v súčasnosti ju vykonávate v enormne náročných podmienkach, ktoré zaťažujú nielen vás, ale aj všetky deti,“ povedal primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský.

Na podujatí sa pedagógom prihovorila predsedníčka Komisie školstva a sociálnych vecí Anna Kravecová.

Program pokračoval koncertom vranovskej Skupina Elizabeth.

Galéria