Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Jarmok na levočskej radnici bude prezentovať remeselníkov celoročne

Nebude to len o sezónna záležitosť, otvorený bude počas celého roka. "Jarmok bude na prízemí historickej budovy radnice. Jeho súčasťou bude aj expozícia rôznych umeleckých diel," predstavila projekt predsedníčka združenia Zuzana Kamenická. Jarmok otvoria pri príležitosti predstavenia zrekonštruovanej klietky hanby, ktorá sa na svoje pôvodné miesto vrátila začiatkom mája po zhruba dvoch mesiacoch.

viac...


 

7. mája Levoču navštívila GR UNESCO I. Bokova

V budove historickej radnice návštevu prijal primátor mesta Milan Majerský. Súčasťou návštevy bolo aj rokovanie so zástupcami miest zaradených na zozn ...viac...


 

Predškoláci z MŠ, Francisciho 8 sa zapojili do projektu EUROROZPRÁVKY

Európsky výtvarný projekt detí materských škôl zo 48 slovenských miest a 3. Európskej školy v Bruseli sa realizuje pri príležitosti slovenského predse ...viac...


 

A k t u a l i t y

Straty a nálezy - aktualizované 03.05.2016

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči

Pozvánky, uznesenia, zápisnice, hlasovania poslancov, videozáznami
zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Levoči

 

viac...


 

HNEDÁ PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVOČA - JUH

Informácie o Hnedej priemyselnej zóne Levoča - JUH
nájdete na stránke
www.hpzj.levoca.sk

viac...


 

Oznamy

Harmonogram „jarného“ vývozu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Levoča 16.05. - 20.05.2016

Technické služby mesta Levoča v zmysle platného VZN č. 24/2013 oznamujú občanom, že podľa nižšie uvedeného harmonogramu budú uskutočňovať jarný zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20, Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov. Patria sem kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov (dĺžka max 1 m), vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Biologický rozložiteľný komunálny odpad určený k vývozu žiadame občanov vyložiť vo vreciach najskôr deň vopred po 18.00 hodine a najneskôr v stanovený deň do 7.00 hodiny pred svoje rodinné domy na chodníky. Nie na cestu! V stanovený deň vyvezú pracovníci TS pripravený odpad na Zberný dvor, kde bude následne triedený. Zároveň dôrazne upozorňujeme občanov, aby na vývoz pripravili iba uvedené druhy odpadov. Iné druhy ako určené nebudú akceptované a budú ponechané na pôvodnom mieste!

viac...


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča

Mesto Levoča v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávea o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10,  054 01 Levoča

viac...


 

Oprava chodníkov na sídlisku Západ 2

V pondelok sa začne kompletná oprava chodníkov na sídlisku Západ 2. Poprosíme o ústretovosť a trpezlivosť podľa nasledujúceho oznamu.

viac...


 

Výber zamestnancna na pracovné miesto „ZAMESTNANEC ODDELENIA INVESTIČNEJ ČINNOSTI, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A STAVEBNÉHO ÚRADU – INVESTIČNÁ ČINNOSŤ

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto „zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu – investičná činnosť“.

viac...


 

Technické služby mesta Levoča OZNAMUJÚ

  • Kalendár triedeného zberu odpadu v meste Levoča 2016
  • Kalendár triedeného zberu odpadu v obciach 2016

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

STEFE MTB maratón Levočské vrchy - Levoča


28. máj 2016 od 9.00 h
bližšie info na cyklospis.sk

viac...


 

Detská tour PETRA SAGANA


29.  máj 2016 o 11.00 h
autocamp Levoča - Kováčová vila

viac...


 

DEŇ DETÍ

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, CVČ Olymp a Mesto Levoča vás a vaše deti pozývajú na DEŇ DETÍ v Levoči.
V nedeľu 5.6.2016 od 14.00 v mestskom parku 

viac...


 

BENEFIČNÉ FUTBALOVÉ POPOLUDNIE


Mestská športová hala, Levoča
3. jún 2016 o 14.00 h.

viac...


 

PCF 14 CAGE FIGHT


Športová hala Levoča
18. jún 2016 o 19.00 h.

viac...


 

OPEN SUMMER PARTY

Staré ihrisko Levoča
25. jún 2016 o 10.00 h.
Vstupné 4 €

viac...


 

Výstava LUCIE TALLOVEJ – KVETY A MORE


29. apríl - 27. máj 2016
Galéria mesta Levoča

viac...


 

Kalendárium kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v Levoči a okolí


MÁJ 2016

viac...


 

SNM - Spišské múzeum v LevočiMÁJ 2016
 

viac...


 

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
MÁJ 2016

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka