Zasadnutia

07. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

Video záznam

Predkladané materiály