Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Levoču navštívili predseda vlády SR p. P. Pellegrini s generálnym tajomníkom Rady Európy p. T. Jaglandom a splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity A. Ravaszom

Dňa 16.10.2018 navštívil Levoču predseda vlády SR p. P. Pellegrini s generálnym tajomníkom Rady Európy p. T. Jaglandom a splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity A. Ravaszom a prezreli si dielo Majstra Pavla v bazilike sv. Jakuba námestie a stánky s domácimi výrobkami a produktami v parku pri soche Ľ. Štúra, ktoré pripravila MASLEV v spolupráci s jej členmi.

viac...


 

Špeciálny dar pre Slovensko i Levoču

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku venovalo pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky občanom unikátne vyšľachtenú odrodu tulipánu, nesúcu meno Slovensko. V apríli toho roka už boli tulipány zasadené v Bratislave a pokrstil ich i prezident Andrej Kiska. Jedinečný dar bude skrášľovať viaceré slovenské mestá. Originálny kvetinový dar poputoval i do Levoče. Zástupkyňa primátorka Lýdia Budziňáková spoločne s veľvyslancom Holandského kráľovstva na Slovensku HenkCor van der Kwastom, zasadili cibuľky i v Levoči 15.10.2018.

viac...


 

Levočská nemocnica sa začne špecializovať na operácie obéznych pacientov

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, sa plánuje viac orientovať na bariatrické operácie, ktoré budú mať priamy vplyv na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v regióne Spiša. Garantom rozšírenej špecializácie nemocnice  je MUDr. Lukáš Kokorák, PhD., a jeho nový tím, ktorý nemocnica zostavila práve v nadväznosti na plánované zmeny.

viac...


 

Levočská nemocnica postaví nový centrálny príjem

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, postaví nový centrálny príjem z prevažne finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Levočská nemocnica tak začne s modernizáciou infraštruktúry ústavného zariadenia poskytujúceho akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia produktivity a efektívnosti. Predpokladaná výška investície by mala presiahnuť viac ako 4 800 000 eur. Začiatok aktivít a prebratie staveniska sa predpokladá v októbri 2018 a celá realizácia by mala trvať do roku 2020.

viac...


 

A k t u a l i t y

Levočská nemocnica zriadila call centrum

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, začala prevádzkovať informačnú linku pre pacientov, ktorí sa chcú objednať na rádiodiagnostické vyšetrenia.
Nemocnica v snahe zlepšiť komfort pacientov zriadila call centrum, ktoré uľahčí prácu aj samotným zdravotníckym pracovníkom. Pacienti sa už budú môcť jednoduchšie  objednať na rádiodiagnostické (RDG, MMG, USG, MRI, CT) vyšetrenia na jednotlivých pracoviskách.

viac...


 

SÚŤAŽ - Turistická hra pre malých aj veľkých + Výhercovia

head-comp-main kopie.jpgPríď, zaži a spoznaj Levoču a ako odmenu niečo vyhraj !!!
Doba trvania súťaže je od 01.07.2018 do 26.10.2018

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

letak.jpgSMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 23.07.2018

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Oznamy

Pozvánka na 42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči,

42. zasadnutie MZ sa uskutoční dňa  25. októbra 2018 /štvrtok/ o 11.00 h v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

viac...


 

OZNAM PRE OBYVATEĽOV

Mesto Levoča oznamuje obyvateľom, že dňa 16. októbra 2018 sa začnú vykonávať stavebné práce na stavbe: „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa, časť A“.

viac...


 

Preventívne protipožiarne kontroly

Mesto Levoča v zmysle § 15 písm. h) v  nadväznosti na § 23 písm. a) zákona č. 314/2011 Z. z. o ochrane pred požiarmi oznamuje občanom, že na základe poverenia zástupkyne primátora mesta, budú v mesiaci október 2018 kontrolné skupiny vykonávať preventívne protipožiarne kontroly. Kontroly vykonávajú poverení členovia DHZ /dobrovoľný hasičský zbor/ mesta Levoča. Periodicitu kontrol stanovuje mesto v závislosti od charakteru a miery nebezpečenstva vzniku požiaru, spravidla však 1x ročne na začiatku vykurovacieho obdobia (september – október).

viac...


 

Označenie ulíc - Ulica za Bergerovcom, Ulica Arborétum - výzva na predkladanie návrhov

Mesto Levoča v súlade so svojou kompetenciou ustanovenou v § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodne všeobecne záväzným nariadením po skončení volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 o označení novej ulice.

viac...


 

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto „zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu – investičná činnosť“.

viac...


 

Pozvánka na Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

Slávnostné zasadnutie MZ sa uskutoční dňa 25. októbra /štvrtok/ o 14.00 h v mestskom divadle v Levoči

viac...


 

Oznam pre obyvateľov mesta Levoča

Dňa 25.09.2018 sa začne s rekonštrukciou prepojovacieho chodníka medzi miestnou komunikáciou Sídlisko pri prameni a Ulicou Michala Hlaváčka. Počas stavebných prác bude prepojovací chodník pre verejnosť úplne uzavretý, preto žiadame obyvateľov mesta, aby využili obchádzkové trasy.

viac...


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

viac...


 

VEŽA BAZILIKY SV. JAKUBA V LEVOČI – UPOZORNENIE

Dovoľujeme si upozorniť návštevníkov Levoče, že veža Baziliky sv. Jakuba v Levoči bude z dôvodu rekonštrukcie počas letnej sezóny 2018 pre prehliadky zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2018 - 2024

Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Levoča samospráva nielen napĺňa požiadavky legislatívneho rámca SR, ale zároveň deklaruje záujem o rozvoj sociálnych služieb na území mesta Levoča ako nevyhnutného predpokladu pre ďalší nárast kvality života obyvateľov mesta, a to najmä špecifických skupín, ktoré predstavujú najzraniteľnejších členov spoločenstva v meste Levoča.

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

Mesiac úcty k starším

mesiac-ucty-krivky_m.jpg16. október 2018 - Jarmok pod radnicou
23. október 2018 - Spoločensko - kultúrny večer
27. október 2018 - Jarmok pod radnicou

viac...


 

MIROSLAV DONUTIL - ONE MAN SHOW

donutil_m.jpg

21. 10. 2018 o 18:00, Kino Úsmev Levoča
Vstupné v predpredaji: 15,- EUR 
Priamo pred vystúpením: 18,- EUR

viac...


 

EŠTE RAZ, ALE LEPŠIE

este-raz-ale-lepsie_m.jpg13. november 2018 - 18:00 h
Divadelná sála - Mestské divadlo Levoča
Vstupné 14 €

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
OKTÓBER 2018

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
OKTÓBER 2018

viac...


 

Centrum voľného času

cvc_zmen.jpg
PONUKA
PONUKA ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka