Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levoča

Ocenenie pre Levoču

Koncom minulého roka získalo mesto Levoča cenu Im. Petra Buriana za vzájomnú dlhodobú spoluprácu a udržiavanie vzťahov s mestom Starý Sacz. Súťaž vyhlásilo Združenie Euroregión Tatry, ktoré Levoču ocenilo na XXIV. Cezhraničnom kongrese Euroregiónu „Tatry“.

viac...


 

Novoročný príhovor primátora mesta Levoča

Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí hneď po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány daria. Aby bolo šťastie neodbytné, láska nekonečná, zdravie dokonalé, problémy vzdialené, a budúcnosť skvelá! Prajeme všetko, čo radosť vzbudí, prajeme lásku, lebo spája ľudí, prajeme priateľov, čo dokážu žiť, prajeme milovať a milovaný byť...
Miroslav Vilkovský, primátor mesta
Miroslav Čurilla, zástupca primátora mesta

viac...


 

Mestský úrad v Levoči navštívila europoslankyňa pani Mgr. Monika Smolková

Dňa 20.12.2018 navštívila Mestský úrad v Levoči europoslankyňa pani Mgr. Monika Smolková. Témou stretnutia s primátorom mesta Ing. Vilkovským bola pripravovaná výstava „Kultúrne dedičstvo východného Slovenska“ na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli v januári budúceho roka.
Mesto Levoča dostalo príležitosť prezentovať na výstave kultúrne pamiatky zapísané v zozname Unesco, ako skvost kultúrneho dedičstva, ktorým sa môžeme pýšiť v Európe aj vo svete.

viac...


 

Týždňa vedy a techniky a Svetového dňa röntgenológie a röntgenológov v Levoči

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča si pri príležitosti  Týždňa vedy a techniky a Svetového  dňa röntgenológie  a röntgenológov dňa 8.11.2018  pripravila pre študentov  z Cirkevného gymnázia sv. Františka  v Levoči   prezentáciu a  krátke prehliadky  jednotlivých pracovísk radiodiagnostického oddelenia.

viac...


 

A k t u a l i t y

Hlasovanie o LIDL ihrisko Žihadielko je späť !

zihadielko_m.jpgHlasujte každý deň od 14. januára až do 28. februára 2019 a vyhrajme skvelé ihrisko Žihadielko plné parádnych atrakcií ! Navštívte stránku www.zihadielko.sk a hlasujte za Levoču !

viac...


 

Levočská nemocnica zriadila call centrum

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, začala prevádzkovať informačnú linku pre pacientov, ktorí sa chcú objednať na rádiodiagnostické vyšetrenia.
Nemocnica v snahe zlepšiť komfort pacientov zriadila call centrum, ktoré uľahčí prácu aj samotným zdravotníckym pracovníkom. Pacienti sa už budú môcť jednoduchšie  objednať na rádiodiagnostické (RDG, MMG, USG, MRI, CT) vyšetrenia na jednotlivých pracoviskách.

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

letak.jpgSMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Oznamy

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 10. januára 2019 vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019.

viac...


 

Parkovacie známky na rok 2019

parkovacia znamka.pngParkovacie známky na rok 2019 sa budú predávať v pokladni Klientskeho centra na mestskom úrade v Levoči (platba v hotovosti alebo kartou), alebo na útvare Mestskej polície (platba len kartou) od 8.1.2019. Cena ročnej parkovacej známky sa nemení – ostáva vo výške 70 eur. Cena parkovacej známky od 1.7.2019 je 35 eur.

viac...


 

Mesto uspelo so žiadosťou o zachovanie zelene na Námestí Majstra Pavla

Na žiadosť Mesta Levoča zo dňa 25. 10. 2018 súhlasí Krajský pamiatkový úrad s ponechaním stromov určenýchpredtým na výrub a trávnikov severovýchodnej časti Námestia Majstra Pavla.

viac...


 

Oznam pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti – projekt „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Levoča“

Dovoľujeme si oznámiť, že mesto Levoča sa s projektom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Levoča (ďalej aj „CIZS Levoča“) zapojí do výzvy Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – 2. etapa č. IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

viac...


 

OZNAM PRE OBYVATEĽOV

Mesto Levoča oznamuje obyvateľom, že dňa 16. októbra 2018 sa začnú vykonávať stavebné práce na stavbe: „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa, časť A“.

viac...


 

Označenie ulíc - Ulica za Bergerovcom, Ulica Arborétum - výzva na predkladanie návrhov

Mesto Levoča v súlade so svojou kompetenciou ustanovenou v § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodne všeobecne záväzným nariadením po skončení volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 o označení novej ulice.

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2018 - 2024

Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Levoča samospráva nielen napĺňa požiadavky legislatívneho rámca SR, ale zároveň deklaruje záujem o rozvoj sociálnych služieb na území mesta Levoča ako nevyhnutného predpokladu pre ďalší nárast kvality života obyvateľov mesta, a to najmä špecifických skupín, ktoré predstavujú najzraniteľnejších členov spoločenstva v meste Levoča.

viac...


 

Kultúra a šport

LIFE KOUČ

nick reed_m.jpg30. január 2019 - 19:00
Divadelná sála, Mestské divadlo v Levoči
predpredaj 6€/7€, na mieste 8€

viac...


 

DŽABI 8

Dzabaniny_m.jpgDecember 2018 - Január 2019
Mestské divadlo v Levoči
Vstupné 5 €

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
JANUÁR 2018

viac...


 

Warhol Tour

varhol_m.jpg
December 2018 - Január 2019
Galéria Mesta Levoča

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
JANUÁR 2018

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka