Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Vítame jar tradične

Prezentácia výrobkov veľkonočných kraslíc a veľkonočných doplnkov sa uskutočnila 21. marca 2018

viac...


 

Uvítanie novonarodených levočanov do života, blahoželanie jubilantom

Tradične, ako každý štvrťrok sa na radnici konalo uvítanie novonarodených levočanov do života. V ten istý deň 10.03.2018 blahoželala zástupkyňa primátora mesta JUDr. Lýdia Budziňáková našim jubilantom.

viac...


 

BENEFACTOR MUSAEI SCEPUSIENSIS 2018

Prinášame Vám krátky fotoreport zo slávnostného udeľovania cien Benefactor Musaei Scepusiensis 2018

viac...


 

A k t u a l i t y

HOVOR SO SVOJÍM MESTOM

hovor_so_svojim_mestom.jpg

Pozývame na diskusné fórum HOVOR SO SVOJÍM MESTOM,
ktorého zámerom bude predo­všetkým porozprávať sa o každo­denných problémoch tamojších obyvateľov a ich možných rieše­niach.

 

  • 7. marca 2018 /streda/ o 16.00 h - v budove Lesy mesta Levoča, Levočská Dolina
  • 14. marca 2018 /streda/ o 16.00 h - v telocvični Základnej školy, Nám. Š. Kluberta 10, Levoča
  • 21. marca 2018 /streda/ o 16.00 h - v jedálni Základnej školy, Gašpara Haina 37
  • 11. apríla 2018 /streda/ o 16.00 h - v jedálni Základnej školy, Francisciho 11

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

letak.jpgSMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Oznamy

DVP - Dobrovoľná vojenská príprava

Žiadosti o prijatie do DVP príjmame do 27. apríla 2018 na príslušnej regrutačnej skupine.

viac...


 

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

Výberového konania na obsadenie pracovného miesta „zamestnanec oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta“
 

viac...


 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Mesto Levoča, zastúpené a konajúce zástupkyňou primátora mesta JUDr. Lýdiou Budziňákovou, na základe ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a na základe pracovného poriadku zamestnancov mesta Levoča vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca - vedúci oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta

viac...


 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto „zamestnanec krízového riadenia“.

viac...


 

ZÁPISY DETÍ DO 1. ROČNÍKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, FRANCISCIHO 11, 054 01 LEVOČA
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, 054 01 LEVOČA
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, GAŠPARA HAINA 37, LEVOČA
  • SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 2, LEVOČA

viac...


 

Parkovacie známky na rok 2018

Parkovacie známky na rok 2018 sa budú predávať v pokladni Klientskeho centra na mestskom úrade v Levoči od 1.12.2017. Cena ročnej parkovacej známky sa nemení – ostáva vo výške 70 eur. Cena parkovacej známky od 1.7.2018 je 35 eur. 

viac...


 

OZNAM PRE CESTUJÚCU VEREJNOSŤ

Cestovný poriadok MHD platný od 1.1.2018

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

Expedičná kamera

expedicna_m.jpg24. marec 2018 o 17.00 h
KINO ÚSMEV LEVOČA
Vstupne 1 €

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
MAREC 2018

viac...


 

Centrum voľného času

cvc_zmen.jpg
PONUKA NA MESIAC
MAREC 2018

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
MAREC 2018

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka