Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Aktuálne z Levoče

Zimný štadión v Levoči po šiestich rokoch znovu otvorený

Levočania za prítomnosti premiéra Roberta Fica slávnostne otvorili zimný štadión, ktorý stál rozostavaný šesť rokov. O ľadovú plochu je medzi športovc ...viac...


 

Hodnotíme Medzinárodný kultúrny festival Dni Majstra Pavla 2015

S letnými prázdninami sa končí aj Medzinárodný kultúrny festival Dni Majstra Pavla 2015. I keď hrozilo, že sa tento rok vôbec neuskutoční, priniesol i ...viac...


 

Zo života mesta

Ľudová zábava i umelecký zážitok prilákali na Tajomnú Levoču tisíce ľudí

Levoča 16. august 2015 – Folklórne skupiny, výstava umeleckého fotografa Petra Župníka, koncerty zvučných mien modernej populárnej hudby, Karpatský re ...viac...


 

Prehliadka historických vozidiel

21.07.2015 - Dnes naše mesto navštívili naši susedia z Poľska a priniesli ukazať svoje krásky. Reč je samozrejme o autách. Bolo sa na čo pozerať.
...viac...


 

 

A k t u a l i t y

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

  • Predaj, prenájom, priame prevody majetku, Oznámenia o uložení písomnosti, Výberové konania, Verejné vyhlášky, Výrub drevín

viac...


 

Vyhodnotenie ankety o výstavbe rozhľadne v Levočských vrchoch

V augustovom vydaní Levočského informačného mesačníka zverejnilo mesto Levoča anketu, týkajúcu sa zámeru výstavby rozhľadne v Levočských vrchoch. Prostredníctvom formulára na internetovej stránke mesta mali Levočania možnosť buď hlasovať za jednu z vybraných lokalít alebo navrhnúť inú, z ich pohľadu vhodnejšiu lokalitu. K trom lokalitám tak v priebehu hlasovania pribudla ďalšia, a to Burk, výrazný vrchol medzi Kútmi a Mariánskou horou, za ktorý bolo možné hlasovať od 20.08.2015. Možnosť pridať iný návrh využili aj ďalší hlasujúci, ktorí navrhli Krížový vrch, Šibeník a Uložu.

viac...


 

Levočská nemocnica rozširuje možnosť darovania najvzácnejšej tekutiny

Primár Oddelenia klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, ktorá je členom skupiny AGEL, sa rozhodol rozšíriť možnosť darovania krvi priamo v obciach a školách levočského okresu. Kampaň s názvom „Aby ľudia spolu hovorili... a na odber krvi zamierili“ začína už tento piatok, 2. októbra 2015, na Mestskom úrade - Granč Petrovce a bude trvať v týždenných intervaloch až do konca decembra 2015. Všetci darcovia dostanú od nemocnice okrem občerstvenia aj darček na pamiatku a sladkosť.

viac...


 

Odkazprestarostu.sk

Vážení občania. Mesto Levoča spúšťa od 24. júna 2015 do prevádzky nový portál Odkazprestarostu.sk, ktorý prináša moderný spôsob komunikácie o problémoch samosprávy a ktorého cieľom je zefektívniť komunikáciu medzi mestom a Vami, občanmi, zrýchliť reagovanie na krízové situácie a zlepšiť prostredie v našom meste.

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 10.08.2015

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči

Pozvánky, uznesenia, zápisnice, hlasovania poslancov, videozáznami
zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Levoči

 

viac...


 

HNEDÁ PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVOČA - JUH

Informácie o Hnedej priemyselnej zóne Levoča - JUH
nájdete na stránke
www.hpzj.levoca.sk

viac...


 

Oznamy

Oznámenie o strategickom dokumente Program rozvoja obce Dlhé Stráže na roky 2015 – 2022

Okresný úrad  Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA/SEA“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Dlhé Stráže na roky 2015 – 2022“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR.

viac...


 

O Z N A M

Mesto Levoča zastúpené PeadDr. Milanom Majerským – primátorom mesta, týmto oznamuje širokej verejnosti, že v zmysle uznesenia MsZ č. 12/11/2015 v y h l a s u j e verejnú obchodnú súťaž na odpredaj 22 kusov akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s. Žilina.

viac...


 

OZNAM - spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s.

Zber údajov v meste Levoča o podzemných a nadzemných elektrických vedeniach nízkeho napätia po vykonanej rekonštrukcii.

viac...


 

Zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2014 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby ( vrátane fyzickej osoby – živnostníka ) 160,- € a u právnickej osoby 1 600,- €.

viac...


 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020

Oznámenie sa nachádza na úradnej tabuli Mesta Levoča a v kancelárii odd. CRaRM, I. poschodie, č.d.17. Do oznamenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie

viac...


 

Mestská polícia Levoča OZNAMUJE

Zmenu mobilného telefónného čísla na hliadku mestskej polície + 421 911 151 159

viac...


 

Kultúra a šport

ČERVENÝ KRUH - SLAVOMÍR ZOMBEK

Vernisáž výstavy ČERVENÝ KRUH - SLAVOMÍR ZOMBEK
sobota 10. 10. 2015 o 17:17 hod. v Galérii Mesta Levoča 
Výstava potrvá do 11. 11. 2015

viac...


 

Koncert Lenky Filipovovej

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča Vám ponúka koncert úžasnej českej speváčky, šansoniérky, gitaristky a hudobnej skladateľky Lenka Filipová v Mesto Levoča.
19. október v Kine Úsmev Levoča o 19.00 hod.
Vstupné 16€

viac...


 

DARČEK - Jozef Pročko & Andrea Profantová

29. október 2015 o 19.00 hod.
Mestské divado Levoča
Vstupné: 7 €

 

viac...


 

HONZA NEDVĚD


18. november 2015 o 18.00 hod.
KINO ÚSMEV

viac...


 

VESELÁ TROJKA & ŠTEVO HRUŠTINEC

Koncert českej známej skupiny z Šláger TV
24. november 2015 o 18.00 hod.
KINO ÚSMEV

viac...


 

Kalendárium kultúrnych a športových podujatí v Levoči


OKTÓBER 2015

viac...


 

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
OKTÓBER 2015

viac...


 

Centrum voľného času


ROZVRH KRÚŽKOV
PONUKA AKCIÍ NA MESIAC OKTÓBER 2015

viac...


 

ŠPORT


Prehľad športových podujatí
OKTÓBER 2015

viac...


 

TRÉNINGOVÁ HALA LEVOČA - rezervačný formulár + Verejné korčuľovanie

Technické služby mesta Levoča ponúkajú širokej verejnosti novozrekonštruovanú tréningovú halu. V tejto tréningovej hale nájdete ľadovú plochu o rozmeroch 58x28m. V prípade záujmu o prenájom ľadovej plochy nás neváhajte kontaktovať.

Verejné korčuľovanie:
Utorok : 17.00 h - 18.30 h      Sobota : 13.30 h - 15.00 h. 17.45 h - 19.15 h
Streda : 16.30 h - 18.00 h      Nedeľa : 13.30 h - 15.00 h. 17.45 h - 19.15 h

viac...


 


Deutch version
English version

14110764

13.10.2015
Úvodná stránka