Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

A k t u a l i t y

REFERENDUM 2015


Referendum sa bude konať v sobotu 7. februára 2015

viac...


 

Galéria Mesta Levoča

"Galéria mesta Levoča“, prezentuje kultúrnej verejnosti umenie  regionálnych autorov a v budúcnosti  umenie  nadregionálnych  a zahraničných umelcov. Slávnostný otvárací ceremoniál bol sprevádzaný kolektívnou výstavou 25 autorov veľmi širokého výrazového a generačného spektra, profesionálov i neprofesionálov, s väzbou na naše mesto.

viac...


 

Zo života mesta - NOVEMBER 2014

Mesto Levoča dáva do pozornosti svojim obyvateľom i návštevníkom, že na webovej stránke www.levoca.sk, sa v  titule nachádza mesačný súhrny zoznam kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré sa konajú v aktuálnom mesiaci v Levoči a okrese. Zoznam mesačne mapuje a pravidelne aktualizuje Informačná kancelária mesta Levoča v spolupráci s organizátormi podujatí, ktorých zároveň vyzývame, aby svoje informácie zasielali na adresu ikle@levoca.sk, vždy v dostatočnom predstihu, najlepšie do 20. dňa v kalendárnom mesiaci. Ide o podujatia nekomerčné, s verejno-spoločenským prospechom a ich výber  pre tento zoznam  je v právomoci zostavovateľa - Mestského úradu v Levoča. Na webovej stránke mesta sa tiež nachádza predbežný kalendár  tých  najzaujímavejších podujatí, ktoré sa budú konať v Levoči a okrese v roku 2014.

viac...


 

Levočský informačný mesačník - December 2014

Periodikum informatívneho charakteru, ktoré oboznamuje občanov mesta s aktuálnymi podujatiami, verejným dianím v meste Levoča a poskytuje priestor pre regionálnu reklamu a inzerciu. Je dodávané do každej domácnosti zdarma.

viac...


 

HNEDÁ PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVOČA - JUH

Informácie o Hnedej priemyselnej zóne Levoča - JUH
nájdete na stránke
www.hpzj.levoca.sk

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 24.09.2014

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči


62. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči - 14. október 2014

viac...


 

Konzultačné hodiny Centra právnej pomoci Levoča - Január 2015

Zmyslom práce centra je poskytovať kvalitnú a komplexnú právnu pomoc vo vymedzených oblastiach ľuďom, ktorí nemôžu využívať právne služby v dôsledku nedostatku peňazí a majetku. Centrum sa tak snaží zabezpečiť ľuďom v núdzi efektívnu právnu ochranu a prístup k uplatneniu ich práv. Centrum právnej pomoci nájdete na prízemí v budove kina na Námestí Majstra Pavla

viac...


 

Oznamy

Výberové konanie - ZRUŠENÉ

- výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: Základná škola, ul. J. Francisciho 11,  054 01 Levoča

viac...


 

LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI PRE DOSPELÝCH - OZNAM o presťahovaní

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s., člen skupiny AGEL SK oznamuje širokej verejnosti, že LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI PRE DOSPELÝCH, ktorá prevádzkovala svoju činnosť na prízemí chirurgického oddelenia je od 24. 10. 2014 presťahovaná do "domčeka" pri urologickom oddelení. Ordinačné hodiny sú od 15:30 h do 22:00 h. Ordinačné hodiny v sobotu a nedeľu od 7:00 h do 22:00 h.

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Cestovný poriadok MHD

Cetovný poriadok MHD

viac...


 

Kultúra a šport

PETER KOCÁK - GRAFIKA A ČÍNSKA KALIGRAFIA

13. december 2014 - 31. január 2014
Vernisáž výstavy
Galéria Mesta Levoča

viac...


 

Vianočné trhy 2014


20. december 2014 od 10.00 hod.
Mestský park a kongresová sála Mestského divadla

 

viac...


 

Marián Čekovský & bandKONCERT ZRUŠENÝ

viac...


 

LUSKÁČIK - BOLŠOJ BALET - naživo v kine Úsmev Levoča


21. december 2014 (nedeľa) o 15.45 hod.
Naživo v kine Úsmev Levoča

viac...


 

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
DECEMBER 2014

viac...


 

Kalendárium kultúrnych a športových podujatí v Levoči


DECEMBER 2014

viac...


 

SNM - Spišské múzeum v LevočiDECEMBER 2014
 

viac...


 

ŠPORT


Prehľad športových podujatí
DECEMBER 2014

viac...


 

Centrum voľného časuDECEMBER 2014

viac...


 


Deutch version
English version

10327007

19.12.2014
Úvodná stránka