Oznamy mesta

REKONŠTRUKCIA KRIŽIVATKY PRED KOŠICKOU BRÁNOU

Oznamujeme Vám, že Správa ciest Prešovského samosprávneho kraja začne dňa 2.4.2024 s prácami na stavbe „ Rekonštrukcia križovatky ciest III/3225 a I/18 v meste Levoča. Zároveň bude 2.4.2024 osadené dočasné dopravné značenie.

Dovoľujeme si požiadať všetkých účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia, zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní dopravných usmernení.