Školstvo

Iný zriaďovateľ

Domovy mládeže

Domov mládeže pri SOŠ Majstra Pavla

Adresa: Kukučínova 9

Tel.: 053/4512236


Domov mládeže pri SPgŠ

Adresa: Nám. Majstra Pavla 22

Tel.: 053/4512750

Domov mládeže pri SPgŠ, Nám. Majstra Pavla 22

053/4512750


Domov mládeže pri SZŠ v Levoča

Adresa: Kláštorská 24/a

Tel.: 053/4512269, 4512401


Stredné školy

Gymnázium J.F. Rimavského

Adresa: Kláštorská 37

Tel.: 053/4512250

E-mail: skolagjfrlevoca@mail.t-com.sk

Web: gymjfrle.edupage.org


Gymnázium sv. F. Assiského

Adresa: Kláštorská 24

Tel.: 053/4170600

E-mail: skola@gsfalev.sk

Web: www.gsfalev.sk


SOŠ Majstra Pavla v Levoči, Kukučínova 9

Adresa: SOŠ Majstra Pavla v Levoči, Kukučínova 9

Tel.: 053/4513291

E-mail: riaditel@souplevoca.sk

Web: www.souplevoca.sk


Spojená škola internátna

Adresa: Nám. Št. Kluberta 1

Tel.: 053/4512535

E-mail: souiriaditel@stonline.sk

Web: www.souklule.edu.sk


Stredná pedagogická škola

Adresa: Bottova 15/A

Tel.: 053/4512205

E-mail: iaditel@spgslevoca.sk; sekretariat@spgslevoca.sk

Web: www.spgslevoca.sk


Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta

Adresa: Kláštorská 24A, 054 13 Levoča

Tel.: 053/4512269

E-mail: szs@szslevoca.sk

Web: www.szslevoca.sk


Vysoké školy

Detašované pracovisko Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Adresa: Bottova 15

Tel.: Tel: 053/4699190, 053/4699191

E-mail: studijne.levoca@edu.ku.sk


Základné školy – iný zriaďovateľ

Spojená škola internátna

Adresa: Námestie Štefana Kluberta 2

Tel.: 053/4512395

E-mail: skola@nevidiaci.sk

Web: www.nevidiaci.sk


Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna

Adresa: Ulica Kláštorská č.24/A1 Tel: 053/4512334

Tel.: 053/4512334

E-mail: ssskola@sssijvle.edu.sk


Súkromná základná škola

Adresa: Kláštorská 37, 054 01 Levoča

Tel.: +421907166722

E-mail: skolasukromna@levoca.eu

Web: skolalevoca14.edupage.org


Špeciálna základná škola

Adresa: Ulica Fraňa Kráľa č.3

Tel.: 053/4512438

E-mail: szsfk@szskralalv.edu.sk