Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levoča

LEVOČA V EURÓPSKOM PARLAMENTE

Mesto Levoča malo v uplynulých dňoch možnosť odprezentovať sa na pôde Európskeho parlamentu spolu s mestom Bardejov, regiónom Tokaj a ÚĽUVom. Primátor Miroslav Vilkovský a ďalší zástupcovia mesta sa zúčastnili na seminári o Európskom kultúrnom dedičstve, rokovania politickej frakcie S&D a ďalších podujatí, ale hlavne otvorili výstavu kultúrneho dedičstva Východneho Slovenska.

viac...


 

Mesto Levoča si dnes pripomína 74. výročie oslobodenia

29. január 2019 - Posledné výstrely 2. svetovej vojny zazneli pred 74. rokmi, 27. januára 1945. Vzdať hold položením vencov pri Pomníku padlých všetkým, ktorí bojovali a padli za svoju vlasť prišiel zástupca primátora mesta Levoča Miroslav Čurilla.

viac...


 

ITF SLOVAKIATOUR 2019

Mesto Levoča sa v termíne  24. – 27. 1. 2019  zúčastnilo 25. ročníka  medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2019 v Bratislave.  ITF Slovakiatour  je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v oblasti cestovného ruchu v strednej Európe. Predstavilo sa tu spolu 774 vystavovateľov z 25 krajín. Podujatie počas štyroch dní navštívilo 72 388 návštevníkov.  Veľtrh priniesol komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú spoznávať krásy Slovenska, alebo cestovať do zahraničia.

viac...


 

Ocenenie pre Levoču

Koncom minulého roka získalo mesto Levoča cenu Im. Petra Buriana za vzájomnú dlhodobú spoluprácu a udržiavanie vzťahov s mestom Starý Sacz. Súťaž vyhlásilo Združenie Euroregión Tatry, ktoré Levoču ocenilo na XXIV. Cezhraničnom kongrese Euroregiónu „Tatry“.

viac...


 

A k t u a l i t y

Hlasovanie o LIDL ihrisko Žihadielko je späť !

zihadielko_m.jpgHlasujte každý deň od 14. januára až do 28. februára 2019 a vyhrajme skvelé ihrisko Žihadielko plné parádnych atrakcií ! Navštívte stránku www.zihadielko.sk a hlasujte za Levoču !

viac...


 

Levočská nemocnica zriadila call centrum

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, začala prevádzkovať informačnú linku pre pacientov, ktorí sa chcú objednať na rádiodiagnostické vyšetrenia.
Nemocnica v snahe zlepšiť komfort pacientov zriadila call centrum, ktoré uľahčí prácu aj samotným zdravotníckym pracovníkom. Pacienti sa už budú môcť jednoduchšie  objednať na rádiodiagnostické (RDG, MMG, USG, MRI, CT) vyšetrenia na jednotlivých pracoviskách.

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

letak.jpgSMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Oznamy

V Nemocnici v Levoči platí zákaz návštev

Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča od 15. februára 2019, platí zákaz návštev a to až do odvolania. Dôvodom je zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení.

viac...


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 10. januára 2019 vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019.

viac...


 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 1. februára 2019 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019.

viac...


 

Parkovacie známky na rok 2019

Parkovacie známky na rok 2019 sa budú predávať v pokladni Klientskeho centra na mestskom úrade v Levoči (platba v hotovosti alebo kartou), alebo na útvare Mestskej polície (platba len kartou) od 8.1.2019. Cena ročnej parkovacej známky sa nemení – ostáva vo výške 70 eur. Cena parkovacej známky od 1.7.2019 je 35 eur.

viac...


 

Mesto uspelo so žiadosťou o zachovanie zelene na Námestí Majstra Pavla

Na žiadosť Mesta Levoča zo dňa 25. 10. 2018 súhlasí Krajský pamiatkový úrad s ponechaním stromov určenýchpredtým na výrub a trávnikov severovýchodnej časti Námestia Majstra Pavla.

viac...


 

Oznam pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti – projekt „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Levoča“

Dovoľujeme si oznámiť, že mesto Levoča sa s projektom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Levoča (ďalej aj „CIZS Levoča“) zapojí do výzvy Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – 2. etapa č. IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

viac...


 

OZNAM PRE OBYVATEĽOV

Mesto Levoča oznamuje obyvateľom, že dňa 16. októbra 2018 sa začnú vykonávať stavebné práce na stavbe: „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa, časť A“.

viac...


 

Označenie ulíc - Ulica za Bergerovcom, Ulica Arborétum - výzva na predkladanie návrhov

Mesto Levoča v súlade so svojou kompetenciou ustanovenou v § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodne všeobecne záväzným nariadením po skončení volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 o označení novej ulice.

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2018 - 2024

Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Levoča samospráva nielen napĺňa požiadavky legislatívneho rámca SR, ale zároveň deklaruje záujem o rozvoj sociálnych služieb na území mesta Levoča ako nevyhnutného predpokladu pre ďalší nárast kvality života obyvateľov mesta, a to najmä špecifických skupín, ktoré predstavujú najzraniteľnejších členov spoločenstva v meste Levoča.

viac...


 

Kultúra a šport

Seniori obeťami podvodníkov

seniory_m.jpg
26. február 2019 o 10.00 h v mestskom divadle
Prednášajú príslušníci PZ z Krajského veliteľstva v PO

viac...


 

MENO

meno_m.jpg

24. februar 2019 o 18:00 h
Divadelná sála, Mestské divadlo v Levoči
Vstupné 18 €

 

viac...


 

Slavomír Zombek - POD POVRCHOM

zombek-pod-povrchom_m.jpg

2. februar - 10. marec 2019 o 18.00 h
Galéria mesta Levoča
Vstup voľný

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
FEBRUÁR 2019

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
FEBRUÁR 2018

viac...


 

Centrum voľného času

cvc_zmen.jpg
PONUKA NA MESIAC
FEBRUÁR

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka