Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levoča

Levoča ponúkne verejnosti nulovú suvenírovú bankovku

Aj Levoča bude mať svoju nulovú bankovku. Tejto informácii sa istotne potešia nielen všetci numizmatici, ale i turisti a návštevníci mesta. Vyobrazená na nej bude budova historickej radnice. Levoča sa tak pridá k mestám ako Bratislava či Košice, ktoré už nulové bankovky ponúkajú.

viac...


 

Študenti Strednej pedagogickej školy v Levoči opäť skrášľovali priestory pediatrického oddelenia

Ak ide o chorobu v tej chvíli je celkom jedno, či ide o krátkodobú, alebo dlhodobú hospitalizáciu. Nielen  pre dospelého človeka znamenajú dni strávené v nemocničnom prostredí vytrhnutie z bežného rodinného prostredia a každodenného rytmu, na ktorý je zvyknutý, obmedzenie pohybu i činností, ale aj dočasná strata kontaktu s blízkymi či priateľmi. Ak sa stáva pacientom dieťa, je to o to náročnejšie nie len pre samotného pacienta, ale aj rodičov i samotný  personál. Steny detského oddelenia  teraz zdobia krásne obrázky rozprávkových  bytostí, ktoré vytvorili študenti Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči, aby chorým detským pacientom spríjemnili pobyt v nemocnici.

viac...


 

V Levoči rokovali o spolupráci primátori okresných spišských miest

V Levoči sa v utorok 2. apríla 2019 stretli primátori okresných spišských miest - Levoče, Popradu, Spišskej Novej Vsi, Kežmarku a Starej Ľubovne. Dohodli sa na spolupráci v oblasti cestovného ruchu, rokovali o zvýšení kvality dopravného prepojenia medzi mestami, ale aj o rozvoji podnikateľského prostredia. Hovorili aj o zahraničnej spolupráci s Poľskom a Maďarskom.

viac...


 

LEVOČSKÁ PAMÄTNÁ MEDAILA

Mesto Levoča vydalo pamätnú medailu k 770. výročiu prvej písomnej zmienky o meste. Medaila je v predaji v Informačnej kancelárii mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 58. Cena mince je 6,70 €.

viac...


 

A k t u a l i t y

Stanovisko Mesta Levoča k problému s nepríjemným zápachom v meste

Mnohých Levočanov už dlhší čas trápi nepríjemný zápach, šíriaci sa z okolitých polí. Napriek tomu, že kompetencie mesta v tejto veci sú veľmi obmedzené, mesto z vlastnej iniciatívy už v priebehu r. 2018 začalo vykonávať kroky, smerujúce k odstráneniu zdroja nepríjemného zápachu, alebo aspoň k výraznému zmierneniu jeho intenzity. V priebehu tohto roka sa už niekoľko krát opakovala situácia, že zápach bol oveľa intenzívnejší než zvyčajne a tiež sa množili podozrenia, že na polia sú aplikované aj iné látky, než je v poľnohospodárstve bežné. Navyše sa na mesto začali obracať aj obyvatelia so sťažnosťami na neprimeranú intenzitu zápachu, ktorý podľa ich vyjadrení spôsobil niekoľkým z nich silné bolesti hlavy, nehovoriac o ďalších obmedzeniach pri vykonávaní každodenných ľudských činností.

viac...


 

LEVOČSKÁ PÚŤ 2019 - Dopravný režim - Vlaková doprava počas púte

 

  • Dopravný režim
  • Vlaková doprava počas púte

viac...


 

Návrhy na udelenie Čestného občianstva mesta Levoča a na udelenie Ceny mesta Levoča

Mesto Levoča oslavuje tento rok 770. výročie prvej písomnej správy. Pri tejto príležitosti primátor mesta Levoča na  slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči v závere roka 2019 verejne ocení tých, ktorí spĺňajú kritériá ustanovené štatútom mesta. Udeľuje sa Čestné občianstvo mesta Levoča, Cena mesta Levoča, Cena primátora mesta. Navrhujúcimi v prípade Ceny mesta Levoča môžete byť aj Vy, obyvatelia mesta. Štatút mesta pritom nevylučuje iniciatívnu funkciu obyvateľov mesta ani v prípade Čestného občianstva mesta Levoča.

viac...


 

Finančná správa spustila projekt eKasa

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019.  Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam.

viac...


 

Dotazník o používaní prímestskej dopravy a možnosti obnovenia železničného spojenia na trase Levoča - Spišská Nová Ves

Milí respondenti, radi by sme Vás požiadali o vyplnenie predloženého dotazníka. Pri každej otázke zaznačte jednu odpoveď, s ktorou sa najviac stotožňujete. Dotazník je anonymný. Vami poskytnuté informácie budú spracované a ďalej použité pre účely Mesta Levoča. Vopred Vám ďakujeme za Váš čas, ochotu a spoluprácu.

viac...


 

Levočská nemocnica zriadila call centrum

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, začala prevádzkovať informačnú linku pre pacientov, ktorí sa chcú objednať na rádiodiagnostické vyšetrenia.
Nemocnica v snahe zlepšiť komfort pacientov zriadila call centrum, ktoré uľahčí prácu aj samotným zdravotníckym pracovníkom. Pacienti sa už budú môcť jednoduchšie  objednať na rádiodiagnostické (RDG, MMG, USG, MRI, CT) vyšetrenia na jednotlivých pracoviskách.

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

letak.jpgSMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Oznamy

POZVÁNKA

Pozvánka na spoločné stretnutie zástupcov spoločnosti TATRA-AGROLEV, s.r.o., ako aj všetkých vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, ktorí ju prenajímajú tejto spoločnosti na poľnohospodárske účely.
Stretnutie sa uskotoční v stredu 26. júna 2019 o 16.00 h v Mestskom kine.

viac...


 

Pozvánka na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči sa uskutoční dňa 20. júna /štvrtok/ o 10.00 h v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

viac...


 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky u zamestnávateľa

Materská škola, Levoča, Železničný riadok 3 , 054 01 Levoča

viac...


 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky u zamestnávateľa

Centrum voľného času, Levoča, Francisciho 10 , 054 01 Levoča

viac...


 

Vyhlásenie výberového konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky u zamestnávateľa:

Základná umelecká škola, Levoča, Námestie Majstra Pavla 48 , 054 01 Levoča

viac...


 

Zverejnenie výsledku výberového konania

Obsadenie miesta vedúceho oddelenia školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a Školského úradu Mestského úradu Levoča

viac...


 

OZNAM PRE OBYVATEĽOV

Mesto Levoča oznamuje obyvateľom, že od 02.04.2019 sa začína s celkovou rekonštrukciou Sadovej ulice. Výsledkom plánovanej rekonštrukcie je kompletná výmena konštrukčných vrstiev komunikácie, parkoviska a priľahlého chodníka, vrátane opravy odvodňovacieho žľabu. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je v júni 2019.

viac...


 

Parkovacie známky na rok 2019

Parkovacie známky na rok 2019 sa budú predávať v pokladni Klientskeho centra na mestskom úrade v Levoči (platba v hotovosti alebo kartou), alebo na útvare Mestskej polície (platba len kartou) od 8.1.2019. Cena ročnej parkovacej známky sa nemení – ostáva vo výške 70 eur. Cena parkovacej známky od 1.7.2019 je 35 eur.

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2018 - 2024

Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Levoča samospráva nielen napĺňa požiadavky legislatívneho rámca SR, ale zároveň deklaruje záujem o rozvoj sociálnych služieb na území mesta Levoča ako nevyhnutného predpokladu pre ďalší nárast kvality života obyvateľov mesta, a to najmä špecifických skupín, ktoré predstavujú najzraniteľnejších členov spoločenstva v meste Levoča.

viac...


 

Kultúra a šport

FÉLIXOVA CESTA

felixova cesta_m.jpg
Mestská hra o Levoči
 

viac...


 

Kultúrne piatky

kulturne piatky_m.jpg
Júl - August 2019
Námestie Majstra Pavla / Severný park / Radnica

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
JÚN 2019

viac...


 

ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM

co sa sniva trpaslikom_m.jpg20. jún 2019 - 19:30 h
Divadelná sála - Mestské divadlo v Levoči
Vstupné - 22€/24€

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
JÚN 2019

viac...


 

Centrum voľného času

cvc_zmen.jpg
PONUKA NA MESIAC
JÚN 2019

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka