Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Veľkolepé oslavy 500. výročia dokončenia diela Majstra Pavla v Levoči budú prebiehať celý budúci rokVytlačiť
 

Stredoveký rezbár Majster Pavol preslávil Levoču vo svete ako máloktorý rodák. Uctiť si odkaz, ktorý v jeho diele nachádzame už 500 rokov, je preto prirodzené. Mesto Levoča už v roku 2015 začalo s aktivitami, ktoré by mali predstaviť krásu a výnimočnosť umenia tohto významného rezbára. S ďalšími mestami, kde sa našli diela Majstra Pavla dokonca podpísalo v tomto roku memorandum o vzájomnej spolupráci. Viac sa dozviete z rozhovoru s primátorom mesta Levoča Milanom Majerským.


Kedy začali prípravy na oslavy 500. výročia dokončenia diela Majstra Pavla v Levoči?
S prípravami sme začali už v roku 2015. Oslovili sme Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Generálne riaditeľstvo Slovenskej pošty, aby mohla byť vydaná pamätná poštová známka. Na víťaznom námete sa aktuálne pracuje a vydaná by mala byť v novembri 2017. Ďalej sme oslovili guvernéra Národnej banky Slovenska, aby bola vydaná pamätná minca. Opäť, víťazný námet je už spracovaný a vydajú ju v budúcoročnej edícii. Pracujeme aj na mnohých ďalších aktivitách na oslavu diel tohto významného umelca.


Keďže rezbárske diela Majstra Pavla sa okrem Levoče nachádzajú aj v mnohých ďalších mestách a obciach na Slovensku, rozhodli ste sa odkaz jeho práce rozširovať spoločne.
V Levoči máme zaznamenané dielo najväčšieho charakteru, oltár v Bazilike sv. Jakuba je vďaka svojej výške 18,62 m najvyšší drevený gotický oltár na svete a v meste sme naň hrdí. Áno, jeho dielo má však nadregionálny rozmer, a preto sme oslovili všetkých primátorov a starostov miest a obcí, kde sa práce Majstra Pavla nachádzajú. Celému roku 2017 chceme dať punc osláv 500. výročia dokončenia jeho diela, a preto spoločne zorganizujeme veľa zaujímavých podujatí a sprievodných aktivít. Komunikovať s ľuďmi o tejto téme chceme takisto cez naše informačné portály a sociálne siete tak, aby si zvyšok Slovenska všimol, že Majster Pavol má čo povedať svetu aj v tomto období.


Vo februári 2016 ste teda podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci so všetkými 18 obcami, ktoré majú vo svojom depozitári, kostole, či múzeu dielo Majstra Pavla. Čo je cieľom tejto spolupráce?
Jednoznačným cieľom je, aby si aj v ostatných mestách obyvatelia všimli, že umenie Majstra Pavla, ktoré sa nachádza aj v ich bydlisku je nesmierne vzácne a že jeho vrcholné dielo, a teda hlavný oltár v našej bazilike, oslavuje rovných 500 rokov. Chceme, aby sa aj v ostatných mestách uskutočnili kultúrne podujatia, ktoré budú pripomienkou spomínaných udalostí. Majster Pavol je osobnosťou milénia, a preto si zaslúži väčšiu pozornosť.


V Levoči sa teda meno Majstra Pavla bude v roku 2017 skloňovať veľmi často. Na akých konkrétnych podujatiach?
Vrcholné podujatie, ktoré bude predstavovať pripomenutie pre celé Slovensko bude priamy prenos z Baziliky sv. Jakuba, kde sa bude konať kultúrny recitál, pásmo slova a hudby, ktoré priblíži osobnosť a dielo rezbára. Vystúpia na ňom populárni interpreti, ktorí do istej miery moderným spôsobom spomínaný odkaz sprostredkujú. O deň neskôr, 23. júla, chceme v spolupráci s Farským úradom Rímskokatolíckej cirkvi - farnosť Levoča pripraviť slávnostnú pontifikálnu omšu, ktorá bude takisto odvysielaná v priamom prenose. Organizátorom sprievodných podujatí nebude len mesto Levoča, ale aj ďalšie inštitúcie, či školy, ktoré budú okrem Levoče, či baziliky reprezentovať celý Spiš, kde je veľa hodnotných diel Majstra Pavla.


Existuje alebo sa pripravuje publikácia o Bazilike sv. Jakuba v „novom šate“?
Práve v tomto roku vyšla hodnotná publikácia Bazilika sv. Jakuba v Levoči, ktorú vydal Farský úrad Rímskokatolíckej cirkvi v Levoči. Je to dôkazom toho, že si i vedenie farnosti dáva skutočne záležať, aby sme na budúcoročné oslavy boli pripravení.


Vladimíra Novotná Čajová


 
 

Levočská nemocnica otvorila zrenovované očné ambulancieVytlačiť
 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, ktorá je členom skupiny AGEL,  dnes 23. novembra 2016, slávnostne otvorila kompletne zrenovované očné ambulancie, čakáreň, sociálne zariadenie a zázemie pre personál. V zmodernizovaných ambulanciách je umiestnený aj nový očný koherenčný tomograf, ktorý výrazným spôsobom zvýši kvalitnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vďaka investícii v hodnote 75 tisíc EUR sa zveľadí prostredie a zvýši komfort pre pacientov a personál ambulancií.


V rámci kompletnej renovácie ambulancií boli vymenené elektroinštalačné rozvody, rozvody vody, kúrenia, radiátory. Došlo tiež k úprave povrchov stien, podláh, zníženiu stropu,  dispozičnému rozšíreniu čakárne s vybudovaným sociálnym zariadením pre imobilných pacientov a rozšíreniu zázemia pre lekárky a pre personál. Zakúpený bol nový nábytok. „Pre tento krok sme sa rozhodli z dôvodu zvýšenia komfortu pre pacientov, ktorých čím ďalej tým viac pribúda, ako aj pre zlepšenie pracovných podmienok lekárov a sestier pracujúcich v ambulancii,“ uviedol riaditeľ Mgr. Miroslav Jaška s tým, že celková renovácia trvala viac ako 3  mesiace.


 

Očný koherenčný tomograf (OCT) lekárom poskytne rýchle a adekvátne údaje o zdravotnom stave pacienta, na základe ktorých sa rozhodnú pre najvhodnejšiu liečbu. „Vyšetrenie na OCT prístroji je bezbolestné a trvá pár minút.  Infračervené svetlo scanuje jednotlivé vrstvy sietnice a nervových vláken zrakového nervu, čo nám umožní  skvalitniť diagnostiku ochorení sietnice a zrakového nervu. Vďaka výbornej optike a softvérovému vybaveniu nám prístroj vypracuje analýzy a grafické zobrazenie výsledkov,“ vysvetľuje lekárka očnej ambulancie MUDr. MUDr. Nataša Počubayová.


 


Dve očné ambulancie, ktoré budú prevádzkované v modernizovaných priestoroch 5 dní do týždňa, ponúkajú v Levoči vysoko kvalifikovanú starostlivosť a zaisťujú pre pacientov komplexnú diagnostickú, preventívnu liečbu ochorenia očí. „Vyšetrenie na OCT  možno použiť vo všetkých odboroch oftalmológie. Nezaobídeme sa bez neho pri diagnostike a liečbe zeleného zákalu, ochoreniach makuly – t.j. miesta ostrého videnia. Zvyšujúci sa počet diabetikov s diabetickou retinopathiou vyžaduje taktiež  vyšetrenie  makuly i iných miest sietnice oct prístrojom. Je možné urobiť fotografickú dokumentáciu očného pozadia i predného segmentu oka a nález v počítači archivovať,“ uviedla lekárka očnej ambulancie MUDr. Mária Repaská.


Poslaním Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. „Po modernizácii ambulancie, bude vyšetrenie na OTC prístroji dostupnejšie pacientom všetkých vekových kategórií, ktorí už nebudú musieť cestovať do okolitých miest,“ uzavrel riaditeľ.

 

Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s., tel. +421 918 455 334, email: csergeova@agelsk.sk


 
 

Levočská nemocnica zaviedla unikátnu metódu v chirurgii na SpišiVytlačiť
 

Unikátnu metódu, ktorou sa počas operácie zisťuje prekrvenie tkaniva pri operáciách na tráviacom trakte, začali používať lekári  na chirurgickom oddelení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, ktorá je členom skupiny AGEL. V týchto dňoch prvú operáciu s použitím indocyanínovej zelenej (ICG) látky, ktorej 1 ampulka stojí necelých 160 eur, vykonal primár chirurgického oddelenia MUDr. Edward Huľo, PhD., so svojim operačným tímom MUDr. Ľubomírom Strelkom, PhD. a MUDr. Miriam Kleinovou. Nová metóda sa môže využívať aj vďaka špeciálnej optiky a kamery Karl Storz, ktorá umožňuje prepínanie rôznych svetelných spektier a  zobrazenia  látky ICG počas operácie.
 


Zavedenie unikátnej metódy  má obrovský prínos pre pacientov, ktorým sa viacnásobne znižuje možnosť dehiscencie a leaku (úniku črevného obsahu) z anastomózy. „Látka indocyanínová zelená sa aplikuje do žily počas  operácie. Táto  sa po krátkej distribúcii v tele viaže na sérové bielkoviny. Peroperačne sa ICG po prepnutí  svetelného spektra na kamere vysvieti v tkanive s dobrým prekrvením. Tým vieme presne určiť, či krvné zásobenie spojenia tráviaceho traktu je bezpečné,“ objasňuje účel novej metódy  MUDr. Ľubomír Strelka, PhD..


ICG látka má široké spektrum využitia. Táto metóda sa dá použiť aj pri detekcii všetkých spádových lymfatických uzlín, ktorých odstránenie je dôležité pri operáciách nádorov tráviaceho traktu. Používa sa aj  pri identifikácii priebehu žlčových ciest a lokalizácie metastáz v pečeni. „Novú metódu s využitím ICG látky sme zatiaľ zrealizovali na pacientovi s karcinómom pravej strany hrubého čreva. Keďže v minulosti bola staršiemu polymorbídnemu pacientovi už odstránená ľavá časť hrubého čreva pre karcinóm, táto metóda nám pomohla sa bezpečne rozhodnúť o rozsahu resekcie, čo u daného pacienta znamenalo typ operácie s výrazne lepšou kvalitou života po operácii. V normálnom laparoskopickom  obraze (svetelnom spektre) môže črevo vyzerať dobre prekrvené, aj keď tomu tak nie je, čo môže skomplikovať pooperačný priebeh. V prípade, že sa pomocou uvedenej metódy počas operácie zistí nedostatočné krvné zásobenie zostávajúceho úseku čreva, hranica jeho predelenia  sa posunie do bezpečnej a dostatočne prekrvenej časti,“ vysvetlil lekár.


Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, pod ktorú spadajú aj všetky odborné ambulancie, je kmeňovým oddelením nemocnice, poskytujúce komplexnú chirurgickú starostlivosť v rámci akútnej a elektívnej medicíny. „Sme radi, že sa naše oddelenie chirurgie pozitívne rozvíja a môžeme poskytnúť pacientom stále nové, bezpečnejšie, modernejšie a komfortnejšie metódy, čo samozrejme súvisí so skvalitňovaním technického vybavenia pracovísk. V tomto nastavenom trende plánujeme pokračovať, čo pomôže našej nemocnici k rozšíreniu spektra poskytovanie zdravotnej starostlivosti vyššieho štandardu,“ uzavrel riaditeľ nemocnice Mgr. Jaška s tým, že vďaka výbornému tímu lekárov, sestier a zdravotníckych pracovníkov pacientovi poskytneme kvalitnú a modernú zdravotnú starostlivosť.

 

Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s., tel. +421 918 455 334, email: csergeova@agelsk.sk


 
 

O udalostiach v našom meste v skratkeVytlačiť
 

"Investície do vedomostí nesú najvyššie úroky"

Investície do vedomostí nesú najvyššie úroky je názov projektu, ktorý bol úspešný vo výzve MŠVVaŠ SR. Jeho hlavným cieľom bolo zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Realizátori projektu oslovili všetky školy v Levoči aj v širšom okolí. Na dvojdňovom školení 21. a 22. septembra 2016 zúčastnení učitelia pod vedením finančného lekára MUDr. Milana Pavlíka získali teoretické vedomosti z vybraných statí z Národného štandardu finančnej gramotnosti vo forme prednášok s názvom: Človek vo sfére peňazí, Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, Sporenie a investovanie. Taktiež zážitkovou formou nadobudli aj praktické zručnosti. Nechýbala samozrejme hra - Finančná odysea, takže takmer celé piatkové predpoludnie sa nieslo v hernom duchu. Chcete sa aj Vy zahrať a po vylosovaní vyhrať? Spočítajte, koľko by ste za rok ušetrili, ak by ste prvý deň vhodili do prasiatka cent, druhý deň dva centy, tretí deň by ste odložili tri centy, ... každý deň o cent viac. "Koľko peňazí by ste mali v prasiatku po jednom roku?" Aj takúto úlohu a plno ďalších zábavno-vzdelávacích aktivít sme realizovali so žiakmi 8. septembra na Deň finančnej gramotnosti, aby sme ich podkuli vedomosťami v oblasti financií. Na Vaše odpovede čakáme do 17. novembra 2016 na: rokfort.gjfr@gmail.com

Galina Kacejová 
Gymnázium J.F.-Rimavského v Levoči
 Týždeň zdravej výživy – Hovorme o jedle

16. október je Svetový deň výživy. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil na našej škole, ZŠ, G. Haina 37,v dňoch od 10. októbra do 16. októbra 2016 Týždeň zdravej výživy. Zároveň sme sa zapojili aj do súťaže „Hovorme o jedle“, ktorej sme prispôsobili všetky aktivity. Hlavnou úlohou žiakov piateho až deviateho ročníka bolo v tomto týždni doniesť čo najväčšie množstvo zdravej desiaty podľa denných tém súťaže. Svoje vedomosti o zdravých potravinách, stravovaní a hrozbe obezity si žiaci overili riešením pracovných listov. Zdravá desiata bola v týždni rozvrhnutá nasledovne: 
Pondelok - Deň celozrnného pečiva, cestovín a zemiakov 
Utorok - Deň zeleniny, ovocia a orechov 
Streda - Deň mlieka a mliečnych výrobkov 
Štvrtok - Deň mäsa (kuracieho, morčacieho, králičieho), rýb, vajec 
Piatok - Deň čistej, nesladenej vody a celozrnného pečiva s medom 
Vo štvrtok 13. októbra 2016 sa uskutočnil projektový deň venovaný zdravej výžive. Žiaci súťažili na štyroch stanovištiach: ochutnávka potravín, nakupuj zdravo a rozumne, pexeso o zdravej výžive a množstvo cukru v potravinách. V priebehu 4 vyučovacích hodín využili žiaci svoje kreatívne nápady a pripravili maskota triedy z ovocia aj zeleniny. Súčasne vyrobili aj reklamný plagát na propagáciu slovenských potravín a produktov k prideleným témam v rámci súťaže Hovorme o jedle. Zaujímavé reklamné plagáty zdobia interiér školy. Po vyhodnotení všetkých atraktívnych aktivít sa na 1. mieste umiestnila 7.B, na 2. mieste 8.A a na 3. mieste 6.C trieda. Víťazným triedam blahoželáme a už sa tešíme na ďalší ročník súťaže. Na príprave tejto akcie sa podieľali spolu so žiakmi učitelia Ing. Mária Brečková, Mgr. Zuzana Šefčíková, Mgr. Roman Gaduš, Ing.Rastislav Pomikala, Mgr. Miroslava Vernarská a Mgr. Monika Hámorová

Kolektív ZŠ v Levoči,
G. Haina 37
 „Pasovačka“ prvákov

V dávnych časoch sa rytieri museli preukázať veľkou odvahou, bojovnosťou a čestnosťou, aby mohli byť pasovaní za spomínaných rytierov. My, prváci, sme sa za jeden mesiac naučili hlásiť, počúvať jeden druhého, pracovať a poctivo sa pripravovať do školy. Ukázali sme, že školu máme veľmi radi. Chceme vám teda oznámiť, že sme 7. októbra 2016 boli slávnostne pasovaní veľkou ceruzou v rukách pani riaditeľky na ozajstných žiakov našej školy. Ďakujeme starším spolužiakom za pripravený program a tešíme sa na ďalšie zaujímavé dni v škole.
Ja prvákom som, hrdo vravím,
úlohy rád a rýchlo spravím.
Písmená ma už nepopletú.
Rád poviem každú vymyslenú vetu.
Rúčka sa už pekne hlási, škola sa mi veľmi páči.
Viem šikovne pracovať, tak už ma môžu pasovať.

Prváci zo ZŠ,
Francisciho 11 v Levoči
 Letecký deň s Fénixom

29.9.2016 sa stretli deti prvého stupňa na lúke nad Ruskinovským chodníkom, aby prevetrali svojich šarkanov. Posledné slnečné lúče a vietor dotvárali krásnu jesennú atmosféru. Popoludnie sa uskutočnilo v rámci podujatí, ktoré škola organizuje v spolupráci s organizáciou Fénix. Fénix je mýtický vták – symbol znovuzrodenia a nesmrteľnosti. Fénix je tiež jedno z 88 súhvezdí modernej astronómie. Ale Fénix, to je aj organizácia, ktorá patrí deťom a mladým ľuďom z celého Slovenska, do ktorej patria aj deti našej školy. A čo nás čaká v októbri? Jesenné čarovanie s tekvicami.

Mgr. Zuzana Dovalová
ZŠ, Francisciho 11
 eTWINNING 2016 LEVOČA - ŠTERNBERK

Do Čiech sme sa vybrali v utorok a cestovali sme rýchlikom. Cesta nám rýchlo ubehla a popoludní nás privítali naši priatelia na stanici. Program sme mali bohatý a pestrý. Zúčastnili sme sa aj niekoľkých vyučovacích hodín, ja som bola napríklad na hodine matematiky v siedmej triede a práve sa učili krátenie zlomkov. V ich škole sa mi najviac páčila školská jedáleň, školské ihrisko a aj triedy. No najviac ma upútala školská jedáleň, pretože mi pripomínala reštauráciu. Vo vitríne mali vystavené tri druhy jedál,
z ktorých si mohli vybrať. Na výber mali aj tri druhy nápojov. Jedáleň bola moderne zrekonštruovaná.
Čo bolo ešte v programe? Navštívili sme laser arénu, zahrali si zápas Česko proti Slovensku vo florbale. Keď sme sa s mojou „dvojičkou“ vrátili k nej domov, hrali sme tenis. Tento rok som bola s pobytom veľmi spokojná. S „dvojičkou“ sme si rozumeli a som s ňou v kontakte, píšeme si cez facebook. Už teraz sa teším na stretnutie v máji, kedy privítame českých priateľov v Levoči.

Tinka Novotná z VIII.A,
ZŠ, v Levoči, G. Haina 37


 
 

SÚŤAŽ NAJKRAJŠIE MESTO A OBEC SLOVENSKA 2016Vytlačiť
 

SÚŤAŽ "NAJKRAJŠIE MESTO A OBEC SLOVENSKA 2016"

Priebeh súťaže: od 1.4.2016 (od 12:00) do 31.10.2016 (do 12:00)

Súťaží sa v kategóriách Mesto Slovenska 2016 a Obec Slovenska 2016.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

1.) Do súťaže sa môžu prihlásiť osoby - hlasujúci, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk.
Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené registračné údaje. Registrácia je bezplatná a nezaväzujúca. Registrácia tu!

2.) Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za to isté mesto/obec (to znamená, že jedno a to isté mesto/obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne). Hlasovať sa môže za viac miest a obcí v priebehu jednej hodiny.
Hlasuje sa kliknutím na "Pridaj hlas!" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce.

3.) Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac uživateľov odovzdávajúcich hlas.

http://www.slovakregion.sk/sutaze/2016/vysledky/mesta


 
 

Výstupy na vežu Baziliky sv. Jakuba - OKTÓBER 2016Vytlačiť
 

Dňa 20. septembra 2016 bude veža zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.
V úvode letných mesiacov pripravila levočská samospráva pre turistov aj domácich zaujímavú atrakciu. Od tohto štvrtka sprístupní vežu Baziliky sv. Jakuba verejnosti.

Od tohto štvrtka budú mať návštevníci a domáci možnosť obdivovať Levoču z vtáčej perspektívy.
Mesto sprístupní vežu Baziliky sv. Jakuba spojenú s výkladom sprievodcov.


Unikátny pohľad

„Takmer v každom veľkom meste v Európe sú veže sprístupnené. Aj my sme sa rozhodli otvoriť vežu Baziliky, a tak posilniť cestovný ruch v meste. Kostol stojí v samotnom centre mesta a poskytuje unikátny pohľad na historické centrum so všetkými pamiatkami. Obdivovať z výšky možno aj okolitú prírodu, Vysoké Tatry a Slovenský raj,“ vysvetlil primátor mesta Milan Majerský (KDH).

Veža bude otvorená každý deň s výstupmi v 45-minútových intervaloch. Turisti musia prekonať 216 schodov, kým sa dostanú na vrchol 70 metrov vysokej veže.


Ďalší benefit

Veža ponúkne turistovi okrem vyhliadky aj ďalší benefit, 24-hodinový vstup do wifi free siete na námestí. Pri kúpe vstupenky návštevník získa aj kód k prístupu na internet.
Pôvodná veža i s kostolom bola postavená približne v 14. storočí a bola vyššia, ako ju poznáme teraz.
V 19. storočí ju prestavali do neogotického slohu a je to jedna z najstarších neogotických veží na území dnešného Slovenska.
Stavba bola postavená podľa plánov Fridricha Mücka.


Autor: Eva Šoltísová
Novoveský Korzár


 
 

Vyhlásenie zástupcov miest a obcí s pamiatkami zapísanými na Zozname UNESCOVytlačiť
 

Vyhlásenie zástupcov miest a obcí s pamiatkami zapísanými na Zozname UNESCO,

zo spoločného pracovného rokovania v Levoči, dňa 7. mája 2016

 

Pri príležitosti oficiálnej návštevy generálnej riaditeľky UNESCO Iriny Bokovej  na Slovensku sa dňa 7. mája 2016 konalo v historickej budove radnice mesta Levoča pracovné rokovanie primátorov, starostov a zástupcov miest a obcí,ktorých prvky univerzálnej hodnoty sú zapísané na prestížnom Zozname kultúrnych a prírodných pamiatok svetového dedičstva UNESCO.

Organizácia spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) je jedinou organizáciou systému OSN, v ktorej mandáte je aj ochrana a zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva s výnimočnou hodnotou. V rámci svojho mandátu poskytuje tiež poradenstvo a odbornú asistenciu zameranú na vytváranie podmienok pre trvaluodržateľný rozvoj cestovného ruchu v regiónoch s UNESCO pamiatkami. Do Zoznamu svetového dedičstva, na ktorom dnes figuruje 1031 kultúrnych a prírodných pamiatok v 163 krajinách sveta, patrí aj sedem slovenských unikátov s univerzálnou hodnotou pre ľudstvo:

5 kultúrnych pamiatok

  • Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia
  • Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia
  • Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec
  • Historické jadro mesta Bardejov
  • Drevené chrámy v Tvrdošíne, Kežmarku, Leštinách, Hronseku, Bodružale, Ladomirovej a Ruskom Bystrom

2 prírodné unikáty:

  • Jaskyne slovenského krasu
  • Karpatské bukové pralesy

 

My, primátori, starostovia a zástupcovia miest a obcí zapísaných na Zozname svetového dedičstva UNESCO, vítame indikovaný záujem Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory o spoluprácu s UNESCO na zlepšovaní využitia našich vzácnych pamiatok v prospech rozvoja krajiny a turizmu. Sme pripravení rozšíriť takúto spoluprácu aj o programy UNESCO určené pre rozvoj miest a obcí v oblastiach spoločenských a prírodných vied, vzdelávania, kultúry, informácií, komunikácie i životného prostredia.  Našim základným a spoločným cieľom bude zachovať kultúrnu rozmanitosť, dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj, ako aj rozvoj tvorivosti a medzi kultúrny dialóg a taktiež zachovávať hmotné aj nehmotné kultúrne bohatstvo, či  participovať na spoločných aktivitách  a projektoch.

Sme pripravení viesť rokovania so zástupcami Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za účelom využitia všetkých možností pre rozvoj slovenských lokalít svetového dedičstva UNESCO.

 


 
 

Levočskú nemocnicu navštívi Adam Žampa a osobnosti slovenského hokeja a futbaluVytlačiť
 

Levočskú nemocnicu navštívi Adam Žampa a osobnosti slovenského hokeja a futbalu
 

 

Zahrať si, pobaviť sa a podporiť správnu vec prídu do Levoče špičkový športovci a taktiež osobnosti slovenského futbalu a hokeja. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, v piatok, 3. júna 2016, o 13:00 hodine pomenuje jednu izbu na detskom oddelení po Petrovi Saganovi a ďalšiu izbu otvorí a pomenuje osobne slovenský reprezentant v zjazdovom lyžovaní Adam Žampa. Levočská nemocnica v spolupráci s Mestom Levoča zorganizovala v tento deň aj benefičný futbalový zápas s autogramiádou, ktorý sa uskutoční o 14:00 hodine v Mestskej športovej hale Levoča. Výťažok z  tohto výnimočného podujatia bude použitý na obnovenie detského oddelenia levočskej nemocnice.

Benefičný futbalový zápas by nemal uniknúť nikomu, kto chce zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti v levočskej nemocnici. V zápase si zmerajú sily zamestnanci Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča na čele s riaditeľom nemocnice proti osobnostiam slovenského futbalu a hokeja. Okrem futbalu prebehne autogramiáda a budú sa rozdávať darčeky. „Sme radi, že sa k tejto už každoročnej benefičnej akcii pridali zamestnanci nemocnice, Mesta Levoča a tiež nás veľmi teší účasť výborných futbalistov a hokejistov, ktorí opäť ukázali  veľké srdce a prídu podporiť detské oddelenie v Levoči,“ uviedol riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška.

Vstupné na futbalový zápas sú dve eurá. „Cieľom obnovenia detského oddelenia bude zabezpečenie vyššej kvality a komfortu pre najmenších pacientov tohto regiónu, vysvetlil riaditeľ s tým, že by zároveň došlo aj k výmene podlahových krytín, dverí, vybudovania nových sociálnych zariadení a zakúpeniu nového nábytku.

Za minulé roky sa v rámci benefičných podujatí vyzbieralo viac ako 3300 eur, z ktorých  bol výťažok použitý na renováciu nadštandardných izieb detského oddelenia, na kúpu moderného neurologického prístroja, ktorý pomáha v liečbe ochorení a bolestí chrbtice. Je to prístroj v hodnote 8 tisíc dolárov, ktorý slúži pacientom levočskej nemocnice ako jeden z mála svojho druhu na Slovensku. Taktiež bol zakúpený profesionálny ultrazvukový inhalátor Omron a inhalačný prístroj s UltraAIR technológiou, ktoré pomôžu detským pacientom pri liečbe akútnych, ale aj chronických ochorení dýchacích orgánov. „Príďte sa pozrieť na vynikajúcich športovcov a zároveň podporiť detské oddelenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča,“ dodal riaditeľ nemocnice.

Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s., tel. +421 918 455 334, email: csergeova@agelsk.sk


 
 

Jarmok na levočskej radnici bude prezentovať remeselníkov celoročneVytlačiť
 

Nebude to len o sezónna záležitosť, otvorený bude počas celého roka. "Jarmok bude na prízemí historickej budovy radnice. Jeho súčasťou bude aj expozícia rôznych umeleckých diel," predstavila projekt predsedníčka združenia Zuzana Kamenická.

Jarmok otvoria pri príležitosti predstavenia zrekonštruovanej klietky hanby, ktorá sa na svoje pôvodné miesto vrátila začiatkom mája po zhruba dvoch mesiacoch.

Jarmok pod radnicou bude pre verejnosť otvorený od utorka do nedele, Kamenická však nevylúčila, že by sa otváracie hodiny mimo sezóny mohli upraviť.


Zatiaľ dvadsať remeselníkov

Do projektu sa zatiaľ zapojilo viac ako dvadsať remeselníkov. "Privítame stále nových remeselníkov, nie je to uzavretý stav, chceli by sme ich ešte raz toľko," povedala predsedníčka združenia.

Remeselníci budú na jarmoku prezentovať svoju tvorbu, či už pôjde o šité výrobky, obrazy, drevené výrobky, paličkované obrazy, tkané veci a podobne.

Podľa Kamenickej sú takéto jarmoky v zahraničí bežné. "Nachádzajú sa napríklad v poľskom Krakove a v rôznych väčších historických mestách. Na Slovensku sme zatiaľ takýto nevideli, myslíme si, že minimálne v našom kraji sme v tomto smere prvý," dodala Kamenická.


Vydané 13. 5. 2016 o 14:33 Autor: sita

 

viac na facebooku 

 Levočský Kreatívny Spolok, O. Z. 


 
 

7. mája Levoču navštívila GR UNESCO I. BokovaVytlačiť
 

V budove historickej radnice návštevu prijal primátor mesta Milan Majerský. Súčasťou návštevy bolo aj rokovanie so zástupcami miest zaradených na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, so správcami pamiatok zaradených do svetového dedičstva a tiež so zástupcami slovenských univerzít. Irina Bokova si tiež vypočula krátky organový koncert v Bazilike sv. Jakuba apoštola a prezrela najvyšši oltár na svete od Majstra Pavla z Levoče v našom chráme.

 

- fotogaléria -


 
 
Položky 81-90 z 108


Deutch version
English version
Úvodná stránka