Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznam pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti – projekt „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Levoča“Vytlačiť
 


Dovoľujeme si oznámiť, že mesto Levoča sa s projektom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Levoča (ďalej aj „CIZS Levoča“) zapojí do výzvy Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – 2. etapa č. IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti (t.j.Baldovce, Buglovce, Dlhé Stráže, Doľany, Dravce, Hincovce, Klčov, Kurimany, Levoča, Nemešany, Nižné Repaše, Pavľany, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše), ktorí majú záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v CIZS Levoča, môžu kontaktovať zodpovedného zamestnanca mestského úradu: Mgr. Zuzana Beregházyová, e-mail: zuzana.bereghazyova@levoca.sk, tel.: 053/4514001,kl.16. Záujemcom budú zaslané bližšie informácie a následne v danej súvislosti zrealizované informačné rokovanie.

Predpokladané personálne zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v novozriadenom CIZS:

  1. všeobecní lekári pre dospelých (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo),
  2. všeobecný lekár pre deti a dorast  (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria),
  3. lekár so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo,
  4. ďalší špecializovaní lekári.


Mesto Levoča má v novozriadenom CIZS zámer integrovať aj poskytovanie relevantných sociálnych služieb. V tejto súvislosti si dovoľujeme vyzvať potenciálnych záujemcov o využitie priestorov CIZS Levoča (t.j. aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb) na poskytovanie ambulantnej alebo terénnej formy sociálnych služieb, aby kontaktovali vyššie uvedeného zodpovedného zamestnanca mestského úradu.
 


 

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka