Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

A k t u a l i t y

Termín výberového konania - vedúci oddelenia finančného

Výberová komisia pre výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia finančného Mestského úradu Levoča, vyhlásené dňa 19. 12. 2014, oznamuje, že výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia finančného Mestského úradu Levoča sa uskutoční dňa 10. 2. 2015 (utorok) o 8.00 h na Mestskom úrade Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, v miestnosti č. 29 na prvom poschodí.

viac...


 

REFERENDUM 2015


Referendum sa bude konať v sobotu 7. februára 2015

viac...


 

Zo života mesta - JANUÁR 2015

Levočskí bežci na lyžiach na olympiáde
V dňoch 25. - 30.1.2015 sa bude konať XII.zimný európsky olympijský festival mládeže vo Vorarlbersku a Lichtenštajnsku, na ktorom sa predstaví aj 47 športovcov zo Slovenska v 6-tich športových odvetviach
...

viac...


 

Galéria Mesta Levoča

"Galéria mesta Levoča“, prezentuje kultúrnej verejnosti umenie  regionálnych autorov a v budúcnosti  umenie  nadregionálnych  a zahraničných umelcov. Slávnostný otvárací ceremoniál bol sprevádzaný kolektívnou výstavou 25 autorov veľmi širokého výrazového a generačného spektra, profesionálov i neprofesionálov, s väzbou na naše mesto.

viac...


 

HNEDÁ PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVOČA - JUH

Informácie o Hnedej priemyselnej zóne Levoča - JUH
nájdete na stránke
www.hpzj.levoca.sk

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 30.12.2014

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči


2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči - 18. december 2014

viac...


 

Konzultačné hodiny Centra právnej pomoci Levoča - Január 2015

Zmyslom práce centra je poskytovať kvalitnú a komplexnú právnu pomoc vo vymedzených oblastiach ľuďom, ktorí nemôžu využívať právne služby v dôsledku nedostatku peňazí a majetku. Centrum sa tak snaží zabezpečiť ľuďom v núdzi efektívnu právnu ochranu a prístup k uplatneniu ich práv. Centrum právnej pomoci nájdete na prízemí v budove kina na Námestí Majstra Pavla

viac...


 

Kultúra a šport

OSLAVA SLOVA - Program venovaný životnému jubileu spisovateľa JÁNA MILČÁKA


29. január 2015 o 19.00 hod.

Mestské divadlo v Levoči

viac...


 

KALI & Peter Pann

KALI & Peter Pann
4.február 2015 o 18.00 v kongresovej sále Mestského divadla v Levoči
vstupné 5€

viac...


 

DŽABANINY 5

14., 15., 28. február 2015, 1. marec 2015 o 19.00 hod.
Mestské divadlo v Levoči
Vstupné: 3 €

viac...


 

Kalendárium kultúrnych a športových podujatí v Levoči


JANUÁR 2015

viac...


 

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
JANUÁR 2014

viac...


 

ŠPORT


Prehľad športových podujatí
JANUÁR 2015

viac...


 

Centrum voľného časuJANUÁR 2015

viac...


 

SNM - Spišské múzeum v LevočiJANUÁR 2015
 

viac...


 

PETER KOCÁK - GRAFIKA A ČÍNSKA KALIGRAFIA

13. december 2014 - 31. január 2014
Vernisáž výstavy
Galéria Mesta Levoča

viac...


 


Deutch version
English version

10780837

28.1.2015
Úvodná stránka