Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Levoča opäť „stajomnie“

Levočské letá sú už tradične bohaté na kultúrne a spoločenské podujatia. Po obľúbenej Levočskej púti na začiatku letných prázdnin sa môžu miestni, ale nielen oni, chystať na ďalšie pripravované podujatie. V rámci Dní Majstra Pavla mesto každoročne vzdáva hold fenomenálnemu dielu tesára z Levoče, oltáru v Bazilike sv. Jakuba. Po minuloročných jubelijných oslavách päťstého výročia dokončenia najvyššieho dreveného gotického oltára na svete a jeho osadenia v Bazilike sv. Jakuba v Levoči, sa majú miestni na čo tešiť i tento rok. Mestské kultúrne stredisko v Levoči, pod vedením jeho riaditeľky, Zuzany Kamenickej, každoročne zastrešuje prípravy a preberá patronát nad týmto veľkolepým podujatím, ktorého sa už tradične zúčastňujú tisíse návštevníkov. Inak tomu nebude ani toto leto a k vyvrcholeniu osláv dôjde v podobe festivalu Tajomná Levoča.

viac...


 

Zlatá makovička

V stredu 20. júna 2018 sa v priestoroch historickej radnice oceňovali úspešní žiaci a študenti levočských škôl na podujatí Zlatá makovička, ktoré v spolupráci s mestom organizovalo CVČ OLYMP. Oceneným blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu svojich škôl a nášho mesta.

viac...


 

Odovzdávanie Genersichovej ceny

Odovzdávanie Genersichovej ceny 2018 - Levoča Nadáciou Dr. Antala Genersicha, Budapest sa uskutočnilo 22. júna 2018 pod patronátom predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského a zastupujúcej primátorky Levoče JUDr. Lýdie Budziňákovej. Po odovzdaní ceny sa uskutočnilo položenie venca pri hrobe MUDr. Samuela Genersicha (1768-1844) na historickom evanjelickom cintoríne.

viac...


 

A k t u a l i t y

SÚŤAŽ - Turistická hra pre malých aj veľkých

head-comp-main kopie.jpgPríď, zaži a spoznaj Levoču a ako odmenu niečo vyhraj !!!
Doba trvania súťaže je od 01.07.2018 do 26.10.2018

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

letak.jpgSMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Oznamy

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

viac...


 

Akčný plán

V súvislosti s prípravou akčného plánu okresu Levoča Vás informujeme o možnosti predloženia projektového zámeru z regionálneho príspevku. Vyplnené tlačivo projektového zámeru doručte do podateľne Mestského úradu najneskôr do 30.07.2018. Prípadné otázky adresujte na prednosta@levoca.sk.

viac...


 

VEŽA BAZILIKY SV. JAKUBA V LEVOČI – UPOZORNENIE

Dovoľujeme si upozorniť návštevníkov Levoče, že veža Baziliky sv. Jakuba v Levoči bude z dôvodu rekonštrukcie počas letnej sezóny 2018 pre prehliadky zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

viac...


 

Oznam pre obyvateľov mesta Levoča

V mesiaci júl bude prebiehať výmena asfaltových povrchov miestnych komunikácií a chodníkov vo viacerých lokalitách mesta  - Okružná ulica, Kasárenská ulica, Ulica Jána Francisciho a Ulica Jozefa Czauczika (v rozsahu podľa priložených výkresov). Obyvatelia dotknutých lokalít budú v časovom predstihu informovaní o dopravných obmedzeniach, ktoré je potrebné vykonať vzhľadom na realizáciu stavebných prác.

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levoča

Vážení poskytovatelia sociálnych služieb, vážená verejnosť. Ponúkame Vám možnosť pripomienkovať Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levoče a to v termíne do 6.6.2018. Prosíme o písomné pripomienky na adrese mesto@levoca.sk. aKontaktnou osobou v prípade nutnosti konzultácie je pani vedúca Oddelenia ŠSVaZ, pani RNDr. Gerčáková, email: gabriela.gercakova@levoca.sk.

viac...


 

OZNÁMENIE - prerušenie dodávky elektriny

  • v termíne 31. júla 2018 v čase od 06.40 h  do 18.30 h - Levoča, celá mestská časť Levočská Dolina, chatová oblasť Fedorkin jarok a Kováčova vila

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb

Mesto pripravuje v zmysle zákona 448/208 Z.z. nový plán komunitných služieb mesta a vyzýva všetkých poskytovateľov, prípadne budúcich poskytovateľov, so žiadosťou, aby vyplnili priložený dotazník vo forme excel tabuľky a zaslali nám ju do 27.4.2018 na emailovú adresu mesto@levoca.sk prípadne doručili vyplnené tabuľky do Klientskeho centra MsÚ.

viac...


 

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

  • Výberového konania na obsadenie pracovného miesta „zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad – stavebný úrad
  • Výberového konania na obsadenie miesta vedúceho oddelenia finančného Mestského úradu Levoča

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

Tajomné noci na Spišskom hrade

tajomne noci plagat2_m.jpgTajomné noci 2018
14. júl, 18. august 2018
vstupy o 20.30, 21.30, 22.30 h

viac...


 

Tajomná Levoča 2018

tajomna_levoca_m.jpgTAJOMNÁ LEVOČA
20. - 21. júl 2018
Program

viac...


 

DNI MAJSTRA PAVLA 2018

dmp2018_m.jpg
PROGRAM
júl - august

viac...


 

Večerné komentované prehliadky

Večerné-prehliadky_M.jpg
júl - september  2018

viac...


 

Musica sacra

Musica sacra Levoča 2018_m.jpgLevočský festival Musica sacra
21. - 22. júl 2018
v Bazilike sv. Jakuba

viac...


 

Kultúrne piatky

kulturne piatky.jpg

PRÁZDNINOVÉ KULTÚRNE PIATKY
Severný park Levoča

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
JÚL 2018

viac...


 

Centrum voľného času

cvc_zmen.jpg
PONUKA
LETO 2018

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka