Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Nový ultrazvukový prístroj skvalitní urologické oddelenie levočskej nemocnice

Hlavnými výhodami tohto prístroja je jeho vysoká zobrazovacia schopnosť v kombinácii s veľkým 19 palcovým monitorom pracujúcim vo vysokom rozlíšení. Je vybavený 2 sondami, brušnou na vyšetrenie obličiek, močového mechúra a prostaty, a potom povrchovou sondou na vyšetrenie povrchových častí a semenníkov u muža...

viac...


 

Stanovisko mesta k zámeru IBV v lokalitách Pri strelnici a Plantáž

Všeobecne k zámeru IBV v lokalitách Pri strelnici a Plantáž
Regulovanú individuálnu bytovú výstavbu nepripravilo mesto Levoča už od roku 1989. Reagujúc na silnejúci dopyt obyvateľov mesta po pozemkoch vhodných a pripravených na výstavbu rodinných domov, rozhodlo sa mesto pripraviť podmienky na individuálnu bytovú výstavbu v lokalitách Plantáž a Strelnica. Mesto sa individuálnu bytovú výstavbu snažilo umiestniť do lokalít, v ktorých sa nachádzali pozemky dlhodobo nevyužívané a zároveň, z hľadiska ich polohy a dostupnosti, vhodné na vybudovanie mestskej infraštruktúry.

viac...


 

Aký bol rok 2016? Bilancujeme s primátorom mesta Milanom Majerským

Veža Baziliky sv. Jakuba otvorená pre verejnosť, LIMKA v novom šate, opravované cesty a chodníky, rekonštrukcie historických pamiatok, mnohé kultúrne podujatia – aj o tom bol rok 2016 v Levoči. Prinášame vám rozhovor s primátorom mesta Milanom Majerským o tom, čo sa podarilo, ale aj o ďalších výzvach v rozvoji mesta.

viac...


 

A k t u a l i t y

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

Od 1.7.2016 je platba za parkovanie komfortnejšia a rýchlejšia.
SMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči

Pozvánky, uznesenia, zápisnice, hlasovania poslancov, videozáznami
zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Levoči

 

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 31.01.2017

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Oznamy

OZNAM

Z dôvodu rekonštrukcie schodov bude prepojovací chodník z Bottovej ulice na Probstnerovu cestu
dňa 3.4. 2017 uzatvorený do ukončenia prác. Ďakujeme za pochopenie.

viac...


 

Harmonogram „jarného“ vývozu biologicky rozložiteľného odpadu a „jarného“ vývozu objemného odpadu v meste Levoča

- „Jarný“ vývoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu: 18. 4. 2017 – 21. 4. 2017
- „Jarný“ vývoz objemného odpadu v meste Levoča: 24. 4. 2017 - 28. 4. 2017

viac...


 

OZNAM

Nebezpečenstvo požiarov v jarnom období.
Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Levoči.

viac...


 

Oznam

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. prostredníctvom Enerpro, s.r.o. pripravuje realizáciu stavby „V272 – Úprava VN medzi SNV a Levočou“, ktorej predmetom je úprava existujúceho VN vedenia a doplnenie optického kábla na existujúce VN vedenie.
Bližšie informácie sú zverejnené na elektronickej úradnej tabuli a na úradnej tabuli Mesta Levoča.

viac...


 

OZNÁMENIE - prerušenie dodávky elektriny

  • 25. apríla 2017 v čase od 07.50 h  do 16.30 h -  mestská časť Levočská Dolina - Fedorkin jarok, č. d. 2028, v úseku od č. d. 2029 po č. d. 2033, č. d.  34
  • 15. mája 2017 v čase od 08.00 h  do 18.00 h - Levoča, Za sedriou úseky od č. d. 1 po č. d. 16, od č. d. 30 po č. d. 47, č. d. 51, 54, 55
  • 17. mája 2017 v čase od 08.00 h  do 16.30 h - Levoča, Mäsiarska ulica v úseku od č. d. 32 po č. d. 36 párne čísla, č. d. 35, Námestie Majstra Pavla č. d. 35

 

viac...


 

Zápisy do škôl, Dni otvorených dverí (ZŠ, SŠ, Súkromná ZŠ)

Základné školy, Stredné školy, Súkromná ZŠ

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR

30. 4. 2017 o 17.00 hod.
Kongresová sála
- vstup voľný

viac...


 

DEŇ RODINY


8. 5. 2017
Severný park

viac...


 

MIMONI DANCE SHOW

11. 5. 2017 o 16:00 hodine
Kinosála kina Úsmev v Levoči
vstupné deti 3€ / dospelí 4€

viac...


 

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
APRÍL 2017

viac...


 

OKOLO SLOVENSKA

streda 7. júna 2017 o 18.00 h
Medzinárodné cyklistické preteky
PROLÓG ULICAMI LEVOČE

viac...


 

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka