Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levoča

Týždňa vedy a techniky a Svetového dňa röntgenológie a röntgenológov v Levoči

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča si pri príležitosti  Týždňa vedy a techniky a Svetového  dňa röntgenológie  a röntgenológov dňa 8.11.2018  pripravila pre študentov  z Cirkevného gymnázia sv. Františka  v Levoči   prezentáciu a  krátke prehliadky  jednotlivých pracovísk radiodiagnostického oddelenia.

viac...


 

Seminár Regionálna investičná pomoc

Dňa 15.11.2018 sa na Mestskom úrade v Levoči konal seminár Regionálna investičná pomoc usporiadaný príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva - Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Seminár bol venovaný podmienkam regionálnej investičnej pomoci a možnosti uchádzať sa o túto formu podpory. Rovnakú možnosť mali mestá Lučenec, Rožňava, Vranov nad Topľou a Snina.

viac...


 

Levoča má aj vďaka Prvej stavebnej sporiteľni nové multifunkčné a mobilné ihrisko pre deti a mládež

Ihrisko pri centre voľného času v severozápadnej časti mesta Levoča bolo prerobené na bezpečné oddychové centrum pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Deti z okolitých sídliskových panelákov tak aj vďaka podpore Prvej stavebnej sporiteľne získali možnosť tráviť svoj voľný čas zmysluplne a kvalitne, navyše pod odborným vedením animátorov z centra voľného času.

viac...


 

Výsledky komunálnych volieb 2018 v meste Levoča

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

viac...


 

A k t u a l i t y

Levočská nemocnica zriadila call centrum

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, začala prevádzkovať informačnú linku pre pacientov, ktorí sa chcú objednať na rádiodiagnostické vyšetrenia.
Nemocnica v snahe zlepšiť komfort pacientov zriadila call centrum, ktoré uľahčí prácu aj samotným zdravotníckym pracovníkom. Pacienti sa už budú môcť jednoduchšie  objednať na rádiodiagnostické (RDG, MMG, USG, MRI, CT) vyšetrenia na jednotlivých pracoviskách.

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

letak.jpgSMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 23.07.2018

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Oznamy

Pozvánka na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči sa uskutoční dňa 18. decembra /utorok/ o 10.00 h v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

viac...


 

Mesto uspelo so žiadosťou o zachovanie zelene na Námestí Majstra Pavla

Na žiadosť Mesta Levoča zo dňa 25. 10. 2018 súhlasí Krajský pamiatkový úrad s ponechaním stromov určenýchpredtým na výrub a trávnikov severovýchodnej časti Námestia Majstra Pavla.

viac...


 

Výsledky komunálnych volieb 2018 v meste Levoča

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

viac...


 

Oznam pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti – projekt „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Levoča“

Dovoľujeme si oznámiť, že mesto Levoča sa s projektom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Levoča (ďalej aj „CIZS Levoča“) zapojí do výzvy Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – 2. etapa č. IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

viac...


 

OZNAM PRE OBYVATEĽOV

Mesto Levoča oznamuje obyvateľom, že dňa 16. októbra 2018 sa začnú vykonávať stavebné práce na stavbe: „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa, časť A“.

viac...


 

Označenie ulíc - Ulica za Bergerovcom, Ulica Arborétum - výzva na predkladanie návrhov

Mesto Levoča v súlade so svojou kompetenciou ustanovenou v § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodne všeobecne záväzným nariadením po skončení volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 o označení novej ulice.

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2018 - 2024

Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Levoča samospráva nielen napĺňa požiadavky legislatívneho rámca SR, ale zároveň deklaruje záujem o rozvoj sociálnych služieb na území mesta Levoča ako nevyhnutného predpokladu pre ďalší nárast kvality života obyvateľov mesta, a to najmä špecifických skupín, ktoré predstavujú najzraniteľnejších členov spoločenstva v meste Levoča.

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

DŽABY 8

Dzabaniny_m.jpgDecember 2018 - Január 2019
Mestské divadlo v Levoči
Vstupné 5 €

viac...


 

Warhol Tour

varhol_m.jpg
December 2018 - Január 2019
Galéria Mesta Levoča

viac...


 

Vianoce v Levoči

vianoce_m.jpg
December 2018

viac...


 

PETR VESELÝ - ŠKVÍRA

petr-vesely-skvira_m.jpgVernisáž výstavy je 9. 11. 2018 o 18.00 hod.
výstava potrvá do 17. 12. 2018.
Kurátor: Peter Milčák

viac...


 

Najkrajší príbeh

vianoce18_A4_m.jpgČo to vlastne sú Vianoce? Prečo ich oslavujeme? Čo sa vtedy stalo a nestalo?
13. - 20. december 2018
V budove múzea na Námestí Majstra Pavla 40

viac...


 

Vianočná raketa

raketa_m.jpg35. ročník soft-tenisového turnaja
26. - 27. december 2018
Športová hala na sídlisku Západ

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
DECEMBER 2018

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
DECEMBER 2018

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka