Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Zástupkyňa primátora Levoče tiež navštívila prezidenta Andreja Kisku

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal v Prezidentskom paláci zástupcov miest a obcí Slovenska už po štvrtýkrát. Pozvanie prijala i zástupkyňa mesta Levoča Lýdia Budziňáková. Spoločne diskutovali o mnohých témach a problémoch, s ktorými sa primátori, starostovia a zástupcovia miest a obcí pri výkone svojej práce stretávajú.

viac...


 

Mestský úrad vedie prednostka

Po odchode primátora Levoče  Milana Majerského na vyšší územný celok do Prešova nastalo v Levoči niekoľko zmien. Mesto v súčasnosti vedie zástupkyňa primátora so všetkými jeho kompetenciami, Lýdia Budziňáková. Funkcie zástupcu a primátorasa tak skĺbili do jednej. Pravou rukou súčasnej zástupkyne primátora a vedúcou Mestského úradu v Levoči sa stala Lucia Babejová, ktorá v súčasnosti zastáva funkciu prednostky úradu.

viac...


 

Neznámy Majster Pavol

Kultúrna verejnosť, a to nielen na Slovensku, si tento rok pripomenula 500 rokov Majstra Pavla z Levoče. Kto bol najvýznamnejší rezbár neskorej gotiky na našom území, to však doteraz príliš nevieme.

viac...


 

A k t u a l i t y

Hlasujte za barokový organ výnimočný ojedinelou výzdobou píšťal sa nachádza v evanjelickom kostole v Levoči a pomôžte tak získať financie na jeho reštaurovanie.

3.jpgBarokový organ výnimočný ojedinelou výzdobou píšťal sa nachádza v evanjelickom kostole v Levoči. Tento 13-registrový organ s pedálom pochádza z roku 1697. Do pôvodného, dnes už nezachovaného dreveného artikulárneho kostola ho postavil neznámy organár, pričom v roku 1837 bol výraznejšie prestavaný a rozšírený slávnym Andreasom Zimmerom. Cieľom reštaurovania je prinavrátiť historickému nástroju pôvodný zvukový charakter, čím by sa získala ojedinelá možnosť usporiadať koncerty a štýlovo uplatniť nielen tzv. starú hudbu, ale aj diela z novších období.

viac...


 

Vyhrajme krásne ihrisko pre Levoču. POZOR SÚŤAŽ !!!

lidl_zihadielko_fb_post_2_levoca.jpg

Mesto Levoča sa opäť zapojilo do výzvy spoločnosti LIDL o získanie finančných prostriedkov na výstavbu detského ihriska v našom meste.
Všetko je vo vašich rukách.Len spoločne dokážeme získať nové ihrisko pre naše a vaše deti a to pravidelným hlasovaním.

viac...


 

HOVOR SO SVOJÍM MESTOM

hovor_so_svojim_mestom.jpg

Pozývame na diskusné fórum HOVOR SO SVOJÍM MESTOM,
ktorého zámerom bude predo­všetkým porozprávať sa o každo­denných problémoch tamojších obyvateľov a ich možných rieše­niach.

 

  • 7. marca 2018 /streda/ o 16.00 h - v budove Lesy mesta Levoča, Levočská Dolina
  • 14. marca 2018 /streda/ o 16.00 h - v telocvični Základnej školy, Nám. Š. Kluberta 10, Levoča
  • 21. marca 2018 /streda/ o 16.00 h - v jedálni Základnej školy, Gašpara Haina 37
  • 11. apríla 2018 /streda/ o 16.00 h - v jedálni Základnej školy, Francisciho 11

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

letak.jpgSMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Oznamy

VÝBEROVÉ KONANIE

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

  1. jedno pracovné miesto odborného garanta KC;
  2. jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
  3. jedno pracovné miesto pracovníka KC;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 07/03/2018 o 09.00 hod. v priestoroch Mestského úradu Levoča, veľká zasadačka,  II. poschodie, č.dverí 8.

viac...


 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Mesto Levoča, zastúpené a konajúce zástupkyňou primátora mesta JUDr. Lýdiou Budziňákovou, na základe ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a na základe pracovného poriadku zamestnancov mesta Levoča vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca - vedúci oddelenia finančného.

viac...


 

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO

Zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu – verejné obstarávanie

viac...


 

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO

Zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu – investičná činnosť

viac...


 

Parkovacie známky na rok 2018

Parkovacie známky na rok 2018 sa budú predávať v pokladni Klientskeho centra na mestskom úrade v Levoči od 1.12.2017. Cena ročnej parkovacej známky sa nemení – ostáva vo výške 70 eur. Cena parkovacej známky od 1.7.2018 je 35 eur. 

viac...


 

OZNAM PRE CESTUJÚCU VEREJNOSŤ

Cestovný poriadok MHD platný od 1.1.2018

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

Výstava Svätopluka Mikytu v Galérií mesta Levoča

mikyta_m.jpg
Vernisáž sa uskutoční v piatok 19. 1. 2018 o 18:00 hod. v Galérii mesta Levoča.
Výstava potrvá do 16. 2. 2018.

viac...


 

MIRO JAROŠ - ŤUKI TOUR 2

jaros_m.jpg3. marec 2018
Kino Úsmev - Levoča
Vstupné 10€

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
FEBRUÁR 2018

viac...


 

Centrum voľného času

cvc_zmen.jpg
PONUKA NA MESIAC
FEBRUÁR 2018

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
FEBRUÁR 2018

viac...


 

Dnes má službu:

U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča

ďalšie dni

Sobota 17.2. - 18.2.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
Sobota 24.2. - 25.2.
Pri Košickej Bráne
Košická 22,
054 01 Levoča
053/4514 500
webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka