Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

LEVOČSKÁ PÚŤ - TAJOMNÁ LEVOČA

baner.jpgbaner.jpg


 

Súťaž NAJ mesto a obec Slovenska 2017 a Primátor/Starosta Slovenska 2017

Už po desiaty rok portál SLOVAKREGION.SK vyhlasuje súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska. Súťaž, ktorú si obľúbila široká verejnosť sa teší veľkému záujmu. IX. ročník súťaže prebieha od 01.04.2017 od 12. hod. do 31.10.2017 do 12. hod.
Súťaž je určená pre všetkých, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska. Hlasovať za mesto/obec je možné pomocou hlasovacieho banneru, ktorý je umiestnený pod prezentáciami miest a obcí. Po pridaní hlasu sa mestu/obci pripočíta jeden hlas. Rozhodnúť sa môže každý individuálne. To znamená, že môžete hlasovať podľa svojho bydliska, sympatií alebo si vyberiete miesto, kde sa Vám páči.

viac...


 

Nový ultrazvukový prístroj skvalitní urologické oddelenie levočskej nemocnice

Hlavnými výhodami tohto prístroja je jeho vysoká zobrazovacia schopnosť v kombinácii s veľkým 19 palcovým monitorom pracujúcim vo vysokom rozlíšení. Je vybavený 2 sondami, brušnou na vyšetrenie obličiek, močového mechúra a prostaty, a potom povrchovou sondou na vyšetrenie povrchových častí a semenníkov u muža...

viac...


 

Stanovisko mesta k zámeru IBV v lokalitách Pri strelnici a Plantáž

Všeobecne k zámeru IBV v lokalitách Pri strelnici a Plantáž
Regulovanú individuálnu bytovú výstavbu nepripravilo mesto Levoča už od roku 1989. Reagujúc na silnejúci dopyt obyvateľov mesta po pozemkoch vhodných a pripravených na výstavbu rodinných domov, rozhodlo sa mesto pripraviť podmienky na individuálnu bytovú výstavbu v lokalitách Plantáž a Strelnica. Mesto sa individuálnu bytovú výstavbu snažilo umiestniť do lokalít, v ktorých sa nachádzali pozemky dlhodobo nevyužívané a zároveň, z hľadiska ich polohy a dostupnosti, vhodné na vybudovanie mestskej infraštruktúry.

viac...


 

A k t u a l i t y

Postav si svojho robota

Zahlasujte za tento zaujímavý projekt levočskej školy.
Cieľom projektu je zatraktívniť výučbu v predmete informatika zakúpením robotických súprav LEGO MINDSTORMS. Chceme presvedčiť mladých ľudí, že technika nie je zložitá, ale že je tvorivá a hravá. 

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

Od 1.7.2016 je platba za parkovanie komfortnejšia a rýchlejšia.
SMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči

Pozvánky, uznesenia, zápisnice, hlasovania poslancov, videozáznami
zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Levoči

 

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 31.01.2017

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Oznamy

OZNÁMENIE

o začatí konania vo veci mimoiadného povolenia lovu diviačej zveri na nepoľovných plochách - v intraviláne mesta Levoča.

viac...


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča vyhlasuje výberové konanie na

  • 3 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
  • 3 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

viac...


 

OZNAM

V termíne od 12.06.2017 bude z dôvodu rekonštrukcie a úpravy jestvujúcej komunikácie uzavretá časť ulice Pri Podkove - pred novobudovaným obchodným centrom.

viac...


 

OZNAM - Technické služby

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Kežmarskej ceste bude od 12.6.2017 ZATVORENÝ
z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie. O znovuotvorení vás budeme včas informovať.

viac...


 

OZNÁMENIE - prerušenie dodávky elektriny

  • 27. júna 2017 v čase od 07.10  do 16.30 h - Levoča, ulica Jána Francisciho č. d. 6
  • 7. a 18. júla 2017 v čase od 07.30  do 17.30 h -  Levoča, ulica  Za sedriou od č. d. 1 po č. d. 16, od č. d. 30 po č. d. 47, od č. d. 51 po č. d. 58
  • 17. a 20. júla 2017 v čase od 07.20  do 17.30 h - Levoča, Okružná ulica  od č. d. 12 po č. d. 29, od č. d. 32 po č. d. 41, č. d. 48

 

 

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

ZLATÁ BAŇA

zlata-bana_m.jpg29. jún 2017 o 18.00 hod.
Divadelná sála - Mestské divadlo v Levoči.
12€ predpredaj, 14€ na mieste

viac...


 

Propozície - Literárna, výtvarná a fotografická súťaž

propozicie.jpgMesto Levoča, zastúpené primátorom PaedDr. Milanom Majerským, PhD. v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom organizujú pri príležitosti 500. výročia ukončenia diela Majstra Pavla: literárnu, výtvarnú a fotograficú súťaž.

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
JÚN 2017

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
JÚN 2017

viac...


 

TAJOMNÁ LEVOČA

tajomna levoca_m.jpg
21. - 22. júl 2017 /piatok, sobota/
 

viac...


 

Centrum voľného času

cvc_zmen.jpg
PONUKA NA MESIAC
JÚN 2017

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka