Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Privítanie členov rady Justičnej akadémie

7. júna 2018 sme v priestoroch historickej radnice privítali členov rady Justičnej akadémie. Justičná akadémia je nezávislou vzdelávaciou inštitúciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje organizuje a vykonáva vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov.

viac...


 

Deň detí

Fotogaléria

viac...


 

A k t u a l i t y

LEVOČSKÁ PÚŤ 2018 - Program + doprava

baner_m.jpg
Program tohtoročnej púte + doprava 

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

letak.jpgSMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Oznamy

Oznam pre obyvateľov mesta Levoča

V mesiaci júl bude prebiehať výmena asfaltových povrchov miestnych komunikácií a chodníkov vo viacerých lokalitách mesta  - Okružná ulica, Kasárenská ulica, Ulica Jána Francisciho a Ulica Jozefa Czauczika (v rozsahu podľa priložených výkresov). Obyvatelia dotknutých lokalít budú v časovom predstihu informovaní o dopravných obmedzeniach, ktoré je potrebné vykonať vzhľadom na realizáciu stavebných prác.

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levoča

Vážení poskytovatelia sociálnych služieb, vážená verejnosť. Ponúkame Vám možnosť pripomienkovať Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levoče a to v termíne do 6.6.2018. Prosíme o písomné pripomienky na adrese mesto@levoca.sk. aKontaktnou osobou v prípade nutnosti konzultácie je pani vedúca Oddelenia ŠSVaZ, pani RNDr. Gerčáková, email: gabriela.gercakova@levoca.sk.

viac...


 

OZNÁMENIE - prerušenie dodávky elektriny

  • v termíne 19. júna 2018 v čase od 07.00 h  do 15.30 h - Levoča – celá Mariánska hora
  • v termíne 03. júla 2018 v čase od 07.50 h  do 15.00 h - Levoča, ulica Hrady č. d. 2, 4, Kežmarská ulica č. d. 7, 8, Kežmarská cesta č. d. 3, od č. d. 9 po č. d. 12, č. d. 19, Potočná ulica od č. d. 14 po č. d. 20, od č. d. 34 po č. d. 37
  • v termíne 03. júla 2018 v čase od 07.50 h  do 15.00 h - Levoča, Hrady 2, ČOM: 0000278778, EIC:24ZVS0000035232L
  • v termíne 11. júla 2018 v čase od 07.20 h  do 17.00 h - Levoča, Probstnerova cesta č. d. 12, 13, Novoveská cesta č. d. 34, 35
     

viac...


 

Kontrolu komína nechajte na odborníkov

Majitelia domov musia aspoň raz ročne (v niektorých prípadoch, v závislosti od technického riešenia, aj častejšie) zabezpečiť kontrolu komína. Túto povinnosť im ukladá novela zákona o ochrane pred požiarmi. Zákon dnes jasne hovorí: komín musia skontrolovať, vyčistiť či preskúšať odborníci, teda kominári alebo revízni technici komínov. Komín si teoreticky môžete skontrolovať a vyčistiť sami - zákon priamo neukladá, že to môže urobiť len kominár.

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb

Mesto pripravuje v zmysle zákona 448/208 Z.z. nový plán komunitných služieb mesta a vyzýva všetkých poskytovateľov, prípadne budúcich poskytovateľov, so žiadosťou, aby vyplnili priložený dotazník vo forme excel tabuľky a zaslali nám ju do 27.4.2018 na emailovú adresu mesto@levoca.sk prípadne doručili vyplnené tabuľky do Klientskeho centra MsÚ.

viac...


 

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

  • Výberového konania na obsadenie miesta vedúceho oddelenia finančného Mestského úradu Levoča

viac...


 

Parkovacie známky na rok 2018

Parkovacie známky na rok 2018 sa budú predávať v pokladni Klientskeho centra na mestskom úrade v Levoči od 1.12.2017. Cena ročnej parkovacej známky sa nemení – ostáva vo výške 70 eur. Cena parkovacej známky od 1.7.2018 je 35 eur. 

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

Serata Italiana, recitál Miroslava Dvorského

Serata Italiana - plagat final_m.jpgRajský dvor starého kláštora minoritov pri gymnaziálnom kostole v Levoči
29. jún 2018 o 19.00 h 
Vstupné: 30 €

viac...


 

Návrat HANIČKY pod Spišský hrad

Cestovný poriadok Hanička 2018_m.jpg
Cestovný poriadok
25.05.2018 - 02.09.2018

viac...


 

Tajomná Levoča 2018

tajomna_levoca_2018_m.jpgTAJOMNÁ LEVOČA
20. - 21. júl 2018
Program

viac...


 

VÝSTAVA - Výtvarný odbor ZUŠ Levoča

absolventska-vystava_m.jpg


1. - 27. jún 2018
Galéria mesta Levoča

viac...


 

Svet maľovaný nohami

Banner.jpgVernisáž výstavy sa uskutoční 10. mája 2018 o 16. hodine 
v priestoroch Múzea špeciálneho školstva v Levoči.
Výstava potrvá do 7. septembra 2018.

viac...


 

XXI. ročník celoslovenskej púte seniorov Slovenska

pozvanka put levoca 2018.jpg
12. júla 2018
začiatok programu o 7:50 h

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
JÚN 2018

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
JÚN 2018

viac...


 

Centrum voľného času

cvc_zmen.jpg
PONUKA NA MESIAC
JÚN 2018

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka