Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov

loga irop.jpg

Mesto Levoča má v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl schválené projekty, na ktoré získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):
 

Názov projektu

Celkové oprávnené výdavky/ Výška NFP

Zmluva o NFP

Popis

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy,

Nám. Štefana Kluberta 10, Levoča

105 812,91 € /

100 522,26 €

IROP-Z-302021J093-222-13 podpísaná dňa 9.8.2018

Obstaranie vybavenia jazykovej učebne, prírodovednej učebne fyziky, chemickej a polytechnickej učebne.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy,

Gašpara Haina 37, Levoča

75 693,22 € /

71 908,56 €

ROP-Z-302021J089-222-13

podpísaná dňa 7.8.2018

Obstaranie vybavenia jazykovej učebne, školskej knižnice, IKT učebne notebookovej.


Začiatok realizácie projektov: 11/2018 – ukončenie realizácie projektov: 08/2019.


Hlavný cieľ projektov:

Zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno - technického vybavenia učební.

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk
 

Odkaz na webové sídlo RO:          www.mpsr.sk
Odkaz na webové sídlo SO:          www.po-kraj.sk
Odkaz na webové sídlo CKO:       www.partnerskadohoda.gov.sk

 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka