Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Hnedú priemyselnú zónu navštívili zástupcovia čínskej obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou štátu

Na odporúčanie predsedu PSK Milana Majerského si našu Hnedú priemyselnú zónu  boli prezrieť zástupcovia čínskej obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou štátu. Zástupkyňa primátora mesta Lýdia Budziňáková prezentovala súčasný stav rozostavanosti a možnosti investovania v HPZ  a v priľahlom areáli bývalého liehofructu. Návštevu zaujali aj historické pamiatky mesta.

viac...


 

Levoča opäť „stajomnie“

Levočské letá sú už tradične bohaté na kultúrne a spoločenské podujatia. Po obľúbenej Levočskej púti na začiatku letných prázdnin sa môžu miestni, ale nielen oni, chystať na ďalšie pripravované podujatie. V rámci Dní Majstra Pavla mesto každoročne vzdáva hold fenomenálnemu dielu tesára z Levoče, oltáru v Bazilike sv. Jakuba. Po minuloročných jubelijných oslavách päťstého výročia dokončenia najvyššieho dreveného gotického oltára na svete a jeho osadenia v Bazilike sv. Jakuba v Levoči, sa majú miestni na čo tešiť i tento rok. Mestské kultúrne stredisko v Levoči, pod vedením jeho riaditeľky, Zuzany Kamenickej, každoročne zastrešuje prípravy a preberá patronát nad týmto veľkolepým podujatím, ktorého sa už tradične zúčastňujú tisíse návštevníkov. Inak tomu nebude ani toto leto a k vyvrcholeniu osláv dôjde v podobe festivalu Tajomná Levoča.

viac...


 

Zlatá makovička

V stredu 20. júna 2018 sa v priestoroch historickej radnice oceňovali úspešní žiaci a študenti levočských škôl na podujatí Zlatá makovička, ktoré v spolupráci s mestom organizovalo CVČ OLYMP. Oceneným blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu svojich škôl a nášho mesta.

viac...


 

A k t u a l i t y

Mesto Levoča pozýva na WikiOnTheRoad alebo Wiki na cestách

wiki_m.jpgWikiOnTheRoad je projekt, ktorého náplňou je cestovať po slovenských mestách a za pomoci redaktorov z regiónov upravovať slovenskú Wikipédiu a zároveň ju predstavovať novým záujemcom. Projekt si zároveň kladie za cieľ pomôcť skvalitniť prácu redaktorov, ktorí sa Wikipédii venujú a zároveň získať nových, ktorí by vo Wikipédii a ďalších Wikiprojektoch mohli nájsť záľubu. V rámci tohto projektu chceme osloviť, inšpirovať a zapojiť hlavne ľudí, ktorí danom regióne žijú a svoje mesto či kraj, dobre poznajú. Prvá zastávka je v Levoči 18. a 19. augusta 2018.

viac...


 

SÚŤAŽ - Turistická hra pre malých aj veľkých

head-comp-main kopie.jpgPríď, zaži a spoznaj Levoču a ako odmenu niečo vyhraj !!!
Doba trvania súťaže je od 01.07.2018 do 26.10.2018

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

letak.jpgSMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 23.07.2018

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Oznamy

OZNAM PRE CESTUJÚCU VEREJNOSŤ

Mesto Levoča Vám oznamuje, že v termíne od 17. 8. 2018 do 31. 8. 2018 bude prebiehať prestavba autobusových zastávok na Námestí Štefana Kluberta v oboch smeroch. Ospravedlňujeme sa za znížený komfort cestovania v tomto období a prosíme o zhovievavosť pri realizácii stavby, ktorá významne prispeje k zvýšeniu kvality Vášho cestovania.

viac...


 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

V územnom obvode okresu Levoča je od 3.8.2018 od 14.00 h do odvolania zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve

viac...


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

viac...


 

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto „zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu – investičná činnosť“.

viac...


 

Akčný plán

V súvislosti s prípravou akčného plánu okresu Levoča Vás informujeme o možnosti predloženia projektového zámeru z regionálneho príspevku. Vyplnené tlačivo projektového zámeru doručte do podateľne Mestského úradu najneskôr do 30.07.2018. Prípadné otázky adresujte na prednosta@levoca.sk.

viac...


 

VEŽA BAZILIKY SV. JAKUBA V LEVOČI – UPOZORNENIE

Dovoľujeme si upozorniť návštevníkov Levoče, že veža Baziliky sv. Jakuba v Levoči bude z dôvodu rekonštrukcie počas letnej sezóny 2018 pre prehliadky zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

viac...


 

Oznam pre obyvateľov mesta Levoča

V mesiaci júl bude prebiehať výmena asfaltových povrchov miestnych komunikácií a chodníkov vo viacerých lokalitách mesta  - Okružná ulica, Kasárenská ulica, Ulica Jána Francisciho a Ulica Jozefa Czauczika (v rozsahu podľa priložených výkresov). Obyvatelia dotknutých lokalít budú v časovom predstihu informovaní o dopravných obmedzeniach, ktoré je potrebné vykonať vzhľadom na realizáciu stavebných prác.

viac...


 

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

  • Výberového konania na obsadenie pracovného miesta „zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad – stavebný úrad
  • Výberového konania na obsadenie miesta vedúceho oddelenia finančného Mestského úradu Levoča

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2018 - 2024

Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Levoča samospráva nielen napĺňa požiadavky legislatívneho rámca SR, ale zároveň deklaruje záujem o rozvoj sociálnych služieb na území mesta Levoča ako nevyhnutného predpokladu pre ďalší nárast kvality života obyvateľov mesta, a to najmä špecifických skupín, ktoré predstavujú najzraniteľnejších členov spoločenstva v meste Levoča.

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

19. celoslovenská púť Kresťanských demokratov

19_put_m.jpg
26. august 2018 o 14.30 h
Mariánska hora v Levoči

viac...


 

Tajomné noci na Spišskom hrade

tajomne noci plagat2_m.jpgTajomné noci 2018
14. júl, 18. august 2018
vstupy o 20.30, 21.30, 22.30 h

viac...


 

DNI MAJSTRA PAVLA 2018

dmp2018_m.jpg
PROGRAM
júl - august

viac...


 

Večerné komentované prehliadky

Večerné-prehliadky_M.jpg
júl - september  2018

viac...


 

Kultúrne piatky

kulturne piatky.jpg

PRÁZDNINOVÉ KULTÚRNE PIATKY
Severný park Levoča

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
AUGUST 2018

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
AUGUST 2018

viac...


 

Centrum voľného času

cvc_zmen.jpg
PONUKA
LETO 2018

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka