Školstvo

Materské školy

Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3

Riaditeľka:  PaedDr. Anna Bineková

Tel.: 053/4512593

E-mail: mszeleznicnyriadok@levoca.eu

Web: mszeleznicnyriadok.edupage.sk

 

Materská škola Levoča, Ul. Jána Francisciho 8/1674

Riaditeľka: Mgr. Valéria Mačugová

Vedúca ŠJ, Ul. Jána Francisciho 8/1674: Anna Sedláčková

Tel.: 053/4512634

E-mail: materske@stonline.sk

Web: msfrancisciho.edupage.org

 

Materská škola Levoča, Predmestie 26

Riaditeľka: Bc. Henrieta Fľaková

Tel.: 053/4512300

E-mail: mspredmestie26@gmail.com

Web: mspredmestie.edupage.sk

 

Elokované pracovisko Materská škola Levoča, mestská časť Levočské Lúky 3

Vedúca ŠJ , Levočské Lúky 3 a Ul. Železničný riadok 3: Viera Orlovská

Tel.: 053/4496104

E-mail: mslevoca@mail.t-com.sk

Web: msluky.edupage.sk

 

Materská škola Levoča, Ul. Gašpara Haina 36

Riaditeľka: Mgr. Lenka Košíková

Vedúca ŠJ, Ul. Gašpara Haina 36 : Magdaléna Šariská

Tel.: 053/4513610

E-mail: msghaina@levonetmail.sk

Web: mshaina.edupage.sk

 

Materská škola Levoča, Ul. Gustáva Hermana 9 

Riaditeľka: Mgr. Katarína Jabrocká

Vedúca ŠJ,  Ul. Gustáva Hermana 9 : Dušana Korvínová

Tel.: 053/4512379

E-mail: mshermanka@gmail.com

Web: mshermana.edupage.sk

Prílohy na stiahnutie