Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Neznámy Majster Pavol

Kultúrna verejnosť, a to nielen na Slovensku, si tento rok pripomenula 500 rokov Majstra Pavla z Levoče. Kto bol najvýznamnejší rezbár neskorej gotiky na našom území, to však doteraz príliš nevieme.

viac...


 

Napísali o Levoči

  • Článok pri príležitosti návštevy Tour operátorov z Maďarskej republiky
    Legenda és igazság: Lőcse gyönyörűségei és Győrött kivégzett fehér asszonya
  • Infocesta brazílskeho TV štábu na Slovensku v apríli 2017
    Videoreportáž

viac...


 

Pocta Majstrovi Pavlovi

Mesto Levoča si od začiatku tohto roka pripomína významný historický mílnik, 500. výročie dokončenia životného diela Majstra Pavla, oltár v kostole sv. Jakuba. Toto jedinečné svetové dielo inšpirovalo mnohých umelcov, ktorí svojou tvorbou skladajú poctu jeho práci. Odkaz Majstra Pavla z Levoče oslovil i tvorcu známok Františka Horniaka, ktorý na počest spomínaného výročia slávnostne uviedol vlastnú poštovú známku – Umenie: Oltár sv. Jakuba v Levoči.
 

viac...


 

A k t u a l i t y

Žihadielko je späť! Vyhrajme krásne ihrisko pre Levoču.

lidl_zihadielko_fb_post_2_levoca.jpg

Mesto Levoča sa opäť zapojilo do výzvy spoločnosti LIDL o získanie finančných prostriedkov na výstavbu detského ihriska v našom meste.
Všetko je vo vašich rukách.Len spoločne dokážeme získať nové ihrisko pre naše a vaše deti a to pravidelným hlasovaním.

viac...


 

Rekonštrukcia Košickej brány

01.jpgPredmetom stavebných prác je rekonštrukcia fasády Košickej brány I. etapa a súvisiace stavebné úpravy povrchov v jej okolí s cieľom naplniť zámery Mesta Levoča obnoviť exteriér objektu Košickej brány, ako vstupnej brány do historickej časti mesta a tak podporiť rozvoj turistického ruchu a ďalších funkcií na Námestí Majstra Pavla. Stavebné práce na exteriéri stavby spočívajú v sanácii objektu proti vlhkosti, obnove fasády, výmeny a doplnenia klampiarskych výrobkov, doplnenie drevených okeníc na okná bránovej veže a realizácie bleskozvodu. Stavebné práce v okolí Košickej brány predstavujú úpravu spevnených plôch vozovky v mieste prejazdu bránou a jej bezprostredným nadväzujúcim okolím s cieľom odvedenia povrchových dažďových vôd do nových kanalizačných šácht v komunikácií, rekonštrukciu ležatej dažďovej kanalizácie, doplnenie verejného osvetlenia v mieste prechodu peších, ilumináciu veže a doplnenie prvkov drobnej architektúry.

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

letak.jpgSMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Oznamy

Oznam o výberovom konaní

Zamestnanec oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta – podnikateľská činnosť, cestovný ruch, propagácia. Obsadzované pracovné miesto bude vykonávané v pracovnom pomere na ustanovený pracovný čas na dobu určitú – zastupovanie počas materskej dovolenky.

viac...


 

Oznam o výberovom konaní - Občianske združenie Miestna akčná skupina LEV, o. z.

Občianske združenie Miestna akčná skupina LEV, o. z., oznamuje verejnosti katastrálneho územia miestnej akčnej skupiny, že hľadá vhodného adepta na pozíciu administratívneho asistenta so spôsobilosťou napomáhať implementácii stratégie rozvoja územia.

viac...


 

Parkovacie známky na rok 2018

Parkovacie známky na rok 2018 sa budú predávať v pokladni Klientskeho centra na mestskom úrade v Levoči od 1.12.2017. Cena ročnej parkovacej známky sa nemení – ostáva vo výške 70 eur. Cena parkovacej známky od 1.7.2018 je 35 eur. 

viac...


 

OZNAM PRE CESTUJÚCU VEREJNOSŤ

Cestovný poriadok MHD platný od 1.1.2018

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

Výstava Svätopluka Mikytu v Galérií mesta Levoča

mikyta_m.jpg
Vernisáž sa uskutoční v piatok 19. 1. 2018 o 18:00 hod. v Galérii mesta Levoča.
Výstava potrvá do 16. 2. 2018.

viac...


 

BALALAJKA TOUR 2018

Volnij Don_m.jpg31. január 2018 o 18.00 h
Divadelná sála
Vstupné: 6 €

viac...


 

FRAGILE

fragile_m.jpg9. 2. 2018 o 19:00 hodine 
Kino Úsmev Levoča
Vstupné 13€

viac...


 

MIRO JAROŠ - ŤUKI TOUR 2

jaros_m.jpg3. marec 2018
Kino Úsmev - Levoča
Vstupné 10€

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
JANUÁR 2018

viac...


 

Centrum voľného času

cvc_zmen.jpg
PONUKA NA MESIAC
JANUÁR 2018

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka