Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Kurz poskytovania prvej pomoci pre zamestnancov MsÚ v LevočiVytlačiť
 

Mestský úrad Levoča v zmysle Zákona Národnej rady Slovenskej republiky Č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky Č. 140/2008 Z. z. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť zabezpečilo prostredníctvom inštitúcie akreditovanej Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 01.októbra 2018 školenie s názvom Zásady poskytovania prvej pomoci. 

Vybraní zamestnanci MsÚ prešli odborným výcvikom a sú vyškolení a pripravení poskytnúť pomoc v prípade stavov život ohrozujúcich - zastavenie dýchania, šok, bezvedomie, rany, poranenia pohybového systému, chemické poranenia, úrazy hlavy, hrudníka, ošetrenie cudzích telies v organizme, poranenia spôsobené chladom, teplom, náhle srdcové ochorenia, obväzovanie a iné.
Zamestnancom a kolegom ale aj stránkam tak pomôžu zvládnuť nepredvídané situácie.


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka