PARKOVANIE NA NÁMESTÍ MAJSTRA PAVLA

Časté otázky

  1. Kde sa za parkovanie platí?

V Levoči je zónou s plateným parkovaním Námestie Majstra Pavla, parkovacie miesta sú vyznačené vodorovným a zvislým dopravným značením. V zóne môže vodič stáť iba na vyznačených parkovacích miestach.

  1. Kedy sa za parkovanie platí?

Parkovanie na Námestí Majstra Pavla je spoplatnené celoročne v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 09:00 do 17:00 hod. V čase mimo doby spoplatnenia je parkovanie bezplatné.

  1. Kde mám parkovať?

Parkovať na Námestí Majstra Pavla môžete iba na vyznačených parkovacích miestach vodorovným a zvislým dopravným značením a to po uhradení parkovného. Parkovné môžete uhradiť jednorazovo (v parkovacom automate alebo prostredníctvom SMS) alebo zakúpením niektorých z parkovacích kariet. Mimo dobu spoplatnenia je parkovanie bezplatné.

Využiť môžete aj parkoviská v hradbových priekopách pred Košickou bránou, kde parkovanie neplatíte. Tieto parkoviská sú do 5 minút pešej dostupnosti od Námestia Majstra Pavla.

  1. Kto je oslobodený od úhrady parkovného?

Od úhrady parkovného sú oslobodené:

–        motorové vozidlá s udelenou výnimkou na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, pri splnení podmienok určených všeobecne záväznými právnymi predpismi pre zastavenie a státie na parkovisku bez úhrady parkovného,

–        služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, ozbrojených síl  a zborov SR a Mestskej polície mesta Levoča pri služobnom výkone,

–        služobné vozidlá ambulancie záchrannej zdravotnej služby pri služobnom výkone, ambulancie dopravnej zdravotnej služby5, vozidlá Hasičského a záchranného zboru pri služobnom výkone a vozidlá poskytujúce prepravnú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pri služobnom výkone,

–        služobné vozidlá mesta Levoča a jeho príspevkových organizácií pri služobnom výkone,

–        motorové vozidlá, v ktorých je prepravovaná fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu, ak vozidlo stojí na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím najviac po dobu dvoch hodín,

–        motorové vozidlá návštev a klientov Mestského úradu v Levoči, ak vozidlo stojí na miestach vyhradených na tento účel pred budovou Mestského úradu najviac po dobu dvoch hodín,

–        služobné vozidlá Spišskej katolíckej charity.

  1. Sú vybudované v meste Levoča záchytné parkoviská?

V meste Levoča sú vybudované dve záchytné parkoviská v hradbových priekopách pred Košickou bránou, ktoré sú do 5 minút  pešej dostupnosti od centra mesta. Parkovanie na týchto parkoviskách je bezplatné.

  1. Prečo sa nezaviedlo regulované parkovanie vo viacerých častiach mesta?

Mesto bude regulovať parkovanie v jednotlivých častiach postupne, nie je možné systém regulovaného parkovania zaviesť naraz a všade. Prípravy stále prebiehajú. Ide o náročné práce, ktorá zahŕňajú spracovanie projektovej dokumentácie, dopravné riešenia v súlade s normami a predpismi, zjednosmernenie ciest, osadenie značiek, vyznačenie parkovacích miest.

  1. Som ŤZP ako sa ma dotkne regulácia parkovania?

Motorové vozidlá, v ktorých je prepravovaná fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu sú oslobodené od úhrady parkovného najviac po dobu dvoch hodín, ak vozidlo stojí na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Na Námestí Majstra Pavla sú vyznačené vyhradené parkovacie miesta pre ŤZP. Zároveň si osoby ŤZP môžu zakúpiť celoročné parkovacie karty za zvýhodnených podmienok.

  1. Budete parkovanie aj pravidelne kontrolovať?

Áno, kontroly sú kľúčové. Kontrolu vykonáva Mestská polícia Levoča.

 

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA PARKOVACÍCH KARIET

  1. Kde si môžem požiadať o vydanie parkovacej karty?

Parkovacie karty si môžete zakúpiť v Klientskom centre mestského úradu v Levoči.

  1. Dostanem pri zakúpení parkovacej karty fyzickú kartu?

Parkovacia karta má tlačenú podobu a je vedená aj vo forme elektronického záznamu v databáze parkovacích kariet. Parkovaciu kartu je potrebné ponechať za čelným sklom vozidla, tak aby všetky údaje boli čitateľné z vonkajšej strany motorového vozidla, nakoľko kontrola úhrady parkovného sa realizuje vizuálnou kontrolou.