Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Riadenie lokality

V roku 2006 bola kreovaná Riadiaca skupina pôvodnej lokality „Spišský hrad a pamiatky okolia“ tvorená zástupcami jednotlivých miest a obcí, ktoré sa na území lokality nachádzajú, správcami a vlastníkmi významných národných kultúrnych pamiatok, predstaviteľmi špecializovanej štátnej správy a predstaviteľmi cirkví, ktorých majetok spoluvytvára Zápis v Zozname svetového dedičstva. Nepísaným lídrom tejto skupiny bolo Mesto Spišské Podhradie.

Po zápise Levoče a Diela Majstra Pavla na Spiši bola vytvorená nová Riadiaca skupina lokality svetového dedičstva "Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia". Vo februári 2009 na zasadnutí Riadiacej skupiny v priestoroch MsÚ v Spišskom Podhradí bolo prítomnými schválené líderstvo Mesta Levoča.


Členovia Riadiacej skupiny:

Mesto Levoča:
Mgr. Zuzana Beregházyová, Mestský úrad v Levoči, odd CRaRM, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, 
e-mail: zuzana.bereghazyova@levoca.sk, web: www.levoca.sk

Mgr. Lucia Petrovičová, Francisciho 28, 054 01 Levoča, mail: petrovicovalucia@gmail.com

Ing. arch. Magdaléna Janovská, architekt,  Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča,
e-mail: janovska@stonline.sk

Mesto Spišské Podhradie:
MVDr. Michal Kapusta, primátor, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie,
e-mail: primator@spisskepodhradie.sk
web: www.new.spisskepodhradie.sk

Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči:
PhDr. Mária Novotná, riaditeľka, Námestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča,
e-mail: maria.novotna@snm.sk

PhDr. Dáša Uharčeková - Pavúková, zástupkyňa riaditeľky, Námestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča,
e-mail: dasa.pavukova@levonet.sk
web: www.spisskemuzeum.com

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie:
ThLic. Ľubomír Štefaňák, biskupský vikár pre majetkové záležitosti,
e-mail: stefanak@kapitula.sk
web: www.dieceza.kapitula.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča
Mons. prof. Dr. František Dlugoš, PhD, dekan, Námestie Majstra Pavla 52, 054 01  Levoča
e-mail: mtm1@stonline.sk
web: www.rkc.levoca.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žehra:
Mgr. Anton Šuňavský, správca farnosti, Rímskokatolícky farský úrad, Žehra 87, 053 61  Žehra,
Tel.: 053/4495322
e-mail: zehra@kapitula.sk
web: www.kostolzehra.tym.sk/viewpage.php?page_id=2

OZ Krásny Spiš:
RNDr. Miroslav Pollák, Námestie Majstra Pavla 30, 054 01 Levoča,
e-mail: miropollak123@gmail.com

Krajský pamiatkový úrad Prešov:
Ing. arch. Antónia Jacková, KPÚ Prešov, pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, Levoča,
e-mail: antonia.jackova@pamiatky.gov.sk

Ing. Eva Semanová, riaditeľka, Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov,
e-mail: eva.semanova@pamiatky.gov.sk

Krajský pamiatkový úrad Košice:
Mgr. Mária Švačová Šofránková, mail: svac.maria@yahoo.co.uk

Pamiatkový úrad SR:
Ing. arch. Ľubica Pinčíková, Pamiatkový úrad SR, referát svetového dedičstva, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava,
e-mail: pincik@pamiatky.sk
web: www.pamiatky.sk

Správa Národného parku Slovenský Raj:
Mgr. Milan Barlog, Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová Ves,
e-mail: milan.barlog@sopsr.sk
web: www.sopsr.sk/slovenskyrajweb/sprava.htm

Prešovský samosprávny kraj:
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
web: www.po-kraj.sk/sk

Košický samosprávny kraj:
PhDr. Gabriel Viszlay, Úrad KSK, referent odboru kultúry, Námestie Maratónu mieru 1,
042 66 Košice
e-mail: gabriel.viszlay@vucke.sk
web: web.vucke.sk/sk

Okresný úrad Levoča
Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
Ing. Ivan Dunčko
tel. 053/4462162
mail: prednosta@le.vs.sk
web: http://www.minv.sk/?okresny-urad-levoca

Okresný úrad Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves,
Ing. Ondrej Majerník
tel. 053/4423121
mail: prednosta@sn.vs.sk
web: http://www.minv.sk/?okresny-urad-spisska-nova-ves

 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka