Školské zariadenia

Centrum voľného času OLYMP

Zariadenie zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti, mládež a dospelých v priebehu celého kalendárneho roka. Svoju činnosť organizuje formou pravidelnej ale aj príležitostnej záujmovej činnosti. Ku pravidelnej záujmovej činnosti sa zaradzuje bohatá ponuka záujmových útvarov z oblasti spevu, hudby, tanca, športu a podobne. Ku príležitostnej záujmovej činnosti zaradzujeme organizáciu postupových súťaží ako sú športové alebo predmetové olympiády ale aj jednorazové podujatia – Mikuláš, AquaCity a rôzne iné výlety. Zariadenie počas všetkých prázdnin (jarné, letné, jesenné, zimné) ponúka viacero turnusov mestských táborov (futbalový, gymnastický, tanečný a podobne) a rôznych iných prázdninových aktivít, výletov.

Adresa: Jána Francisciho 10

Riaditeľ: Mgr. Ján Košík

Tel.: 053/451 0045 ; 0910 867 401

E-mail: cvcolymp@centrum.sk

Web: cvcolymp.edupage.org