Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Známka s tématikou Oltára sv. Jakuba uspela v súťaži o najkrajšiu poštovú známku 2017

V Ankete o najkrajšiu poštovú známku 2017 hlasovalo 727 účastníkov. Zvíťazila emisia UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Levoči s počtom 334 hlasov Na druhom mieste sa umiestnila 500. výročie reformácie s počtom 121 hlasov, a na treťom mieste skončila známka: UMENIE: J.B. Klemens, s počtom 69 hlasov. 

viac...


 

Jediná levočská fontána bola zrekonštruovaná!

Fontána dobročinnosti, ktorá krášli Námestie Majstra Pavla v Levoči bola po mnohých rokoch opäť spustená. Pred viac ako 10 rokmi sa kvôli zastaranému a nefunkčnému vodnému systému prestala používať. Mesto začalo s jej rekonštrukciou ešte v uplynulom roku. Fonátna dobročinnosti sa znovu spustila 8. mája 2018 v rámci levočského podujatia Dňa rodiny.

viac...


 

Slovenská lyžiarska asociácia oceňovala bežeckých lyžiarov z celého Slovenska

Akcia prebehla 4.5.2018 v Mestskom divadle - Slovenská lyžiarska asociácia oceňovala bežeckých lyžiarov z celého Slovenska a na organizovaní podujatia sa podieľal XC SKI TEAM Levoča. Aj Mestu sa ušiel ďakovný list za podporu bežeckého lyžovania. Čo bolo príjemným prekvapením.

viac...


 

A k t u a l i t y

Hlasujte za novú fasádu na naše CVČ-ko

Hlasujte za novú fasádu na naše CVČ-ko. Na stránke kliknite na ZADAŤ ČÍSLO PROJEKTU zadajte 359 a hlasujte. POZOR: Hlas je platný až keď potvrdíte link, ktorý Vám príde do mailu (občas mail spadne so spamu alebo do nevyžiadanej pošty). ĎAKUJEME za každučký Váš HLAS. Vaše CVČ Olymp

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

letak.jpgSMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Oznamy

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levoča

Vážení poskytovatelia sociálnych služieb, vážená verejnosť. Ponúkame Vám možnosť pripomienkovať Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levoče a to v termíne do 6.6.2018. Prosíme o písomné pripomienky na adrese mesto@levoca.sk. aKontaktnou osobou v prípade nutnosti konzultácie je pani vedúca Oddelenia ŠSVaZ, pani RNDr. Gerčáková, email: gabriela.gercakova@levoca.sk.

viac...


 

OZNÁMENIE - prerušenie dodávky elektriny

 • v termíne 22. mája 2018 v čase od 11.00 h do 14.30 h - Levoča – Levočská Dolina z TS Chata OUNZ – čast Fedorkin jarok č. d. 1817, 1912, od č. d. 2000 po č. d. 2001, od č. d. 2051 po č. d. 2056, od č. d. 2061 po č. d. 2068, od c. d. 2075 po c. d. 2080, c. d. 2090, 50, 63, 1898, 2081, 3210, parcela c. 6687/48
 • v termíne 23. mája 2018 v čase od 08.00 h do 14.30 h - Levoča – Levočská Dolina, Fedorkin jarok od c. d. 1851 po c. d. 1852, c. d. 1883, 1890, 1911, 1934, 1971, od c. d. 2002 po c. d. 2031, od c. d. 2036 po c. d. 2042, c. d. 2044, 2047, 2049, 2050, od c. d. 2069 po c. d. 2071, c. d. 2073, 2086, 2089, 34, 38, 6686/30, 2086, 3396, 2074, 2048, 2029, 2032, 2033, 2035, 2045, 2046,
 • v termíne 23. mája 2018 v čase od 07.10 h do 10.30 h - Levoča, z TS Závory, vojsko – Fedorkin jarok c. d. 6683/16, Levocská Dolina c. d. 6683/26, 6683, 6683/30, 34, 12, Levočské kúpele c. d. 1331/5, 3281
 • v termíne 07. júna 2018 v čase od 08.00 h  do 14.30 h - Levoča – Kežmarská ulica č. d. 8, 13, 16, 20, 21, 24, 29, 63, 65, Kežmarská cesta od č. d. 9 po č. d. 12, od č. d. 14 po č. d. 15, č. d. 19, 8036/22, 3133, Potočná ulica od č. d. 21 po č. d. 26, 3139, 21A
 • v termíne 19. júna 2018 v čase od 07.00 h  do 15.30 h - Levoča – celá Mariánska hora
   

viac...


 

Kontrolu komína nechajte na odborníkov

Majitelia domov musia aspoň raz ročne (v niektorých prípadoch, v závislosti od technického riešenia, aj častejšie) zabezpečiť kontrolu komína. Túto povinnosť im ukladá novela zákona o ochrane pred požiarmi. Zákon dnes jasne hovorí: komín musia skontrolovať, vyčistiť či preskúšať odborníci, teda kominári alebo revízni technici komínov. Komín si teoreticky môžete skontrolovať a vyčistiť sami - zákon priamo neukladá, že to môže urobiť len kominár.

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb

Mesto pripravuje v zmysle zákona 448/208 Z.z. nový plán komunitných služieb mesta a vyzýva všetkých poskytovateľov, prípadne budúcich poskytovateľov, so žiadosťou, aby vyplnili priložený dotazník vo forme excel tabuľky a zaslali nám ju do 27.4.2018 na emailovú adresu mesto@levoca.sk prípadne doručili vyplnené tabuľky do Klientskeho centra MsÚ.

viac...


 

OZNAM PRE CESTUJÚCU VEREJNOSŤ - POZOR ZMENA !!

POZOR ZMENA ! - MHD bude premávať v termíne od 16.04.2018 do 22.04.2018 cez Vysokú a Novú ulicu z dôvodu uzávierky Košickej brány. Zastávka na Košickej ulici bude v oboch smeroch zrušená, cestujúca verejnosť môže využiť náhradnú autobusovú zastávku na Námestí Majstra Pavla pri meštianskom dome č. 62 (archív).

viac...


 

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

 • Výberového konania na obsadenie miesta vedúceho oddelenia finančného Mestského úradu Levoča
 • Výberového konania na obsadenie pracovného miesta „zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad – investičná činnosť“
 • Výberového konania na obsadenie pracovného miesta „zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad – verejné obstarávanie“
 • Výberového konania na obsadenie pracovného miesta „zamestnanec oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta“
   

viac...


 

Parkovacie známky na rok 2018

Parkovacie známky na rok 2018 sa budú predávať v pokladni Klientskeho centra na mestskom úrade v Levoči od 1.12.2017. Cena ročnej parkovacej známky sa nemení – ostáva vo výške 70 eur. Cena parkovacej známky od 1.7.2018 je 35 eur. 

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

Otvorenie nového detského ihriska Žihadielko

zihadielko3_LEVOCA_pozvanka_m.jpgPásku na Žihadielku na ulici Jána Francisciho 30 v Levoči
deti prestrihnú
v sobotu 2. júna 2018 o 10.00 h

viac...


 

PETER LIPKOVIČ - BLÚZNIVÝ PAPIER

plagat-lipkovic_m.jpg4. 5. - 27. 5. 2018
Galéria mesta Levoča
Vernisáž výstavy sa uskutoční 4.5.2018 o 18.00 hodine v galérii. 

viac...


 

STEFE MTB MARATÓN LEVOČSKÉ VRCHY – LEVOČA 2018

plagát MTB 2018_m.jpg
Sobota 26. máj 2018
Resort Levočská Dolina

viac...


 

Svet maľovaný nohami

Banner.jpgVernisáž výstavy sa uskutoční 10. mája 2018 o 16. hodine 
v priestoroch Múzea špeciálneho školstva v Levoči.
Výstava potrvá do 7. septembra 2018.

viac...


 

THE RUN SLOVAKIA 2018

run_m.jpg
1. - 3. jún 2018
NAJDLHŠÍ ŠTAFETOVÝ BEH NA SLOVENSKU

viac...


 

DEŇ DETÍ

Den deti_m.jpg
3. jún 2018 o 13.00 h
severný park

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
MÁJ 2018

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
MÁJ 2018

viac...


 

Centrum voľného času

cvc_zmen.jpg
PONUKA NA MESIAC
MÁJ 2018

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka