Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

NAJLEPŠÍ V CESTOVNOM RUCHU 2017

Krajská organizácia cestovného ruchu Severevýchod už po štvrtý krát organizuje súťaž NAJLEPŠÍ V CESTOVNOM RUCHU PREŠOVSKÉHO KRAJA 2017 s cieľom poukázať na kvality osobností, zariadení, zamestnancov a produktov v cestovnom ruchu na severovýchod Slovenska.
Informačná kancelária mesta Levoča bola nominovaná v kategórií Naj informačné zariadenia 2017. 
Touto cestou Vás chceme poprosiť o pravidelné hlasovanie za našu informačnú kanceláriu, a tak podporiť ich celoročne aktivity a služby, ktorými prispeli k zvyšovaniu úrovne a kvality cestovného ruchu v našom meste a regióne.

viac...


 

Napísali o Levoči

  • Článok pri príležitosti návštevy Tour operátorov z Maďarskej republiky
    Legenda és igazság: Lőcse gyönyörűségei és Győrött kivégzett fehér asszonya
  • Infocesta brazílskeho TV štábu na Slovensku v apríli 2017
    Videoreportáž

viac...


 

Pocta Majstrovi Pavlovi

Mesto Levoča si od začiatku tohto roka pripomína významný historický mílnik, 500. výročie dokončenia životného diela Majstra Pavla, oltár v kostole sv. Jakuba. Toto jedinečné svetové dielo inšpirovalo mnohých umelcov, ktorí svojou tvorbou skladajú poctu jeho práci. Odkaz Majstra Pavla z Levoče oslovil i tvorcu známok Františka Horniaka, ktorý na počest spomínaného výročia slávnostne uviedol vlastnú poštovú známku – Umenie: Oltár sv. Jakuba v Levoči.
 

viac...


 

A k t u a l i t y

Rekonštrukcia Košickej brány

01.jpgPredmetom stavebných prác je rekonštrukcia fasády Košickej brány I. etapa a súvisiace stavebné úpravy povrchov v jej okolí s cieľom naplniť zámery Mesta Levoča obnoviť exteriér objektu Košickej brány, ako vstupnej brány do historickej časti mesta a tak podporiť rozvoj turistického ruchu a ďalších funkcií na Námestí Majstra Pavla. Stavebné práce na exteriéri stavby spočívajú v sanácii objektu proti vlhkosti, obnove fasády, výmeny a doplnenia klampiarskych výrobkov, doplnenie drevených okeníc na okná bránovej veže a realizácie bleskozvodu. Stavebné práce v okolí Košickej brány predstavujú úpravu spevnených plôch vozovky v mieste prejazdu bránou a jej bezprostredným nadväzujúcim okolím s cieľom odvedenia povrchových dažďových vôd do nových kanalizačných šácht v komunikácií, rekonštrukciu ležatej dažďovej kanalizácie, doplnenie verejného osvetlenia v mieste prechodu peších, ilumináciu veže a doplnenie prvkov drobnej architektúry.

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

Od 1.7.2016 je platba za parkovanie komfortnejšia a rýchlejšia.
SMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči

Pozvánky, uznesenia, zápisnice, hlasovania poslancov, videozáznami
zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Levoči

 

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 31.01.2017

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Oznamy

Parkovacie známky na rok 2018

Parkovacie známky na rok 2018 sa budú predávat v pokladni Klientskeho centra na mestskom úrade v Levoci od 1.12.2017. Cena rocnej parkovacej známky sa nemení – ostáva vo výške 70 eur. Cena parkovacej známky od 1.7.2018 je 35 eur. 
Mesto Levoca oznamuje verejnosti, že v období od 18.12.2017 do 31.12.2017 bude parkovanie na spoplatnených parkoviskách v centre mesta zadarmo
.

viac...


 

OZNAM PRE CESTUJÚCU VEREJNOSŤ

Cestovný poriadok MHD platný od 1.9.2017

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

Vianočný remeselný trh v Levoči

vianocne_trhy_m.jpg
16. december 2017 od 10.00 do 15.30 h
V severnom parku v Levoči

viac...


 

PETER LIPA

peter-lipa_m.jpg17. december 2017 o 17:00 hodine
Divadelná sála
Vstupné  - 6€

viac...


 

Štefánska párty

Stefanska_party_m.jpg26. december 2017 o 19.00 h
Kongresová sála mestského divadla
Vstupné: 29 €

viac...


 

Šmolkovská Silvester párty

smolkovia_m.jpg
31. december 2017 o 17.00 h
Altánok v severnom parku

viac...


 

Levočský ples

ples_m.jpg12. január 2018 o 19.00 h
Kongresová sála mestského divadla
Vstupné: 55 €

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
DECEMBER 2017

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
DECEMBER 2017

viac...


 

Centrum voľného času

cvc_zmen.jpg
PONUKA NA MESIAC
DECEMBER 2017

viac...


 

Dnes má službu:

Verejná lekáreň
Probstnerová cesta 3082/2,
areál Nemocnice,
054 01 Levoča

053/3913 366

ďalšie dni

Sobota 16.12. - 17.12.
Verejná lekáreň
Probstnerová cesta 3082/2,
areál Nemocnice,
054 01 Levoča
053/3913 366
Sobota 23.12. - 24.12.
Sophus
Kukučínova 3,
054 01 Levoča
webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka