Život v meste

Zaujímavosti z minulosti

Mesto Levoča nadviazalo novú spoluprácu so Spišským archívom v Levoči.

Spoločne pre vás pripravujeme nový cyklus videí s týždennou periodicitou, v ktorých vám každý piatok odprezentujeme nejakú zaujímavú udalosť, osobnosť či fakt z histórie Levoče a jej okolia.

SPIŠSKÝ ARCHÍV V LEVOČI

História vývoja názvu Námestia Majstra Pavla

Stavebné premeny Námestia Majstra Pavla

Levočská biela pani

 

 

História a význam levočských kníhtlačiarní

Ako sa obliekali Levočanky v ranom novoveku?

 

Alžbetino námestie (Námestie Štefana Kluberta)

 

 

NÁVŠTEVA PRVÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO PREZIDENTA V LEVOČI

 

GUSTÁV HERRMAN

 

AUTOMOBILIZMUS V LEVOČI

MUŽSKÝ MEŠTIANSKY ODEV V LEVOČI V RANOM NOVOVEKU

DEŇ MATIEK V DEJINÁCH LEVOČE

Schiessplatz (Strelnica)

Lekársko-lekárnický rod Spilenbergerovcov

Z DEJÍN RÁNHOJIČSTVA V LEVOČI

 

ROD PROBSTNEROVCOV

 

LEVOČSKÉ KÚPELE – PODTATRANSKÁ PERLA

KRUPEKOV DOM V LEVOČI