Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Seminár Regionálna investičná pomoc Vytlačiť
 

Dňa 15.11.2018 sa na Mestskom úrade v Levoči konal seminár Regionálna investičná pomoc usporiadaný príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva - Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Seminár bol venovaný podmienkam regionálnej investičnej pomoci a možnosti uchádzať sa o túto formu podpory. Rovnakú možnosť mali mestá Lučenec, Rožňava, Vranov nad Topľou a Snina.

Schému regionálnej investičnej pomoci predstavil riaditeľ Odboru investícií Ministerstva hospodárstva SR Ing. Boris Škoda a služby agentúry SARIO pre podnikateľov odprezentoval pán Dominik Susa, riaditeľ Odboru investičných projektov, SARIO.

 


 
 

Levoča má aj vďaka Prvej stavebnej sporiteľni nové multifunkčné a mobilné ihrisko pre deti a mládež Vytlačiť
 

Ihrisko pri centre voľného času v severozápadnej časti mesta Levoča bolo prerobené na bezpečné oddychové centrum pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Deti z okolitých sídliskových panelákov tak aj vďaka podpore Prvej stavebnej sporiteľne získali možnosť tráviť svoj voľný čas zmysluplne a kvalitne, navyše pod odborným vedením animátorov z centra voľného času.

Ak by bol potenciál ihriska naplno využitý, vyžiadal si odstránenie ornice a zdevastovaného trávnatého povrchu z časti plochy určenej na športovisko so spevnenou plochou, vybetónovanie časti plochy, osadenie obrubníkov a spevnenie plochy ihriska s trávnatým povrchom a štrkovým posypom. Terénna úprava pozemku spočívala vo využití odstránenej ornice a výsevu trávnika na nespevnené plochy. Ku koncu obnovy bolo osadené nové pieskovisko a celkom sedem zostáv náradí pre deti.

“Mesto doteraz nemalo k dispozícií dostatok plôch na šport a hry mimo uzatvorených priestorov. Našou prioritou sa preto v rámci programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta stali exteriérové upravené plochy s náradím na voľnočasové aktivity predovšetkým deti v predškolskom a školskom veku,“ hovorí zastupujúca primátorka mesta Levoča Lýdia Budziňáková.

V lokalite ulice Jána Francisciho a blízkeho okolia žije takmer 1 500 detí vo veku do 18 rokov. Cieľom ľudí z centra voľného času bolo naplno využiť potenciál existujúcej plochy na sídlisku v severozápadnej časti mesta a prestavať ju tak, aby bola využiteľnou počas celého roka. Na jar v roku 2018 tento projekt podporila PSS, a.s., zo svojho grantového programu a vďaka mimoriadnemu nasadeniu pracovníkov mesta aj Centra voľného času je projekt po pol roku úplne hotový a v októbri 2018 sa dostal do užívania deťom.

“Z nového ihriska majú všetci vrátane nás obrovskú radosť. Za celú PSS želám deťom na ihrisku len chvíle plné radosti a zábavy, “ dodal predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imrich Béreš. 


 
 

Výsledky komunálnych volieb 2018 v meste LevočaVytlačiť
 


 
 

Miss Levočské Lúky 2018Vytlačiť
 

Dňa 7.11.2018 sa pod vedením Komunitného centra v Levočských Lúkach konal prvý ročník zábavno – súťažného programu Miss Levočské Lúky 2018. Vo viac ako hodinovom programe sa prítomným divákom predstavilo desať finalistiek menovite Lýdia Kokyová, Mária Bandyová,  Natália Plachetková,  Lívia Bangová,  Jessica Kalejová, Lenka Čonková, Anna Mária Šimoničová, Ruženka Pištuľová, Paula Horváthová a Aneta Všiváková. Počas programu sa súťažiace dievčatá okrem iného predviedli aj vo večerných šatách a v rámci voľnej disciplíny v krátkom speváckom alebo tanečnom vystúpení. Na priebeh súťaže dozerala porota v zložení pani Lýdia Budziňáková, pán Igor Strámsky a pán Boris Kočko, ktorí z finalistiek vybrali víťazky súťaže. Na základe ich hlasovania sa Miss Levočské Lúky 2018 stala Aneta Všiváková, 1. Vicemiss Natália Plachetková, 2. Vicemiss Mária Bandyová. Do hlasovania sa zapojili aj prítomný diváci, ktorý si spomedzi súťažiacich vybrali Miss Sympatia, ktorou sa stala Lenka Čonková. Víťazky, ale aj ostatné finalistky za svoju  účasť v súťaži dostali malú odmenu. Finalistkám, porote a zúčastneným divákom ďakujeme za príjemne strávený podvečer a pekný spoločenský zážitok.

 

Pracovníci Komunitného centra Levočské Lúky.


 
 

Deň materských škôl v LevočiVytlačiť
 

Dňa 5.11.2018 Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 organizovala stretnutie detí predškolského veku z príležitosti osláv Dňa materských škôl. Myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku vznikla z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) na pripomenutie si založenia prvej detskej opatrovne na území Slovenska Banskej Bystrici dňa 4. novembra 1829 grófkou Máriou Teréziou Brunswickovou.

Levočskú kinosálu zaplnili deti MŠ Levoča, Ul. Železničný riadok 3 a jej elokovaných pracovísk: EP Ul. Gašpara Haina, EP Ul. J. Francisciho, EP Ul. Predmestie, EP Ul. Gustáva Hermana, deti zo špeciálnych materských škôl a to  Spojenej školy internátnej, Námestie Štefana Kluberta 2 Levoča,  Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej, Kláštorská  24 Levoča a  deti z okolitých obcí patriacich do Školského úradu Levoča: MŠ Dravce, MŠ Dlhé Stráže, MŠ Olšavica, MŠ Nižné Repaše, MŠ Torysky, MŠ Spišský Hrhov.

O zábavu sa postarali členovia Divadelného sveta s interaktívnou rozprávkou Edo drevo, v ktorej so živým stromom vystupovali deti priamo na pódiu a vystúpením detského zabávača Show de Tom.

Veríme, že deti si odniesli príjemný estetický zážitok.

 


 
 

Predvolebná diskusia s kandidátmi na post primátora mesta LevočaVytlačiť
 

V tomto týždni, každú nepárnu celú hodinu odvysiela TV Levoča diskusné štúdio
s kandidátmi na post primátora mesta Levoča.

Diskusne_studio.jpg


 
 

V deviatich nemocniciach na Slovensku začala vianočná zbierka šatstvaVytlačiť
 

Deväť nemocníc po celom Slovenku prispeje do vianočnej zbierky šatstva, ktorá odštartovala 1. novembra a skončí 30. novembra. Projekt NADÁCIE AGEL aj v tomto roku podporia stovky zamestnancov, ich materiálna pomoc v najbližších týždňoch poputuje do rúk pracovníkov komunitných centier, dobročinných organizácií a humanitných spolkov.

Spoločnými silami už i v minulom roku vyzbierali zdravotníci tisícky kilogramov šatstva, obuvi, posteľnej bielizne  a hračiek. Tento rok charitatívne aktivity pokračujú v obdobnom termíne, ako tomu bolo pred rokom. Veci z nadačnej zbierky dostanú sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ako aj obyvatelia ohrození rizikom sociálneho vylúčenia.


,,Charitatívna zbierka poputuje predovšetkým sociálne slabším rodinám a občanom po celom Slovensku. Tých ľudí, ktorým teplé a čisté oblečenie pomôže je mnoho, tak hovoria naše skúsenosti z uplynulých rokov. Budeme však veľmi radi, keď sa o nás dozvedia aj tí, ktorí nás naozaj potrebujú. Z doterajších skúseností vieme, že najčastejšie našu pomoc pred vianočnými sviatkami vyhľadávajú ľudia bez domova a viacdetné rodiny," uviedla Mgr. Iveta Chreneková, predsedníčka správnej rady NADÁCIE AGEL.   


Nadácia v spolupráci s charitatívnymi organizáciami pomáha hlavne sociálne slabým rodinám v jednotlivých regiónoch po celom Slovensku. Výrazne sa angažuje aj v oblasti sociálnej práce s deťmi a adresnej pomoci zdravotne znevýhodneným občanom. 

Ing. Ivana Janzová a Mgr. Iveta Chreneková z NADÁCIE AGEL s pracovníčkami z centra pre pomoc ľuďom bez domova.JPG


V najbližších týždňoch deväť zdravotníckych zariadení vyzbiera čisté, nepoškodené odevy pre deti aj dospelých, obuv, hračky, školské a športové potreby a vybavenie do domácnosti. Výsledkom empatie a súdržnosti sú každoročne tisícky kilogramov šatstva, ktoré putujú z nemocníc a ešte poslúžia ľuďom v núdzi. Do charitatívnej zbierky sa zapájajú predovšetkým zamestnanci Nemocnice Krompachy, Nemocnice Zlaté Moravce, Nemocnice Levice, Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, AGEL Clinic, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, Nemocnice Komárno, Nemocnice Košice-Šaca a Nemocnice Zvolen. Jednotlivé zdravotnícke zariadenia taktiež zabezpečia aj prijatie príspevkov od dobrovoľníkov.

 

 


 
 

Slávnostné mestské zastupiteľstvoVytlačiť
 

Končí sa štvorročné pôsobenie poslancov Mestského zastupiteľstva, nahradia ich noví, ktorí vzídu z komunálnych volieb dňa 10.11.2018. Funkčné obdobie 2014 až 2018 si zrekapitulovali na slávnostnom Mestskom zastupiteľstve dňa 25.10.2018. Zúčastnili sa ho aj bývalý primátor mesta Levoča a súčasný predseda Prešovského samosprávneho kraja pán Milan Majerský a riaditeľ úradu Prešovského samosprávneho kraja pán Jozef Cvoliga. Poslanci si prevzali ďakovné listy a upomienkové predmety.

Za účasť a prácu počas štyroch rokov v mestskom zastupiteľstve patrí poďakovanie: Lýdii Budziňákovej, Miroslavovi Čurillovi, Jánovi Lorkovi, Jozefovi Cvoligovi, Šimonovi Jeseňákovi, Ľubomírovi Repaskému, Ľubomírovi Komarovi, Mariánovi Papcunovi, Pavlovi Rosinovi, Anne Kravecovej, Pavlovi Ščurkovi, Jane Surákovej, Ladislavovi Ogurčákovi, Miroslavovi Vilkovskému, Miroslavovi Dunčkovi, Martinovi Tkáčovi, Ľubomírovi Virovi, Jánovi Babejovi a Vladimírovi Babejovi.

Antonovi Drahomireckému bolo vo februári tohto roka udelené najvyššie ocenenie mesta Cena mesta Levoča in memoriam.

Najbližšie ustanovujúce mestské zastupiteľstvo je naplánované na 6. decembra 2018." 


 
 

Levoču navštívili predseda vlády SR p. P. Pellegrini s generálnym tajomníkom Rady Európy p. T. Jaglandom a splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity A. RavaszomVytlačiť
 

Dňa 16.10.2018 navštívil Levoču predseda vlády SR p. P. Pellegrini s generálnym tajomníkom Rady Európy p. T. Jaglandom a splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity A. Ravaszom a prezreli si dielo Majstra Pavla v bazilike sv. Jakuba námestie a stánky s domácimi výrobkami a produktami v parku pri soche Ľ. Štúra, ktoré pripravila MASLEV v spolupráci s jej členmi.


 
 

Špeciálny dar pre Slovensko i LevočuVytlačiť
 

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku venovalo pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky občanom unikátne vyšľachtenú odrodu tulipánu, nesúcu meno Slovensko. V apríli toho roka už boli tulipány zasadené v Bratislave a pokrstil ich i prezident Andrej Kiska.

Jedinečný dar bude skrášľovať viaceré slovenské mestá. Originálny kvetinový dar poputoval i do Levoče. Zástupkyňa primátorka Lýdia Budziňáková spoločne s veľvyslancom Holandského kráľovstva na Slovensku HenkCor van der Kwastom, zasadili cibuľky i v Levoči 15.10.2018. Spoločne 1000 kusov špeciálnych tulipánov bude na jar tešiť okoloidúcich. Cibuľky sa do zeme umiestnili pred zimou a vykvitnú na jar 2019, kedy bude zároveň Holandská ambasáda oslavovať 25. výročie založenia svojej kancelárie na Slovensku. Unikátnu odrodu tulipánu pomenovanú Slovensko vyšľachtili v Holandsku – The Royal General Bulbgrowers´ Association KAVB v meste Hillegom. Táto odroda je zapísaná a zaregistrovaná v medzinárodnom tulipánovom registri kultivarov.


 
 
Položky 21-30 z 111


Deutch version
English version
Úvodná stránka