Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019Vytlačiť
 

V zmysle § 59 ods. 3 zákona c. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR c. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky c. 308/2009 Z.z. zápis detí do Materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3, Elokované pracovisko Ul. Gustáva Hermana 9 Levoča, Elokované pracovisko Ul. Gašpara Haina 36 Levoča, Elokované pracovisko Ul. Jána Francisciho 8 Levoča, Elokované pracovisko mestská čast
Levočské Lúky 3 Levoča, Elokované pracovisko Predmestie 26 Levoča, sa uskutoční v termíne
 

od 2.05.2018 do 15.05.2018
v čase od 10.00 hod. – do 15.30 hod.


Forma a priebeh zápisu:
– zápis bude prebiehať v jednotlivých elokovaných pracoviskách materskej školy,
– zápis detí pre EP Gašpara Haina 36 Levoča, bude realizovaný v budove EP Ul.
J. Francisciho 8 Levoča,
– zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca dieťaťa) spolu s dieťaťom,
– zákonný zástupca predloží na zápise vyplnenú žiadost o prijatie dieťaťa do materskej
školy spolu s lekárskym potvrdením,
– zákonný zástupca sa preukáže platným občianským preukazom, rodným listom
dieťaťa,
– ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený
súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do jeho
osobnej starostlivosti.
Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomného rozhodnutia riaditeľky
materskej školy
Tlačivo - Žiadosť o prijatie do materskej školy si môžu rodičia stiahnúť z webovej
stránky mszeleznicnyriadok.edupage.sk, prípadne priamo v materskej škole.

 


    PaedDr. Anna Bineková,
   riaditelka materskej školy


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka