Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

A k t u a l i t y

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO „ZAMESTNANEC PRÁVNEHO ÚTVARU – PRÁVNIK MESTA“

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto
„zamestnanec právneho útvaru – právnik mesta“.

viac...


 

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO „ZAMESTNANEC KRÍZOVÉHO RIADENIA“

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto
„zamestnanec krízového riadenia“.

viac...


 

Geoportal - Levoča

Jednoducho ovládateľný mapový informačný systém na internete.
Geoportal - Levoča

viac...


 

Zo života mesta - FEBRUÁR 2015

21.02.2015 - POTULKY LEVOČOU XI.- SLOVENSKÁ KNIŽNICA PRE NEVIDIACICH MATEJA HREBENDU V LEVOČI
Dňa 21.2.2015 sa v rámci Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu uskutočnili tradičné Potulky Levočou, ktoré boli zamerané na jedinečnosť a nezastupiteľnosť Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a to v rámci celej Slovenskej republiky. Prítomní sa oboznámili s históriou, činnosťou a poslaním tejto špeciálnej knižnice, ktorá je aktívna na poli absenčných, prezenčných, či zásielkových výpožičných služieb.

viac...


 

Galéria Mesta Levoča

"Galéria mesta Levoča“, prezentuje kultúrnej verejnosti umenie  regionálnych autorov a v budúcnosti  umenie  nadregionálnych  a zahraničných umelcov. Slávnostný otvárací ceremoniál bol sprevádzaný kolektívnou výstavou 25 autorov veľmi širokého výrazového a generačného spektra, profesionálov i neprofesionálov, s väzbou na naše mesto.

viac...


 

HNEDÁ PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVOČA - JUH

Informácie o Hnedej priemyselnej zóne Levoča - JUH
nájdete na stránke
www.hpzj.levoca.sk

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 27.02.2015

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči - 19. február 2015
4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči - 17. február 2015

viac...


 

Oznamy

VEREJNÉ VYHLÁŠKY - OZNÁMENIA - UPOVEDOMENIA


 

OZNÁMENIE - prerušenie dodávky elektriny

  • 16. marca 2015 v čase od 07.40 h  do 16.00 h - Košická č.d.2, Kukučínova ulica č. d. 1,2,5,6,7
  • 17. marca 2015 v čase od 07.20 h  do 17.00 h - Košická č.d.2, Kukučínova ulica č. d. 1,2,5,6,7
  • 24. marca 2015 v čase od 07.20 h  do 17.00 h - Košická č.d.2, Kukučínova ulica č. d. 1,2,5,6,7
  • 23. marca 2015 v čase od 07.30 h  do 16.00 h - Mäsiarská ulica č. d. 15
  • 25. marca 2015 v čase od 07.30 h  do 17.00 h - Mäsiarská ulica č. d. 15

viac...


 

ZVEREJNENIE - výsledku výberového konania na obsadenie miesta vedúceho oddelenia finančného Mestského úradu Levoča


 

Technické služby mesta Levoča OZNAMUJÚ

viac...


 

DANE A POPLATKY SA NEZVYŠUJÚ!

1. januára 2015 sa začína nové zdaňovacie obdobie, a teda aj vyrubovanie miestnych daní a poplatku za komunálny odpad na rok 2015. Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára. Priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje daňovník podáva do 30 dní od dňa vzniku daňovej povinnosti.

viac...


 

Kultúra a šport

Koncert skupiny FRAGILE


9.marca 2015 o 18:00 hod. v kine Úsmev v Levoči
Vstupné 12 €

viac...


 

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÁ KAMERA

11. marec 2015 (streda) o 17.00 hod.
Divadelná sála
Vstup voĺný

viac...


 

PÁLENICA BORISA FILANA NA CESTÁCH

21. 3. 2015 sobota o 18.00 hod.
Mestské divadlo
Vstupné 8 €

viac...


 

Recitál speváčky Lucie Bílej

21. máj 2015 o 19:00 hod. v Chráme sv. Jakuba v Levoči.
Vstupné 30€ v predpredaji 25€.

viac...


 

Kalendárium kultúrnych a športových podujatí v Levoči


MAREC 2015

viac...


 

Galéria Mesta Levoča


NEMÁM, ČO SOM
NIE SOM, ČO MÁM

Emília Blašková
19.2.2015 - 15.3.2015 - Výstava

viac...


 

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
MAREC 2015

viac...


 

ŠPORT


Prehľad športových podujatí
MAREC 2015

viac...


 

Centrum voľného časuMAREC 2015

viac...


 

SNM - Spišské múzeum v LevočiMAREC 2015
 

viac...


 


Deutch version
English version

11222525

6.3.2015
Úvodná stránka