Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster Pavol v histórii svojich miest

logo.jpg

 

Názov projektu: Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster Pavol v histórii svojich miest.

 

Program: Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ: Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

Kód intervencie: 094. Ochrana, rozvoj a podpora verejných aktív kultúry a kultúrneho dedičstva

 

Opis  a výstupy projektu:    

Projekt definoval realizáciu dvoch aktivít zameraných na zachovanie a priblíženie historického dedičstva verejnosti:

 1. reštaurovanie a modernizácia kultúrnej pamiatky – Fontány Dobročinnosti na Námestí Majstra Pavla
 2. organizáciu odborného sympózia na tému ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva

 

Ciele projektu:          

 1. Zvýšenie využívania kultúrneho dedičstva mesta Levoča.
 2. Ochrana kultúrneho dedičstva v cezhraničnom priestore.
 3. Zvýšenie povedomia obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu o kultúrnom dedičstve regiónu.

 

Obdobie realizácie:   04/2017 – 03/2018

 

Hodnota projektu:

 1. Európsky fond regionálneho rozvoja                      49 999,99 EUR                      
  85% z celkových oprávnených výdavkov
 2. Štátny rozpočet                                                        5 882,35 EUR                         
  10% z celkových oprávnených výdavkov
 3. Vlastné zdroje – výška spolufinancovanie               2 941,18 EUR                         
  5% z celkových oprávnených výdavkov
 4. Celkové oprávnené výdavky                               58 823,52 EUR

 

Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster Pavol v histórii svojich miest

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby


 
 
Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby


 
 
Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby


 
 
Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby


 
 
Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby


 
 
Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby


 
 
Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby


 
 
Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby


 
 
Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby


 
 
Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby

Realizácia stavby


 
 

 
Položky 1-40 z 61


Deutch version
English version
Úvodná stránka