Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Technické služby

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA

Technické služby mesta Levoča
Príspevková organizácia Technické služby mesta Levoča bola zriadená ku dňu 01.07.1996 na dobu neurčitú, podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 17/B/1 zo dňa
23.05.1996.

Názov organizácie: Technické služby mesta Levoča
Sídlo organizácie: Hradby 2, 054 01 Levoča
Identifikačné číslo: 35 528 052
DIČ: 2020731713
IČ DPH: SK 2020731713
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.,
Č. účtu: 1049595003/1111

Dňom 1.11.2008 stráca platnosť doterajšie znenie zriaďovacej listiny zo dňa 01.01.2008 v aktuálnom znení, dňom 1.11.2008 nadobúda účinnosť zriaďovacia listina schválená uznesením MZ č. 29/B/22 zo dňa 28.10.2008.

Kontakt:
Hradby č. 2, 054 01 Levoča

Riaditeľ: 053/451 32 09
Kancelárie: 053/451 25 91, 053/451 35 04, 053/469 92 09
Fax: 053/451 35 04
E-mail:
Riaditeľ: tsriaditel@mail.t-com.sk
Kancelária: tslevoca@stonline.sk

ZBERNÝ DVOR
Sídlo: Kežmarská cesta č.65, 054 01 Levoča
Tel.: 053/451 25 88
Fax: 053/451 25 88
E-mail: soh.ts.levoca@mail.t-com.sk
web: ts.levoca.sk


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka