Doprava

PARKOVANIE NA NÁMESTÍ MAJSTRA PAVLA

Mesto Levoča prijalo 30. novembra 2023 Všeobecne záväzné nariadenie o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, ktorým sa mení parkovacia politika v meste, a ktorá by mala dopomôcť k efektívnejšiemu využívaniu priestoru na parkovanie.

Na výber poplatku za parkovanie motorových vozidiel a autobusov sú iba parkovacie plochy na Námestí Majstra Pavla. V centre mesta je 123 miest pre motorové vozidlá a 13 miest pre autobusy. Spoplatnené parkoviská sú označené a výber parkovného je zavedený celý týždeň vrátane víkendu prostredníctvom parkovacích automatov a SMS parkingu.

Na bezplatné parkovanie motorových vozidiel môžu vodiči využiť záchytné parkoviská v hradbovej priekope pred Košickou bránou (cca 5 min. od centra mesta).