O meste

Demografia

Niekoľko štatistických údajov z evidencie obyvateľstva (platné k 31.12.2022)

Obyvateľstvo celkom – 14 084

Muži od 18 do 60 rokov – 4 194

Ženy od 18 do 55 rokov – 3 755

Deti do 18 rokov – 2 860

Deti do 15 rokov – 2 360

Ostatní – 3 275

 

Celkový počet obyvateľov v časti:

Závada – 90

Levočská Dolina – 132

Levočské Lúky – 497

Nový dvor – 63

 

Mestské časti a verejné priestranstvá

Mestské časti:

1. Levočské Lúky

2. Levočská Dolina

3. Závada

 

Verejné priestranstvá:

1. Námestie Majstra Pavla

2. Námestie Štefana Kluberta

3. Mariánska hora

4. Aleja Jána Pavla II.

 

Základná charakteristika

 • Kód obce 543292
 • Názov okresu Levoča
 • Názov kraja Prešovský
 • Štatút obce mesto
 • PSČ 054 01
 • Telefónne smerové číslo 053
 • Prvá písomná zmienka o obci – meste – rok 1249
 • Nadmorská výška stredu obce – mesta v m 570
 • Celková výmera územia obce [m2] 64 041 617
 • Hustota obyvateľstva na km2 227
 • Spádovosť mesta
 • Sídlo matričného úradu Levoča
 • Sídlo pracoviska daňového úradu Levoča
 • Sídlo pracoviska policajného zboru Levoča
 • Sídlo Okresného súdu Poprad
 • Sídlo požiarnej stanice jednotky ZPO Levoča
 • Sídlo pracoviska obvodného úradu Poprad
 • Sídlo pracoviska územnej vojenskej správy Prešov
 • Sídlo pracoviska úradu práce sociálnych vecí a rodiny Poprad
 • Sídlo obvodného úradu životného prostredia Poprad

Zoznam ulíc na územi mesta Levoča

01. Košická ulica

02. Ružová ulica

03. Vetrová ulica

04. Uholná ulica

05. Kasárenská ulica

06. Móricova ulica

07. Ulica Gustáva Hermanna

08. Dlhá ulica

09. Mäsiarska ulica

10. Špitálska ulica

11. Vysoká ulica

12. Nová ulica

13. Kláštorská ulica

14. Žiacka ulica

15. Štúrova ulica

16. Baštová ulica

17. Kukučínova ulica

18. Bottova ulica

19. Probstnerova cesta

20. Pri podkove

21. Prešovská ulica

22. Kežmarská ulica

23. Ulica Fraňa Kráľa

24. Hradby

25. Predmestie

26. Krivánska ulica

27. Mengusovská ulica

28. Lomnická ulica

29. Gerlachovská ulica

30. Ždiarska ulica

31. Kežmarská cesta

32. Potočná ulica

33. Slavkovská ulica

34. Popradská cesta

35. Novoveská cesta

36. Železničný riadok

37. Staničná ulica

38. Pri likérke

39. Sadová ulica

40. Ulica športovcov

41. Lesná ulica

42. Vodárenská ulica

43. Lúčna ulica

44. Ovocinárska ulica

45. Ulica Gašpara Haina

46. Za sedriou

47. Ulica Milana Rastislava Štefánika

48. Nad tehelňou

49. Poľná ulica

50. Pod vinicou

51. Okružná ulica

52. Ulica Michala Hlaváčka

53. Pri strelnici

54. Krátka ulica

55. Levočské kúpele

56. Hradisko

57. Nový dvor

58. Kováčova vila

59. Sídlisko pri prameni

60. Rozvoj

61. Ulica Viktora Greschika

62. Ulica Jozefa Czauczika

63. Ulica Jána Francisciho

64. Odorica

65. Ruskinovská ulica

66. Sirotínska ulica

67. Gymnaziálny priechod

68. Ulica za Bergerovcom

69. Tatranská ulica

70. Viničná ulica

71. Ulica Štefana Zamkovského