Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Medzinárodná vedecká konferencie venovaná otázkam podpory inkluzívnej edukácie v materských a základných školách ako aj výchove v čase mimo vyučovania

Zástupkyňa primátora JUDr. Lýdia Budziňáková sa dňa 12. septembra 2018 zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej otázkam podpory inkluzívnej edukácie v materských a základných školách ako aj výchove v čase mimo vyučovania.

viac...


 

Slávnostné otvorenie materskej školy Gašpara Haina po rekonštrukcii

V rámci znižovania energetickej náročnosti verejných budov sme v septembri 2017 započali rekonštrukciu škôlky, ktorá trvala do apríla 2018. Celkové investičné náklady boli vo výške 678 439.- eur.

viac...


 

Slávnostné otvorenie telocvične ZŠ Námestie Štefana Kluberta

Dňa 4. 9. 2018 riaditeľka ZŠ, Námestie Štefana Kluberta 10 v Levoči Mgr. J. Milčáková slávnostne otvorila zrekonštruovanú telocvičňu školy. Vo svojom príhovore poďakovala všetkým, ktorí prispeli k realizácii rekonštrukcie.

viac...


 

A k t u a l i t y

Dotazník pre malých a stredných podnikateľov

Dovoľte nám obrátiť sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka. Cieľovou skupinou dotazníka sú fyzické osoby, živnostníci, spoločníci v obchodných spoločnostiach, malí a strední podnikatelia z okresu Levoča, ktorí by mali záujem zapojiť sa do tzv. podnikateľského inkubátora – prevádzky pre podnikateľské účely, ktorý Mesto Levoča plánuje zriadiť v areáli Pálenice na Slavkovskej ulici č. 4 v Levoči. Vaše informácie sú pre nás cenné a za Váš čas strávený vypĺňaním dotazníka vopred ďakujeme!

viac...


 

Levočská nemocnica zriadila call centrum

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, začala prevádzkovať informačnú linku pre pacientov, ktorí sa chcú objednať na rádiodiagnostické vyšetrenia.
Nemocnica v snahe zlepšiť komfort pacientov zriadila call centrum, ktoré uľahčí prácu aj samotným zdravotníckym pracovníkom. Pacienti sa už budú môcť jednoduchšie  objednať na rádiodiagnostické (RDG, MMG, USG, MRI, CT) vyšetrenia na jednotlivých pracoviskách.

viac...


 

Fotosúťaž UNESCO s CEWE

Čo tak sa na chvíľu opäť spojiť a užiť si cestovanie po Čechách a Slovensku? Rozšíriť si svoje obzory, spoznať pamiatky UNESCO a ešte k tomu aj vyhrať? To znie lákavo, čo poviete? Súťažte s nami na Instagrame od 1.8. do 30.9.2018. Odfoťte UNESCO pamiatku v Čechách alebo na Slovensku, nahrajte fotku s touto pamiatkou na Instagram a označte ju #UNESCOSCEWE, sledujte náš profil @fotolab_sk a po 30.9.2018 čakajte na vyhlásenie výsledkov.

viac...


 

SÚŤAŽ - Turistická hra pre malých aj veľkých + Výhercovia

head-comp-main kopie.jpgPríď, zaži a spoznaj Levoču a ako odmenu niečo vyhraj !!!
Doba trvania súťaže je od 01.07.2018 do 26.10.2018

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

letak.jpgSMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 23.07.2018

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Oznamy

Pozvánka na 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

41. zasadnutie MZ sa uskutoční dňa 20. septembra 2018 /štvrtok/ o 14.00 h v zasadacej miestnosti MsÚ

viac...


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

viac...


 

OZNÁMENIE - prerušenie dodávky elektriny

 • v termíne 18. septembra 2018 v čase od 10.00 h  do 15.00 h - Levoča, Ovocinárska ulica č. d. 35A, od č. d. 36 po č. d. 40, č. d. 72
 • v termíne 03. októbra 2018 v čase od 07.00 h  do 18.00 h - Levoča, Mariánska hora č. d. 2
 • v termíne 03. októbra 2018 v čase od 07.40 h  do 18.00 h - Levoča, Lúčna ulica od č. d. 1 po č.d. 4, od č. d. 34 po č.d. 36, č. d. 2103, Ovocinárska ulica od č. d. 1 po č. d. 21, od č.d. 23 po č.d. 26, od č. d. 28 po č.d. 35, č. d. 67, 30A
 • v termíne 03. októbra 2018 v čase od 06.50 h  do 18.00 h - Levoča, Jozefa Czauczika č. 1, 2
 • v termíne 03. októbra 2018 v čase od 07.20 h  do 18.00 h - Levoča, Fedorkin jarok č. d. 1852
 • v termíne 04. októbra 2018 v čase od 07.10 h  do 18.00 h - Levoča , Jána Francisciho č. d. 1, 293, 261, 234, 2512, 2503, 2476. 2496. 1822, Predmestie 24/A, 25, 26/A, 27, 28,, od č. d.30 po č. d. 31, od č. d. 33 po č. d. 40, 37/A, č. d. 46, 49, 142, Slavkovská ulica od č. d. 8 po č. d. 21, 869/18, 18/41
 • v termíne 04. októbra 2018 v čase od 07.30 h  do 18.00 h - Levoča, Mengusovská ulica od č. d. 6 po č. d. 9, č. d. 11, 4869/1, Popradská cesta č. d. 39
 • v termíne 05. októbra 2018 v čase od 07.30 h  do 18.00 h - Levoča, Jozefa Czauczika č. d. 4, 5
 • v termíne 09. októbra 2018 v čase od 07.20 h  do 18.00 h - Levoča , Jána Francisciho č. d. 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35
 • v termíne 09. októbra 2018 v čase od 07.40 h  do 18.00 h - Levoča , Jána Francisciho č. d. 27, 28, Viktora Greschika č. d. 6
 • v termíne 10. októbra 2018 v čase od 07.10 h  do 18.00 h - Levoča , Jána Francisciho č. d. 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41

viac...


 

VEŽA BAZILIKY SV. JAKUBA V LEVOČI – UPOZORNENIE

Dovoľujeme si upozorniť návštevníkov Levoče, že veža Baziliky sv. Jakuba v Levoči bude z dôvodu rekonštrukcie počas letnej sezóny 2018 pre prehliadky zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2018 - 2024

Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Levoča samospráva nielen napĺňa požiadavky legislatívneho rámca SR, ale zároveň deklaruje záujem o rozvoj sociálnych služieb na území mesta Levoča ako nevyhnutného predpokladu pre ďalší nárast kvality života obyvateľov mesta, a to najmä špecifických skupín, ktoré predstavujú najzraniteľnejších členov spoločenstva v meste Levoča.

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

Na kus reči s ...

na kus reci_m.jpgTalkshow o úspešných Spišiakoch
21. september 2018 o 19.30 h
Planéta Levoča

viac...


 

Majstrovstvá Európy poľovníckych trubačov

trubaci_m.jpg2. Majstrovstvá Európy poľovníckych trubačov
28. - 29. september 2018
Levoča

viac...


 

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE

Verejne korculovanie.jpg

Príďte sa schladiť na zimný štadión !
Technické služby Mesta Levoča dávajú na vedomie občanom a návštevníkom mesta, že od 18. augusta 2018 bude spustené VEREJNÉ KORČUĽOVANIE.
STREDA: 16.30 - 18.00
SOBOTA: 13.30 - 15.00
NEDEĽA: 13.00 - 14.30  17.45 - 19.15

viac...


 

DNI MAJSTRA PAVLA 2018

dmp2018_m.jpg
PROGRAM
júl - august

viac...


 

Večerné komentované prehliadky

Večerné-prehliadky_M.jpg
júl - september  2018

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
SEPTEMBER 2018

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
SEPTEMBER 2018

viac...


 

Centrum voľného času

cvc_zmen.jpg
PONUKA
PONUKA ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka