PARKOVANIE NA NÁMESTÍ MAJSTRA PAVLA

Návštevnícke parkovanie

Na výber poplatku za parkovanie motorových vozidiel a autobusov sú vyhradené iba parkovacie plochy na Námestí Majstra Pavla. Spoplatnené parkoviská sú označené a výber parkovného je zavedený celý týždeň vrátane víkendu prostredníctvom parkovacích automatov a SMS parkingu v čase od 09:00 hod. do 17:00 hod. Parkoviská sú označené tabuľou s prevádzkovou dobou spoplatnenia. Pre bezplatné parkovanie sú k dispozícii 2 záchytné parkoviská v hradbovej priekope.

Postup pri parkovaní na parkovisku vybavenom parkovacím automatom

  1. Zaparkujte vozidlo
  2. V najbližšom parkovacom automate si zvoľte spôsob platby parkovného a plánovanú dĺžku parkovania
  3. Po uskutočnení platby si vyberte parkovací lístok. Parkovací lístok nie je potrebné ponechať vo vozidle.

CENNÍK PARKOVNÉHO V ZÓNE S PLATENÝM PARKOVANÍM PRE NÁVŠTEVNÍCKE PARKOVANIE

Rozmiestnenie parkovacích automatov na Námestí Majstra Pavla v Levoči:

  • SEVERNÝ PARK pri parkovisku, Námestie Majstra Pavla

  • EVANJELICKÝ KOSTOL na južnej strane Námestia Majstra Pavla

  • SNM SPIŠSKÉ MÚZEUM – RADNICA, Námestie Majstra Pavla 2

  • RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD, Námestie Majstra Pavla 52

Pred objektom Košickej brány, pred vstupom do mesta vpravo sú sprístupnené 2 bezplatné záchytné parkoviská pre osobné motorové vozidlá.